GREINPLAST SGT

0
1518

GREINPLAST SGT

GREINPLAST SGTGREINPLAST SGT Szpachla gipsowa twarda. Spełnia wymagania jak dla tynku gipsowego cienkowarstwowego do użytku wewnątrz budynków typ B2/20/2 oraz wymagania jak dla masy szpachlowej typ 2B.

SKŁAD

Mieszanina gipsów naturalnych, wypełniaczy mineralnych oraz odpowiednich dodatków uplastyczniających, wydłużających czas wiązania oraz zapewniających znakomitą przyczepność do podłoża.

ZASTOSOWANIE

GREINPLAST SGT szpachla jest szczególnie polecana do wykonywania cienkowarstwowych wypraw gipsowych na równych podłożach mineralnych, takich jak tynki cementowe i cementowo-wapienne, beton i gazobeton itp. osadzania narożników oraz do wykonywania spoin płyt G-K z zastosowaniem taśm zbrojących. Szpachla może być stosowana tylko wewnątrz budynków w pomieszczeniach nie narażonych na trwałe zawilgocenie.

PRZECHOWYWANIE

W oryginalnych nie uszkodzonych opakowaniach oraz suchych warunkach w okresie do 6 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji i numer partii produkcyjnej podane są na opakowaniu.

OPAKOWANIE

Opakowanie jednostkowe GREINPLAST SGT: Worek 20kg, 5kg
Opakowanie zbiorcze: Paleta foliowana: 48x20kg; 210x5kg

BEZPIECZEŃSTWO

S2 Chronić przed dziećmi.
S22 Nie wdychać pyłu.
S25 Unikać zanieczyszczenia oczu.
S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

DANE TECHNICZNE

Gęstość (po zarobieniu z wodą) ~ 1,00 kg/dm3
Orientacyjne zużycie ok. 1 kg/m2/mm
Temperatura stosowania +5°C do +30°C
Czas otwarty pracy>=60 min *
Czas wiązania >=180 min *
Wytrzymałość na ściskanie >=4 N/mm2
Wytrzymałość złącza na zginanie >= 180/B
Proporcje wody na 1 kg szpachli ~ 0,40 L
Maksymalna grubość warstwy 5 mm
Czas wysychania warstwy ok. 3 godz./mm grubości *
Klasa reakcji na ogień A1
* dotyczy wysychania w warunkach standardowych

NARZĘDZIA

Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, paca ze stali nierdzewnej.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA – OGÓLNE ZALECENIA

Podłoże musi być nośne, zwarte, suche, pozbawione wszelkich substancji utrudniających przyczepność, takich jak: brud, kurz czy tłuste plamy. Występujące grzyby i pleśń jak również nie nośne paroszczelne powłoki malarskie należy bezwzględnie usunąć. Podłoża o zwiększonej chłonności zaleca się zagruntować wcześniej odpowiednio rozcieńczonym preparatem GREINPLAST U. Do wypełnienia dużych ubytków, pęknięć, itp. stosować szpachlę gipsową GREINPLAST SGS. W tym przypadku szpachlowanie można zacząć dopiero po całkowitym wyschnięciu wypełnionych ubytków.

WYKONANIE

Przygotowanie masy GREINPLAST SGT

Zawartość opakowania wsypać do czystej, chłodnej wody i mieszać przy pomocy wolnoobrotowego mieszadła lub ręcznie, aż do uzyskania jednolitej masy bez jakichkolwiek zbryleń. Na 1kg suchej mieszanki należy dodać ok. 0,40l wody. Masę odstawić na ok 5 min, po czym ponownie przemieszać. Do przygotowania szpachli używać czystych pojemników oraz narzędzi. Jednorazowo rozrobić taką ilość materiału, która może zostać wykorzystana w ciągu 60 min. Zbyt szybkie obroty mieszadła mogą prowadzić do napowietrzenia masy co w efekcie prowadzi do powstania pęcherzy powietrznych podczas szpachlowania.

Szpachlowanie GREINPLAST SGT

Nakładać równomiernie dociskając do podłoża na grubość do około 1 mm. Maksymalna grubość warstwy 5 mm. Po całkowitym wyschnięciu możliwe jest ponowne nałożenie kolejnych warstw aż do uzyskania zamierzonego efektu. Do spoinowania płyt G-K stosować taśmy zbrojące. W tym celu należy najpierw nanieść na spoinę cienką warstwą szpachli, zatopić w niej taśmę i ponownie nałożyć warstwę szpachli. Czas wysychania uzależniony jest od temperatury i wilgotności powietrza. Przed malowaniem po całkowitym wyschnięciu szpachli należy ją przeszlifować i odpylić.

ZALECENIA I UWAGI

  • Temperatura otoczenia podczas stosowania i wysychania gładzi powinna wynosić od +5 C do +30 C.
  • Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20 C.
  • Narzędzia myć wodą bezpośrednio po zakończeniu prac.
  • Zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem.

Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Prace wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jakość zastosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

Atest
higieny

Świadectwo
radiacyjne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!