GREINPLAST KGT

0
636

GREINPLAST KGT

GREINPLAST KGTGREINPLAST KGT Klej gipsowy do przyklejania płyt G-K, płyt zespolonych oraz styropianowych elementów dekoracyjnych.

SKŁAD

Sucha mieszanina gipsów naturalnych, wypełniaczy mineralnych oraz odpowiednich dodatków uplastyczniających, wydłużających czas wiązania oraz zapewniających znakomitą przyczepność do podłoża

ZASTOSOWANIE

GREINPLAST KGT służy do przyklejania płyt G-K i płyt zespolonych stosowanych jako izolacja cieplna i akustyczna, oraz styropianowych elementów dekoracyjnych do ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Klej można stosować na wszystkie typowe podłoża mineralne. Klej może być stosowana tylko wewnątrz budynków w pomieszczeniach nie narażonych na trwałe zawilgocenie.

PRZECHOWYWANIE

W oryginalnych nie uszkodzonych opakowaniach oraz suchych warunkach w okresie do 6 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji, asortyment i numer partii produkcyjnej podane są na opakowaniu.

OPAKOWANIE

Opakowanie jednostkowe GREINPLAST KGT: Worek 20kg
Opakowanie zbiorcze: Paleta foliowana: 48 x 20kg

BEZPIECZEŃSTWO

S2 Chronić przed dziećmi.
S24 Unikać zanieczyszczenia skóry.
S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

DANE TECHNICZNE

Zużycie 3 – 5 kg/m2
Czas zużycia >=45 min*
Czas korekty położenia płyty >=5 min*
Przyczepność do podłoża >=0,06 MPa
Proporcje wody na 1,0 kg mieszanki ~ 0,5 L
Gęstość po zarobieniu z wodą 1,0 kg/dm3 (± 10%)
Temperatura stosowania +5°C do +30°C
Klasa reakcji na ogień A1
* wielkość zależy od warunków temperaturowych, rodzaju oraz chłonności podłoża

NARZĘDZIA

Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, paca ze stali nierdzewnej kielnia.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA – OGÓLNE ZALECENIA

Podłoże musi być nośne, zwarte, suche, pozbawione wszelkich substancji utrudniających przyczepność, takich jak: brud, kurz czy tłuste plamy. Występujące grzyby i pleśń jak również nie nośne paroszczelne powłoki malarskie należy bezwzględnie usunąć. Podłoża o zwiększonej chłonności zaleca się zagruntować wcześniej odpowiednio rozcieńczonym preparatem GREINPLAST U lub UG. Podłoża bardzo gładkie (np. beton po szalowaniu) w celu zwiększenia ich przyczepności można zagruntować gruntem do podłoży betonowych FG. Znaczne nierówności podłoża należy wyrównać na przykład przez przyklejenie pasków z płyty G-K. Ze względu na korozyjne działanie gipsu wszystkie elementy stalowe należy odpowiednio zabezpieczyć przed bezpośrednim kontaktem z klejem.

WYKONANIE

Przygotowanie masy GREINPLAST KGT

Zawartość opakowania (20 kg) wsypać do około 10 l czystej, chłodnej wody i mieszać, aż do uzyskania jednorodnej masy. Masę odstawić na ok. 3 min., po czym ponownie wymieszać. Do przygotowania gładzi używać czystych pojemników i narzędzi. Jednorazowo rozrobić taką ilość materiału, którą może zostać wykorzystana w ciągu 40 min Resztki związanego gipsu skracają czas wiązania kleju.. Nie zużyty twardniejący materiał nie nadaje się do powtórnego zarobienia wodą.

Sposób użycia GREINPLAST KGT

Do nakładania kleju używać narzędzi nierdzewnych. W przypadku przyklejania płyt G-K klej nakładać na płytę plackami oddalonymi od siebie o maksymalnie 30-35cm. Minimalna grubość nakładanego kleju powinna wynosić ok 1,5 cm. Następnie płytę przyłożyć do ściany i docisnąć do podłoża. Ustawienie płyt można skorygować do 5 min. od ich położenia.

ZALECENIA I UWAGI

  • Temperatura otoczenia podczas stosowania i wysychania gładzi powinna wynosić od +5°C do +30°C.
  • Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20°C.
  • Narzędzia myć wodą bezpośrednio po zakończeniu prac.
  • Zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem.

Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Prace wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jakość zastosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

Atest
higieny

Świadectwo
radiacyjne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ