FUGOLASTIC MAPEI

0
1792

FUGOLASTIC MAPEI

FUGOLASTICFUGOLASTIC MAPEI to płynny dodatek na bazie polimerów do stosowania w celu poprawy parametrów zapraw do spoinowania KERACOLOR FF, KERACOLOR GG, KERACOLOR SF.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

 • FUGOLASTIC jest odporną na cement emulsją na bazie tworzyw sztucznych, zwiększającą elastyczność zaprawy KERACOLOR.
 • Emulsja  jest stosowana zamiast wody zarobowej do sporządzania zaprawy KERACOLOR (0-4 mm) względnie KERACOLOR (4-15 mm).
 • Emulsję Fstosuje się do ulepszania zaprawy KERACOLOR w przypadku jej stosowania do spoinowania szczelin wykładzin o podwyższonych obciążeniach statycznych lub termicznych, np. wykładzin na podłogach grzejnych, lub nowych elementach prefabrykowanych, elewacjach, w basenach pływackich itp.

Przykłady stosowania

 • Spoinowanie ceramicznych wykładzin podłogowych o dużym obciążeniu.
 • Spoinowanie wykładzin z płyt fajansowych oraz płyt z kamionki i z kamionki szlachetnej itp., układanych na cienkiej warstwie zaprawy.
 • Spoinowanie szczelin ceramicznych płyt podłogowych, mozaik, ułożonych na podłożu drewnianym lub podłożu z płyt wiórowych itp.
 • Spoinowanie ceramicznych płytek i płyt rowkowanych w basenach pływackich, na tarasach itp.
 • Spoinowanie szczelin wykładzin z płytek ceramicznych o wymaganej odporności na działanie słabych kwasów, cukru, olejów jadalnych, środków czystości, moczu itp.
 • Odnawianie lub naprawa istniejących spoin.

WŁASNOŚCI TECHNICZNE

Jest emulsją na bazie polimerów i lateksu, która użyta zamiast wody do zmieszania z KERACOLOR (0-4 mm) lub KERACOLOR (4-15 mm), powoduje:

 • zwiększenie wytrzymałości, odporności na ścieranie i zmniejszanie porowatości i wchłaniania wody,
 • niepowstawanie rys spowodowanych skurczem i zwiększenie przyczepności do bocznych powierzchni,
 • łatwa przerabialność i łatwe usuwanie resztek z ułożonych wykładzin.

Uwaga: jest obojętny na barwniki i nie ma negatywnego wpływu na kolory zapraw KERACOLOR, a nawet ją wzmacnia.

DANE TECHNICZNE

FUGOLASTIC + KERACOLOR:
Maksymalny czas użytkowania: około 2 godz.
Czas oczekiwania przed profilowaniem spoiny: 10-20 min.
Obciążenie ruchem pieszym: po około 24 godz.
Pełne obciążenie: po 7-10 dniach.
Nakładanie: gumową pacą MAPEI.
Profilowanie: gąbką MAPEI lub pacą do czyszczenia fug z podkładem ze specjalnej włókniny.
Przechowywanie: 24 mies. Chronić przed mrozem.
Zużycie: zależy od wymiarów spoin.
Opakowania: kanistry 25, 10, 5 kg oraz butelki 1 kg pakowane po 12 sztuk.

WAŻNE WSKAZÓWKI

 • W czasie transportu i magazynowania chronić przed mrozem.
 • Nie nadaje się do spoinowania szczelin dylatacyjnych i rozdzielających.
 • Nie używać emulsji w temperaturze poniżej +5°C.
 • Magazynować zawsze w oryginalnych pojemnikach.
 • Nie mieszać emulsji  zaprawą ULTRACOLOR.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie szczelin

Szczeliny muszą być czyste i wolne od zaprawy w całości. W razie potrzeby usunąć mechanicznie resztki zapraw. Spoiny powinny być dostatecznie utwardzone co najmniej 12-24 godz. Wykładziny ścienne z płytek ułożone (w systemie tradycyjnym) na grubej warstwie zaprawy możemy spoinować po upływie 2-3 dni, a na posadzce po 7-10 dniach. W wypadku spoinowania płytek ułożonych na zaprawie klejowej spoinowanie możemy rozpocząć po stwardnieniu zaprawy nie wcześniej, jednak niż po 2-3 godzinach. Zalecane jest równomierne zwilżenie spoiny przed przystąpieniem do wprowadzenia zaprawy KERACOLOR z FUGOLASTIC. Należy pamiętać, że zbyt mocno zwilżone szczeliny i spoinowanie w tem. poniżej+5°Cmogą spowodować przebarwienia i plamy.

Wymieszanie zaprawy

Należy przed użyciem zamieszać, wlać do czystego wiadra i wymieszać z dodawanym KERACOLOR’em za pomocą mieszadła, do uzyskania jednorodnej zaprawy bez grudek.

Skład mieszanki: FUGOLASTIC: KERACOLOR = ok. 1:3, tj. 1,5 l FUGOLASTIC na 5 kg KERACOLOR. Gdyby zaprawa była zbyt ,,sztywna”, można dodać FUGOLASTIC (nie wody). Po około 10-15 minutach zaprawę jeszcze raz wymieszać. Nie stosować zaprawy zbyt płynnej, ponieważ może ona powodować przebarwienia. UWAGA: Użyć 30 porcji FUGOLASTIC na 100 porcji KERACOLOR 0-4 lub 20 porcji FUGOLASTIC na 100 porcji KERACOLOR 4-15. Zapoznać się również z kartami technologicznymi KERACOLOR 4-15 i KERACOLOR 0-4. Mieszanie mechaniczne zalecane jest przy dużych ilościach potrzebnej zaprawy.

Zastosowanie

Należy zwracać uwagę, by szczeliny zostały za pomocą gumy do fugowania dokładnie wypełnione zaprawą i by jej nadmiar został starannie usunięty. Należy pozostawić zaprawę do “ściągnięcia” – do utraty jej elastyczności (moment ten można łatwo zauważyć w chwili gdy zaprawa stanie się matowa). Wtedy przystąpić do usuwania zaprawy z powierzchni płytek. FUGOLASTIC zwiększa odporność zaprawy KERACOLOR na agresywne środki czyszczące, lecz mimo to nie zaleca się czyszczenia kwasami. Gdyby było konieczne czyszczenie kwasami należy przeprowadzić je nie wcześniej niż po 72 godzinach od spoinowania, należy użyć środka KERANET. Szczeliny przed czyszczeniem środkiem KERANET należy mocno zwilżyć wodą (zobacz karta technologiczna KERANET). W wypadku płytek o dużejporowatości należy zabezpieczyć powierzchnię płytek emulsją zabezpieczającą (KERASEAL). W miesiącach letnich przy płytkach bardzo nasiąkliwych wskazane jest lekkie zraszanie fugi wodą przez okres pierwszych 2-3 dni zwiększy, to znacznie wytrzymałość spoiny.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia pracy po użyciu umyć dużą ilością wody.

OPAKOWANIA

Kanistry z tworzywa sztucznego: 25 – 10 – 5 kg; 12 x 1 kg. W czasie transportu i magazynowania chronić przed mrozem.

ZUŻYCIE

Zużycie na m2 jest zależne od szerokości i głębokości szczeliny (patrz instrukcja techniczna KERACOLOR 0-4 i KERACOLOR 4-15).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Produktu nie połykać! W czasie pracy nosić odpowiednie rękawice ochronne. Nie dopuścić do wysychania emulsji na skórze. W razie niebezpieczeństwa rozpryskiwania nosić okulary ochronne. W przypadku dostania się emulsji do oczu, przepłukać oczy dokładnie wodą. Jeśli podrażnienie oczu nie znika w ciągu kilku minut, udać się do lekarza okulisty. W razie połknięcia natychmiast udać się do lekarza i pokazać mu opakowanie.

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj