EPORIP TURBO MAPEI

0
1725

EPORIP TURBO MAPEI

EPORIP TURBOEPORIP TURBO MAPEI to bardzo szybko twardniejąca, dwuskładnikowa żywica poliestrowa do naprawy pęknięć w podłożach cementowych, klejenia oraz naprawy ubytków, mocowania listew, profili stopni schodowych, profili połączeniowych i przejściowych, mocowania i kotwienie kołków i dybli.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Eporip Turbo to bardzo szybko utwardzalny klej na bazie żywicy poliestrowej, który może być stosowany:

 • do zespalania rys i pęknięć w podkładach cementowych;
 • jako zaprawa – po zmieszaniu z suchym piaskiem kwarcowym (maksymalnie w proporcji 1:1);
 • jako klej reaktywny do klejenia betonu, płytek ceramicznych, kamienia naturalnego, drewna, marmuru, metalu, itp., wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

PRZYKŁADY STOSOWANIA

 • Zespalanie rys w podkładach cementowych.
 • Mocowanie listew, profili stopni schodowych oraz profili połączeniowych i przejściowych.
 • Mocowanie i kotwienie kołków i dybli.
 • Jako zaprawa naprawcza do wypełniania otworów i reprofilacji krawędzi (np. stopni schodowych).
 • Drobne naprawy podkładów o wysokiej wytrzymałości mechanicznej.
 • Szybkie klejenie betonu, ceramiki, kamienia naturalnego, drewna, itp.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Eporip Turbo to dwuskładnikowy wyrób na bazie reaktywnej żywicy poliestrowej, dostarczany w ściśle określonych proporcjach składników (składnik A = żywica, składnik B = utwardzacz), które przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Jest produktem płynnym, który twardnieje bezskurczowo, a po utwardzeniu charakteryzuje się wysoką odpornością na obciążenia mechaniczne oraz zdolnością do spajania betonu i stali. Jest odporny na wodę i zróżnicowane warunki pogodowe, i w związku z tym może być stosowany również na zewnątrz.

DANE TECHNICZNE

Postać: składnik A: płynna masa; składnik B: płynna masa.
Proporcje mieszania: składnik A:składnik B = 500:8.
Czas wiązania: 20-30 min.
Maksymalny czas użytkowania: 7 min.
Nakładanie: pędzlem, pacą lub wlewanie.
Kolor: składnik A: szary; składnik B: biały.
Przechowywanie: 12 mies.
Zużycie: 1,7 kg na 1 l objętości szczeliny.
Opakowania: puszki metalowe 508 g.
Składnik A: 500 g; składnik B: 8 g.

ZALECENIA

 • Eporip Turbo nie powinien być stosowany przy temperaturach poniżej +5°C.
 • Eporip Turbo nie powinien być nanoszony na wilgotne podłoża.
 • Nie należy aplikować Eporip Turbo na pylące lub kruszące się powierzchnie oraz podkłady z luźno związanymi fragmentami.
 • Przed dodaniem piasku kwarcowego składnik żywiczny (część A) i utwardzacz (część B) muszą być dokładne wymieszane.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

W celu zapewnienia dobrej przyczepności Eporip Turbo, powierzchnie przeznaczone do klejenia lub uszczelnienia powinny być dokładnie przygotowanie. Powierzchnie muszą być czyste, stabilne, nośne i suche. Wszystkie luźno osadzone części, okruchy, kurz, mleczko cementowe, ślady smarów, oleju, farb należy usunąć, stosując metodę piaskowania lub szczotkowania. W przypadku stosowania produktu na podłożach metalowych, powierzchnie powinny być oczyszczone z rdzy i pozostałości smarów, za pomocą piaskowania lub innych środków.

Przygotowanie mieszanki

Dwa składniki Eporip Turbo należy dokładnie wymieszać. Składnik B należy wlać do składnika A i wymieszać za pomocą wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednolitej, gładkiej masy. Nie należy mieszać preparatu częściowo, gdyż istnieje ryzyko wystąpienia błędów dozowania, które mogą powodować zbyt szybkie związanie lub niecałkowite utwardzenie. W przypadku stosowania jako zaprawy, do gotowej mieszanki należy dodać suchy, czysty piasek kwarcowy w proporcji 1:1.

Nanoszenie mieszanki

Eporip Turbo powinien być nakładany pędzlem lub szpachlą. W przypadku stosowania do scalania rys należy go po prostu wlać w szczelinę. Jeżeli w dalszej kolejności konieczne jest wyrównanie lub klejenie, świeżą powierzchnię Eporip Turbo należy posypać warstwą piasku. Czas przerabiania wynosi ok. 7 minut. Dodanie piasku kwarcowego przedłuża czas przerabiania.

Czyszczenie

Narzędzia i pojemniki używane do przygotowania i nakładania produktu powinny być oczyszczone rozpuszczalnikiem natychmiast po użyciu. Stwardniałą żywicę można usunąć tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE

Zużycie jest zależne od nierówności podłoża oraz od stosowanej metody nakładania.

OPAKOWANIE

Dostępny w kompletach 508 g (składnik A = 500 g, składnik B = 8 g).

MAGAZYNOWANIE

Może być przechowywany w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, chłodnych pomieszczeniach przez 12 miesięcy.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Składnik A jest szkodliwy przy wdychaniu oraz drażniący dla oczu i skóry. Składnik B jest drażniący dla oczu i może powodować reakcję alergiczną u wrażliwych na składniki preparatu. Należy nosić ochronną odzież, rękawice i okulary oraz stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W przypadku wypadku lub złego samopoczucia skonsultować się z lekarzem.
Składnik A jest łatwopalny natomiast komponent B może powodować zapalenie się materiałów palnych. Zaleca się przechowywanie oraz stosowanie produktu z dala od ognia i iskier.
Więcej informacji w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej

Karta
techniczna

Karty charakterystyki

A EPORIP

B EPORIP

SCR A EPORIP

SCR B EPORIP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj