ECO PRIM GRIP

0
1298

ECO PRIM GRIP MAPEI

ECO PRIM GRIPECO PRIM GRIP MAPEI to uniwersalny, gotowy do użycia preparat gruntujący i promotor przyczepności (zawierający piasek kwarcowy), o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych, do stosowania na podłożach niechłonnych i o zmniejszonej chłonności, przed nakładaniem mas naprawczych, wyrównujących i samopoziomujących oraz zapraw klejących do płytek ceramicznych i kamienia naturalnego.

ZAKRES STOSOWANIA

Gotowy do użycia uniwersalny preparat gruntujący do stosowania na powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych, ścianach i podłogach. Eco Prim Grip może być stosowany w celu poprawy przyczepności wszelkiego rodzaju tynków cementowo-wapiennych i gipsowych na podłożach z betonu, wyrobów ceramicznych, wibroprasowanych bloczków betonowych, pustaków i bloczków gipsowych, które charakteryzują się zmniejszoną chłonnością oraz gładką i zwartą strukturą powierzchni. Eco Prim Grip poprawia również znacznie przyczepność gładzi i mas samopoziomujących oraz klejów do ceramiki, do wewnętrznych powierzchni niechłonnych takich jak posadzki ceramiczne, lastryko i kamień naturalny.

Przykłady zastosowania

  • nakładanie tynków na podłoża z betonu, wyrobów ceramicznych, itd.
  • nakładanie gładzi na istniejące podłogi z ceramiki, lastryko lub kamienia naturalnego w pomieszczeniach wewnętrznych;
  • wylewanie mas samopoziomujących na gładkie podłoża o zmniejszonej nasiąkliwości lub niechłonne;
  • układanie płytek ceramicznych i kamienia naturalnego na istniejących posadzkach ceramicznych (również ogrzewanych) w pomieszczeniach wewnętrznych.
  • układanie płytek i kamienia naturalnego oraz wykonywanie warstw wyrównujących na podłożach metalowych;
  • układanie płytek ceramicznych i kamienia naturalnego oraz wykonywanie warstw wyrównujących na stabilnych podłożach drewnianych i drewnopochodnych tj. np. płyty OSB.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Eco Prim Grip to bezrozpuszczalnikowy preparat gruntujący na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej z dodatkiem kruszywa kwarcowego który charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoży gładkich i nienasiąkliwych oraz odporności na wodę i starzenie. Zapewnia powstanie szorstkiej powierzchni o doskonałej przyczepności pod tynki i gładzie, gwarantując tym samym doskonałą przyczepność, także na gładkich, mało chłonnych lub niechłonnych podłożach. Eco Prim Grip ujednolica równocześnie chłonność podłoża w sytuacjach gdy jest ona niejednolita. Po wyschnięciu zapewnia skuteczną przyczepność każdej zaprawy cementowej do różnorodnych podłoży w tym do podłoży trudnych. Eco Prim Grip jest niepalny, cechuje się bardzo niską zawartością lotnych związków organicznych (VOC). Eco Prim Grip jest preparatem całkowicie bezpiecznym dla zdrowia osoby, która go stosuje, jak i użytkowników pomieszczeń, w których został zastosowany.

DANE TECHNICZNE

Postać: płynna.
Czas oczekiwania przed nanoszeniem zapraw cementowych: 15-60 min, w zależności od porowatości i temperatury podłoża.
Nakładanie: wałkiem lub pędzlem.
EMICODE: EC1PLUS − bardzo niska emisja VOC.
Kolor: szary.
Przechowywanie: 12 mies.
Zużycie: 0,2-0,3 kg/m².
Opakowania: pojemniki 10 i 5 kg.

ZALECENIA

  • Stosować w temperaturze od + 5ºC do +35ºC
  • Nie należy stosować preparatu Eco Prim Grip w przypadku stwierdzenia podciągania wilgoci
  • Eco Prim Grip jest gotowy do użycia i nie wymaga rozcieńczania.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Wszystkie podłoża, na których będzie stosowany Eco Prim Grip powinny być czyste, suche, wysezonowane, stabilne oraz pozbawione zabrudzeń z olejów, tłuszczu, mleczka cementowego i wszystkich substancji mogących ograniczyć przyczepność.

Aplikacja

Preparat gruntujący należy nanosić na podłoże przy pomocy wałka, pędzla lub metodą natryskową. Po wyschnięciu preparatu Eco Prim Grip można przystąpić do nakładania tynku, gładzi, masy samopoziomującej lub zaprawy klejowej. Czas wysychania preparatu jest uzależniony od temperatury i wilgotności powietrza oraz rodzaju podłoża i wynosi od 15 do 60 minut. W razie potrzeby można nałożyć drugą warstwę Eco Prim Grip nawet po bardzo długim czasie.

CZYSZCZENIE

Dopóki preparat jest świeży i niezaschnięty, może być usuwany z podłóg, okładzin i narzędzi wodą. Po wyschnięciu można go usunąć za pomocą alkoholu lub przy użyciu preparatu Pulicol 2000.

ZUŻYCIE

Zużycie waha się od 0,20 do 0,30 kg/m2 w zależności od chłonności podłoża

OPAKOWANIA

Eco Prim Grip jest dostępny w 5 i 10 kg wiaderkach.

PRZECHOWYWANIE

Może być przechowywany przez 24 miesiące w oryginalnie zamkniętych opakowaniach i w suchym miejscu. Nie przechowywać w ujemnych temperaturach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi klasyfikacji mieszanin Zaleca się używanie rękawic i okularów ochronnych oraz zachowanie zwyczajowych środków ostrożności jak przy obchodzeniu się z produktami chemicznymi. Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania produktu znajduje się w najnowszej wersji karty charakterystyki.

Karta
techniczna

MARINE Karta
charakterystyki

GRIP Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj