CT 33

0
1867

Ceresit CT 33

CT 33Ceresit CT 33 cementowa zaprawa do murowania klinkieru na zewnątrz oraz wewnątrz budynków

WŁAŚCIWOŚCI

  • zawiera tras
  • zapobiega wykwitom
  • mrozoodporna
  • wodoodporna
  • o dobrej urabialności
  • paroprzepuszczalna

ZASTOSOWANIE

Zaprawa Ceresit CT 33 służy do murowania na tzw. pustą spoinę ścian elewacyjnych, ogrodzeń, elementów małej architektury z cegły klinkierowej. W przypadku ścian konstrukcyjnych, fundamentowych, kominów należy zastosować zaprawę Ceresit CT 32. Dzięki swojej recepturze zaprawa jest bardzo dobrze urabialna, ma bardzo dobrą przyczepność do powierzchni o małej nasiąkliwości, a jej elastyczność przeciwdziała powstawaniu rys skurczowych podczas wiązania. Dzięki dodatkowi mączki trasowej zapewnia dobre właściwości robocze oraz ogranicza możliwość powstawania wykwitów solnych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Zaprawa Ceresit CT 33 służy do murowania na tzw. pustą spoinę ścian elewacyjnych, ogrodzeń, elementów małej architektury z cegły klinkierowej. W przypadku ścian konstrukcyjnych, fundamentowych, kominów należy zastosować zaprawę Ceresit CT 32. Dzięki swojej recepturze zaprawa jest bardzo dobrze urabialna, ma bardzo dobrą przyczepność do powierzchni o małej nasiąkliwości, a jej elastyczność przeciwdziała powstawaniu rys skurczowych podczas wiązania. Dzięki dodatkowi mączki trasowej zapewnia dobre właściwości robocze oraz ogranicza możliwość powstawania wykwitów solnych.

WYKONANIE

Zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Murowanie – czynność tę wykonuje się przy użyciu listew drewnianych lub z tworzywa sztucznego o grubości odpowiadającej grubości przyszłej spoiny. Zaprawę rozkładać na powierzchniach nie osłoniętych listwami. Po jej wstępnym związaniu listwy drewniane należy usunąć. Spoiny można pozostawić puste lub wypełnić je zaprawą Ceresit CT 32 lub fugą Ceresit CE 43 Grand’Elit. W przypadku spoinowania muru konsystencja zapraw Ceresit powinna być półsucha tak, aby uniknąć pobrudzenia cegły.

Spoinowania można dokonywać po wstępnym związaniu zaprawy Ceresit CT 33 bądź po jej całkowitym stwardnieniu. Do tego celu należy użyć specjalnych szpachli o zaokrąglonym przekroju. Ich rozmiar jest uzależniony od szerokości spoiny. W przypadku zabrudzeń, cegłę należy wyczyścić natychmiast przy użyciu zimnej wody. W przypadku zgęstnienia zaprawy należy ją ponownie wymieszać bez dolewania wody. Świeżą warstwę CT 33 chronić przed zbyt szybkim przesychaniem

UWAGA

Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić, czy cegły klinkierowe są suche. Ich wilgotność nie powinna być większa niż 6%. Prace należy wykonywać w temperaturze od +5°C do +25°C. Warunki takie powinny się utrzymywać zarówno w czasie wykonywania robót jak i podczas wiązania zaprawy. Wbudowaną zaprawę wraz z klinkierem należy chronić przed opadami atmosferycznymi oraz nadmiernym nasłonecznieniem przez okres minimum 7 dni. Do tego celu należy użyć folii lub mat zabezpieczających. Jeżeli w ciągu najbliższych dni przewidywane są opady atmosferyczne bądź spadki temperatury poniżej +5°C należy zaniechać wykonywania prac murarskich.

Należy zwrócić szczególną uwagę, podczas zarabiania zaprawy, aby ilość dozowanej wody była zgodna z instrukcją stosowania. W celu uniknięcia różnicy w odcieniach, należy stosować CT 33 o tym samym numerze szarży produkcyjnej umieszczonym na każdym opakowaniu. CT 33 zawiera cement i zmieszana z wodą ma odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zawartość chromu VI – poniżej 2 ppm w okresie ważności wyrobu

SKŁADOWANIE

Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.

OPAKOWANIA

Worek 25 kg.

DANE TECHNICZNE

Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Kolory: szary, grafit
Proporcje mieszania: ok. 3 l wody na 25 kg
Czas zachowania właściwości roboczych: > 120 min wg PN-EN 998-2
Absorpcja wody: < 0,1 kg/(m2*min0,5) wg PN-EN 998-2
Współczynnik przepuszczania pary wodnej: μ: 15/35 wg PN-EN 998-2
Współczynnik przewodzenia ciepła: Ʌ10,dry : 0,67 W/mK (wartość tab.) wg PN-EN 998-2
Wytrzymałość na ściskanie: kategoria M 5 wg PN-EN 998-2
Początkowa wytrzymałość na ścinanie: 0,15 N/mm2 (wartość tab.) wg PN-EN 998-2
Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie):
–Ubytek masy: 0%
–Zmiana wytrzymałości na zginanie: ≤ 16%
–Zmiana wytrzymałości na ściskanie: ≤ 6%
Reakcja na ogień: klasa A1 wg PN-EN 998-2
Zawartość chlorków: < 0,03% Cl wg PN-EN 998-2
Orientacyjne zużycie: ok. 2,0 kg/dm3

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj