CT 84

0
1892

CT 84 EXPRESS

CT 84Ceresit CT 84 to poliuretanowy, jednoskładnikowy, niskoprężny klej poliuretanowy do mocowania płyt styropianowych przy ocieplaniu budynków w systemach ETICS oraz do mocowania różnego rodzaju płyt izolacyjnych.

WŁAŚCIWOŚCI

wydajność: 10 m2 – 100% większa od tradycyjnych klejów cementowych
15% wyższa siła klejenia od tradycyjnych klejów cementowych
niskoprężna
kołkowanie już po 2 h – znaczące przyspieszenie prac ociepleniowych, a przy zastosowaniu CT 84 i całego systemu Ceresit Ceretherm Express prace ociepleniowe do 5 dni krótsze
praca od 0°C i przy wysokiej wilgotności – szczególnie polecany w okresach niższej temperatury, gdy wysychanie klejów cementowych jest znacząco spowolnione
idealny do stosowania w przypadku „ocieplenia na ocieplenie” – przyklejenie 1 m2 styropianu klejem CT 84 waży 100g zamiast 5 kg w przypadku kleju cementowego
zwiększone właściwości termoizolacyjne – CT 84 w odróżnieniu od tradycyjnych klejów cementowych ma właściwości termoizolacyjne zbliżone do materiałów izolacyjnych takich jak styropian czy wełna
Wysoka jednorodność kleju dzięki zastosowaniu metalowej kulki zabezpieczającej przed powstaniem zbyt dużych pęcherzy powietrza

ZASTOSOWANIE

Klej poliuretanowy Ceresit CT 84 służy do mocowania płyt styropianowych w złożonych systemach Ceresit Ceretherm ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS). Stosowany jest do mocowania płyt styropianowych przy ocieplaniu budynków nowo wznoszonych, jak i poddawanych termorenowacji. Po ok. 2 godz. od zastosowania zamocowane płyty styropianowe można szlifować, kołkować, a następnie wykonać warstwę zbrojoną siatką przy użyciu zaprawy Ceresit CT 85, CT 87 lub ZU.

Klej poliuretanowy Ceresit CT 84 służy również do mocowania takich materiałów jak: styropian EPS i XPS do podłoży takich jak: drewno, płyta OSB, szkło, bitumy, cegła ceramiczna, beton, blacha powlekana i ocynkowana, beton komórkowy suchy i po działaniu wody, płyta gipsowo-kartonowa oraz do warstwowego sklejania płyt styropianowych w warunkach normalnych i obniżonych temperatur, także w systemach ociepleń. Służy także do sklejania płyt styropianowych, klejenia parapetów zewnętrznych (po uprzednim odtłuszczeniu powierzchni), uzupełnienia szczelin między płytami styropianowymi, podbudowy (uzupełnienie kleju) w przypadku klawiszowania płyt w istniejącym ociepleniu oraz przyklejania płyt styropianowych w przypadku renowacji istniejącego systemu ociepleń „ocieplenie na ocieplenie”.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Ceresit CT 84 ma bardzo dobrą przyczepność do podłoży nośnych, zwartych, suchych np. powierzchni murów, tynków i betonów wolnych od substancji zmniejszających przyczepność (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły). W przypadku stosowania w obniżonych temperaturach, podłoża nie mogą być pokryte szronem, lodem ani śniegiem. Sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. „Głuche” tynki trzeba odkuć.

Zanieczyszczenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i powłoki o niskiej przyczepności do podłoża należy usunąć całkowicie, np. za pomocą myjek ciśnieniowych. Miejsca będące siedliskiem mchów i glonów należy oczyścić szczotkami stalowymi, a następnie nasycić roztworem preparatu Ceresit CT 99 zgodnie z jego instrukcją techniczną. Stare, nieotynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powłoki malarskie należy obmieść z kurzu, a potem umyć wodą pod ciśnieniem. Przyczepność CT 84 do przygotowanego podłoża sprawdza się poprzez przyklejanie kostek styropianu 10 x 10 cm w kilku miejscach i ręczne ich odrywanie po 2–4 godzinach. Nośność podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy styropian ulega rozerwaniu.

WYKONANIE

W systemach ociepleń Ceresit Ceretherm.
— Przez kilkanaście sekund intensywnie potrząsać pojemnikiem, następnie należy zdjąć zabezpieczenie zaworu i trzymając pojemnik zaworem do góry nakręcić na niego pistolet.

Uwaga! Zawór pistoletu powinien być zakręcony.

Po nakręceniu pojemnika można otworzyć zawór pistoletu i uwolnić klej poprzez naciśnięcie spustu. Przed przystąpieniem do klejenia płyt styropianowych należy zamocować listwy startowe. CT 84 należy nakładać przy użyciu pistoletu trzymanego w pozycji pojemnikiem do góry z zachowaniem dystansu pomiędzy pistoletem a płytą umożliwiającym prawidłowe nałożenie kleju.

W przypadku klejenia płyt izolacyjnych w systemach ociepleń CT 84 nakładamy po obwodzie płyty z zachowanie dystansu około 2 cm od jej krawędzi i jednym pasem przez środek płyty, równolegle do jej dłuższych boków. W przypadku klejenia płyt izolacyjnych przy termoizolacji fundamentów CT 84 nakładamy pionowymi pasami w ilości 5 szt. równolegle do krótszych boków płyty z zachowaniem dystansu około 2 cm od jej krawędzi. Po 2–4 minutach od nałożeniu kleju trzeba przyłożyć płytę do ściany i z niewielką siłą docisnąć używając długiej łaty. Równość powierzchni zamocowanych płyt styropianowych można korygować do 20 min od ich przyklejenia przy użyciu długiej łaty. Wysoka wilgotność powietrza może powodować przyspieszenie wiązania CT 84.

— W przypadku prowadzenia prac w niekorzystnych warunkach pogodowych np. podczas silnego wiatru, opadów należy bezwzględnie stosować osłony na rusztowaniach. Szczególną uwagę należy zwrócić na osłonę narożników budynków, gdy prace są prowadzone podczas silnego wiatru.
— Świeże zabrudzenia klejem należy zmywać za pomocą CERESIT PU CLEANER lub acetonu, a stwardniałą warstwę kleju można usunąć tylko mechanicznie.
— Po usunięciu pojemnika z pistoletu należy oczyścić pistolet przy użyciu CERESIT PU CLEANER.

W przypadku klawiszowania płyt styropianowych.
— W przypadku stwierdzenia głuchego odgłosu podczas czyszczenia lub osłuchania elewacji miejscowe podklejenie płyt termoizolacyjnych należy wykonać poprzez punktowe przebicie wyprawy elewacyjnej oraz warstwy termoizolacji i wstrzykniecie kleju CT84.

W systemie Ceresit Ceretherm Reno – Ocieplenie na ocieplenie.
— Po uprzednim oczyszczeniu podłoża np. koncentratem do usuwania zanieczyszczeń Ceresit CT 98 płyty styropianowe należy przyklejać na istniejące ocieplenie tak jak w przypadku standardowego systemu ociepleń Ceresit Ceretherm

UWAGA

Aplikacja kleju CT 84 dopuszcza spadki temperatury poniżej 0°C po 8 godz. od jego zastosowania. Ceresit CT 84 zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia. Należy stosować ochronne okulary i rękawice. W czasie pracy nie palić i nie spożywać posiłków, nie pracować w pobliżu otwartego ognia czy żaru, z powodu zawartego w opakowaniu palnego gazu.

W przypadku wystąpienia złego samopoczucia należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Pojemnik zawiera sprężony, palny gaz, dlatego należy go chronić przed nagrzaniem powyżej temperatury +50°C.

Pojemnika nie wolno dziurawić ani wrzucać do ognia. Pojemnik z klejem należy przewozić w bagażniku samochodu – nigdy w kabinie pasażera. Chronić przed dziećmi. Właściwości użytkowe podane są w treści odpowiadającej wyrobowi Deklaracji Właściwości Użytkowych.

ZALECENIA

Należy stosować płyty ze styropianu białego lub grafitowego, które spełniają wymagania złożonego systemu ocieplania ścian zewnętrznych (ETICS) wg PN-EN 13163.
Szczegóły dotyczące prac ociepleniowych opisane są w Instrukcji ITB nr 418/2007 oraz 447/2009.

SKŁADOWANIE

Przechowywać oraz transportować w pozycji stojącej, w chłodnych i suchych warunkach, w temperaturze dodatniej. Okres przydatności do użycia: 15 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na spodzie pojemnika.

OPAKOWANIA

Pojemnik 850 ml.

DANE TECHNICZNE

Temperatura stosowania: od +0°C do +40°C
Wilgotność stosowania: nawet powyżej 90%
Czas powierzchniowego przesychania: ok. 10 min
Czas twardnienia: ok. 2 godz. Współczynnik przewodności cieplnej: Ʌ – 0,040 W/mk
Przyczepność:
–do betonu ≥ 0,3 MPa
–do styropianu ≥ 0,15 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)
–do cegły ceramicznej ≥ 0,30 MPa
–do betonu komórkowego ≥ 0,15 MPa
–do płyty OSB ≥ 0,30 MPa
–do szkła ≥ 0,30 MPa
–do blachy:  ocynkowanej ≥ 0,10 MPa, powlekanej powłoką poliestrową SP25 ≥ 0,20 MPa –do płyty GK ≥ 0,10 MPa
–do styropianu XPS ≥ 0,20 MPa
–do powłoki bitumicznej ≥ 0,25 MPa
–do drewna ≥ 1,0 MPa międzywarstwowa w układzie: –EPS–CT 84–EPS ≥ 0,08 MPa

Reakcja na ogień:
– klasa B–s1, d0 w systemach:
Ceresit Ceretherm Popular
Ceresit Ceretherm Classic Ceretherm Premium
wg. PN-EN 13501-1
Wydajność opakowania:
– w systemach ociepleń około 10 m2
– przy termoizolacji fundamentów około 14 m2

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Aprobata
Techniczna

Aprobata
Techniczna aneks

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj