CT 83

0
1547

CT 83 STRONG FIX

CT 83Ceresit CT 83 to zaprawa klejąca EPS, do mocowania płyt styropianowych przy ocieplaniu budynków metodą lekką-mokrą.

WŁAŚCIWOŚCI

  • wysoce przyczepna do podłoży mineralnych i styropianu
  • bardzo dobre parametry robocze
  • odporna na warunki atmosferyczne
  • możliwość aplikacji maszynowej

ZASTOSOWANIE

Zaprawa klejąca Ceresit CT 83 służy do przyklejania płyt styropianowych EPS i XPS w złożonych systemach ocieplania ścian zewnętrznych (ETICS) budynków metodą lekką-mokrą Ceresit Ceretherm. Jest odpowiednia zarówno do obiektów nowo wznoszonych, jak i poddawanych termorenowacji. Przyklejone zaprawą płyty wymagają dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi tj. odpowiednimi kołkami rozprężnymi z tworzywa sztucznego. Do wykonywania na płytach styropianowych warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego należy stosować zaprawę Ceresit CT 85, CT 87 lub CT 100. W przypadku ocieplania ścian fasadowymi płytami z wełny mineralnej należy używać zaprawy Ceresit CT 190, CT 180 lub CT 87

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Zaprawa CT 83 ma dobrą przyczepność do podłoży nośnych, zwartych, suchych np. powierzchni murów, tynków i betonów wolnych od substancji zmniejszających przyczepność (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły). Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. „Głuche” tynki trzeba odkuć. Ubytki i nierówności podłoża poniżej 20 mm należy wypełnić szpachlówką CT 29 lub pokryć tynkiem cementowym. Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i powłoki o niskiej przyczepności do podłoża należy usunąć całkowicie, np. za pomocą myjek ciśnieniowych. Miejsca będące siedliskiem mchów i glonów należy zmyć wodą pod ciśnieniem z dodatkiem środka do usuwania zanieczyszczeń CT 98. Jeżeli jest potrzeba oczyścić dodatkowo szczotkami stalowymi, a następnie nasycić roztworem preparatu Ceresit CT 99, zgodnie z jego instrukcją techniczną. Stare, nieotynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powłoki malarskie należy obmieść z kurzu, a potem zmyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Podłoża o dużej nasiąkliwości, np. mury z bloczków gazobetonowych, należy obficie zagruntować preparatem Ceresit CT 17 i pozostawić do wyschnięcia, przez co najmniej 2 godziny.

WYKONANIE

Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać CT 83 i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek, odczekać około 5 min i ponownie zamieszać. Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem o szerokości 3–4 cm i kilkoma plackami o średnicy ok. 8cm. Bezzwłocznie przyłożyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami długiej pacy. Prawidłowo nałożona zaprawa, po dociśnięciu płyty, pokrywa minimum 40% jej powierzchni. W przypadku równych, gładkich podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej (zęby 10–12 mm). Płyty styropianowe należy mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego układu styków pionowych.

Po związaniu zaprawy CT 83 (po ok. 3 dniach), płyty należy szlifować papierem ściernym i przystąpić do mocowania łącznikami mechanicznymi. Ilość łączników powinna wynosić minimum 4 szt./ m2. Największe siły wywołane wiatrem występują na pasmach o szerokości ok. 2 m, umiejscowionych wzdłuż krawędzi budynku i tam ilość łączników należy zwiększyć do minimum 8 szt./m2. Możliwość aplikacji maszynowej. Zalecany typ maszyny np: Wagner PC 15 lub SPG Baumaschinen PG 20 wyposażone w pistolet do nakładania kleju.

Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe można usuwać tylko mechanicznie.

UWAGA

Sypka zaprawa ma właściwości drażniące, a zawartość cementu i wapna powoduje, że wyrób zmieszany z wodą ma odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić skórę i oczy. Zabrudzenia myć wodą. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Właściwości użytkowe podane są w treści odpowiadającej wyrobowi Deklaracji Właściwości Użytkowych.

Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze. Zawartość chromu VI – poniżej 2 ppm w okresie ważności wyrob

ZALECENIA

Należy stosować płyty ze styropianu białego lub grafitowego, które spełniają wymagania złożonego systemu ocieplania ścian zewnętrznych (ETICS) wg PN-EN 13163.

Szczegóły dotyczące prac ociepleniowych opisane są w Instrukcji ITB nr 418/2007 oraz 447/2009

SKŁADOWANIE

Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu w chłodnych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.

OPAKOWANIA

Worek 25 kg.

DANE TECHNICZNE

Baza: mieszanka cementowo-wapienna z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Gęstość nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3
Proporcje mieszania: 4,75–5,25 l wody na 25 kg
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C Czas zużycia: do 90 min
Wytrzymałość na ściskanie: kategoria CS IV (> 20 N/mm2) wg PN-EN 1015-11:2001+A1:2007
Przyczepność: do betonu ≥ 0,25 MPa do styropianu ≥ 0,08 MP wg ETAG 004
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 5,5 N/mm2 wg PN-EN 1015-11:2001+A1:2007

Reakcja na ogień:
– klasa B–s1, d0 w systemach:
Ceresit Ceretherm Popular
Ceresit Ceretherm Classic
Ceresit Ceretherm Premium
– klasa B–s2, d0 w systemie:
Ceresit Ceretherm Impactum
wg PN-EN 13501-1
Ocena promieniotwórczości naturalnej:
spełnia wymagania określone w Instrukcji ITB nr 234/2003, p.6.2.1– zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007r. §3, p.1 Orientacyjne zużycie: około 5 kg/m2

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj