CT 49

0
1364

 CT 49 Silix XD®

CT 49 Silix XDCeresit CT 49 to farba nanosilikonowa, wysoce hydrofobowa i paroprzepuszczalna do malowania elewacji i wnętrz budynków, także do renowacji

WŁAŚCIWOŚCI

mało nasiąkliwa i wysoce elastyczna
wysoce paroprzepuszczalna
samoczyszcząca i odporna na zabrudzenia
wysoce trwała dzięki formule Silix XD®
mostkująca rysy
wysoce odporna na UV i warunki atmosferyczne
tiksotropowa
idealna do renowacji elewacji formuła BioProtect – wysoce odporna na rozwój grzybów, alg i pleśni
do malowania miejsc narażonych na porażenie biologiczne
dostępna w pełnej palecie barw Ceresit Colours of Nature®

ZASTOSOWANIE

Farba nanosilikonowa Ceresit CT 49 Silix XD® posiada w swojej recepturze wyselekcjonowane i modyfikowane żywice silikonowe, polisiloksanowe wraz z dodatkami specjalnych wypełniaczy i pigmentów. Dzięki mikrochropowatej, bardzo hydrofobowej powierzchni uzyskanej poprzez zastosowanie specjalnych wypełniaczy w kombinacji z polisiloksanami następuje efekt tzw. „perlenia” ograniczający możliwość wnikania wody oraz zanieczyszczeń w strukturę powłoki, przy jednoczesnym zachowaniu jej bardzo wysokiej paroprzepuszczalności.

Formuła Silix XD®

Zastosowana w farbie CT 49 formuła Silix XD® wydłuża efekt estetyczny oraz zwiększa żywotność pomalowanej powierzchni. Farba Ceresit CT 49 przeznaczona jest do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych przy czym szczególnie zalecana jest do malowania powierzchni narażonych na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych (np. kwaśne deszcze), miejsc narażonych na porażenia korozją biologiczną oraz tam, gdzie wymagana jest trwałość i wysoka odporność na zabrudzenia a także elastyczność powłoki i odporność na ścieranie. Można nią pokrywać nośne podłoża mineralne, takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, podłoża gipsowe, itp.

Farbą można malować tynki mineralne Ceresit: CT 34, CT 35 i CT 137, akrylowe Ceresit: CT 60, CT 63, CT 64, silikatowe Ceresit: CT 72, CT 73, silikatowo-silikonowe Ceresit: CT 174, CT 175, silikonowe Ceresit: CT 74, CT 75 oraz elastomerowy Ceresit CT 79 wykonane na tradycyjnych podłożach i wchodzące w skład złożonych systemów ociepleń ścian zewnętrznych (ETICS) Ceresit Ceretherm z zastosowaniem płyt styropianowych lub wełny mineralnej. Szczególnie zaleca się stosowanie CT 49 na elewacjach obiektów zabytkowych, na tynkach renowacyjnych i napowietrzonych oraz na wszelkich powierzchniach, gdzie wymagana jest wysoka estetyka i trwałość powłoki.

Ze względu na doskonałe właściwości w zakresie mostkowania rys farba CT 49 jest szczególnie zalecana do malowania tynków mineralnych na etapie wykonawstwa systemu ETICS i przemalowań już eksploatowanych lub naprawianych elewacji a także pozostałych tynków w ramach systemów Ceresit Reno i Repair. Farba Ceresit CT49 ma właściwości tiksotropowe – czyli nie kapie, nie ścieka a także nie powoduje zacieków podczas nakładania grubszą warstwą. Elewacje pokryte farbą CT 49 możemy myć przy użyciu myjek pod niedużym ciśnieniem. Nagrzewanie się elewacji wywołuje szkodliwe naprężenia, dlatego ciemne kolory powinny być stosowane tylko na małych powierzchniach, np. na detalach architektonicznych. Farba posiada zabezpieczenie przed porażeniami biologicznymi, np. grzybami, pleśniami czy algami zwiększające jej odporność na ich oddziaływanie (formuła Bio Protect).

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Farba CT 49 może być stosowana na nośne podłoża, równe, suche i czyste (wolne od substancji zmniejszających przyczepność, takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły):
— beton (wiek powyżej 28 dni),
— tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne (wiek powyżej 14 dni),
— cienkowarstwowe tynki mineralne i mineralno-polimerowe (wiek powyżej 7 dni),
— cienkowarstwowe tynki akrylowe, silikatowo-silikonowe i silikonowe (wiek powyżej 3 dni),
— cienkowarstwowe tynki silikatowe (wiek powyżej 5 dni),
— podłoża gipsowe (tylko wewnątrz budynków) o wilgotności poniżej 1%, zagruntowane najpierw preparatem Ceresit CT 17,
— płyty gipsowo-kartonowe, gipsowo-włóknowe (tylko wewnątrz budynków), mocowane według zaleceń producentów płyt, zagruntowane najpierw preparatem CT 17,
— mocne powłoki malarskie o dobrej przyczepności do podłoża. Nierówne i uszkodzone podłoża trzeba wcześniej naprawić. Można w tym celu zastosować szpachlówkę Ceresit CT 29. Należy sprawdzić wytrzymałość istniejących powłok mineralnych. Istniejące zabrudzenia, warstwy o niskiej wytrzymałości, powłoki malarskie z farb wapiennych i klejowych, jak również resztki tapet oraz klejów trzeba całkowicie usunąć. Zaleca się tu stosowanie myjek ciśnieniowych z użyciem środka do usuwania zanieczyszczeń CT 98. Po umyciu wodą, podłoże musi wyschnąć.

WYKONANIE

Przed aplikacją farby należy dokładnie wymieszać zawartość pojemnika za pomocą wiertarki z mieszadłem przez okres około 2 minut. Farbę nanosić w minimum dwóch warstwach. Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw trzeba zachować, co najmniej 12–24 godzinne przerwy technologiczne. CT 49 można nanosić za pomocą pędzla, wałka lub poprzez natryskiwanie. Należy zwrócić uwagę na równomierne nakładanie farby. Jeśli zachodzi potrzeba podczas nanoszenia pierwszej warstwy, do farby można dodać nie więcej niż 5% wody i dokładnie wymieszać. Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi.

Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, stosując farbę o tym samym numerze szarży produkcyjnej, umieszczonym na każdym opakowaniu, albo zmieszać ze sobą zawartość pojemników o różnych numerach szarż. Możliwość aplikacji maszynowej. Zalecany typ maszyny np: Wagner PS 22 lub PS 30, dysza 517, ciśnienie od 160-200 bar, wydajność maszyny 12 l/min. Dokładnie zabezpieczać (np. folią) powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania np. okna, drzwi. Osłaniać krzewy, inne rośliny itp. Przypadkowe zachlapania natychmiast, obficie zmywać wodą. Bezpośrednio po użyciu dokładnie umyć narzędzia wodą.

UWAGA

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Farba może spowodować nieusuwalne odbarwienia na powierzchniach szklanych, ceramicznych, drewnianych, metalowych i kamiennych, dlatego elementy narażone na kontakt z CT 49 należy zasłonić. Należy chronić skórę i oczy. W czasie pracy stosować rękawice i okulary ochronne. Zabrudzenia dokładnie spłukiwać wodą. Przy kontakcie ze skórą: płukać bieżącą woda z mydłem. Przy kontakcie z oczami: natychmiast wypłukać oko dużą ilością bieżącej wody, a następnie zasięgnąć porady lekarza okulisty. Po połknięciu: wypłukać jamę ustną, wypić dużą ilość wody pitnej, skonsultować się z lekarzem. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Właściwości użytkowe podane są w treści odpowiadającej wyrobowi Deklaracji Właściwości Użytkowyc

ZALECENIA

Nie należy nakładać farby na powierzchnie podczas silnego nasłonecznienia. Do czasu całkowitego wyschnięcia chronić elewacje przed opadami deszczu. Zaleca się wtedy stosowanie osłon na rusztowaniach. Nie mieszać materiału z innymi farbami, barwnikami i spoiwami. Nie nakładać farby na podłoża o podwyższonej alkaliczności (np. świeże tynki mineralne, podłoża mineralne zawilgocone opadami atmosferycznymi), może to spowodować niekorzystne oddziaływanie alkaliów na powłokę malarską i pigmenty. Napoczęte opakowanie należy dokładnie zamykać, a jego zawartość wykorzystać w możliwie najbliższym czasie.

SKŁADOWANIE

Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu w chłodnych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed mrozem! Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

OPAKOWANIA

Wiadro 15 l.

DANE TECHNICZNE

Baza: wyselekcjonowane oraz modyfikowane żywice silikonowe i akrylowe z wypełniaczami i pigmentami
Gęstość: ok. 1,5 kg/dm3 Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Odporność na deszcz: po ok. 3 godz.
Odporność powłoki na szorowanie: ≥ 20 000 cykli wg PN-C-81913
Opór dyfuzyjny dla pary wodnej: Sd ≤ 0,1 m wg PN-EN 1062-1
Połysk: kategoria G3-mat wg PN-EN 1062-1
Grubość powłoki: kategoria E3 – 100–200μm wg PN-EN 1062-1
Wielkość ziarna kategoria S1 – drobne wg PN-EN 1062-1
Przepuszczalność wody: kategoria W3 poniżej 0,1kg/m2h0,5 wg PN-EN 1062-1
Przenikanie pary wodnej: kategoria V1 wg PN-EN 1062-1
Ocena stopnia spęcherzenia: brak pęcherzy wg PN-EN 1062-1
Ocena stopnia spękania: kategoria 0, brak pęknięć wg PN-EN 1062-1
Ocena stopnia złuszczenia: kategoria 0, brak złuszczeń wg PN-EN 1062-1
Pokrywanie rys: kategoria A2 wg PN-EN 1062-1

Reakcja na ogień:
– klasa A2–s1, d0 dla farby
– klasa A2–s1, d0 w systemach: Ceresit Ceretherm Wool Classic Ceresit Ceretherm Wool Premium Ceresit Ceretherm MW
– klasa B–s1, d0 w systemach: Ceresit Ceretherm Popular Ceresit Ceretherm Classic Ceresit Ceretherm Premium Ceresit Ceretherm EPS Ceresit Ceretherm XPS wg PN-EN 13501-1
Wartość pH: ok. 10
Orientacyjne zużycie: zależnie od nierówności i nasiąkliwości podłoża, przeciętnie ok. 0,3 l/m2 przy dwukrotnym nakładaniu

Atest
higieny

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj