CT 48

0
1610

CT 48

Ceresit  CT 48 to silikonowa, hydrofobowa, paroprzepuszczalna, odporna na zabrudzenia farba  do malowania elewacji i wnętrz budynków

Cech produktu

niska nasiąkliwość paroprzepuszczalna (oddychająca)
odporna na zabrudzenia
trwała
wysoce odporna na UV i warunki atmosferyczne
formuła BioProtect – odporna na rozwój grzybów, alg i pleśni dostępna w pełnej palecie barw Ceresit Colours of Nature®

ZASTOSOWANIE

Farba Ceresit CT 48 przeznaczona jest do zabezpieczania elewacji, konstrukcji betonowych, wnętrz. Można nią pokrywać podłoża mineralne (beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne).
Farbą można malować tynki mineralne Ceresit: CT 34, CT 35 i CT 137, akrylowe Ceresit: CT 60, CT 63, CT 64, silikatowe Ceresit: CT 72, CT 73, silikatowo-silikonowe Ceresit: CT 174, CT 175, silikonowe Ceresit: CT 74, CT 75 oraz elastomerowy Ceresit: CT 79 wykonane na tradycyjnych podłożach i wchodzące w skład złożonych systemów Ceresit Ceretherm ociepleń ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem płyt styropianowych lub wełny mineralnej.

Struktura powłoki zapewnia szybkie odparowanie wilgoci z podłoża, a jednocześnie stanowi skuteczne zabezpieczenie przed zawilgoceniem z zewnątrz. Spoiwo zastosowane w farbie CT 48 sprawia, że po zmoczeniu powłoki następuje efekt perlenia wody. Szczególnie zaleca się stosowanie CT 48 w obiektach zabytkowych, na tynkach renowacyjnych i napowietrzonych oraz na wszelkich powierzchniach, gdzie wymagana jest wysoka estetyka i trwałość po- włoki. Elewacje pokryte farbą CT 48 można myć przy użyciu myjek pod niedużym ciśnieniem. Nagrzewanie się elewacji wywołuje szkodliwe naprężenia, dlatego ciemne kolory powinny być stosowane tylko na małych powierzchniach, np. na detalach architektonicznych. Farba Ceresit CT 48 posiada formułę BioProtect – zabezpieczenie przed porażeniami biologicznymi, np. grzybami, pleśniami czy alga- mi zwiększające jej odporność na ich oddziaływanie.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Farba CT 48 może być stosowana na nośne podłoża, równe, suche i czyste (wolne od substancji zmniejszających przyczepność takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły):
— beton (wiek powyżej 28 dni),
— tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne (wiek powyżej 14 dni),
— cienkowarstwowe tynki mineralne i mineralno-polimerowe (wiek powyżej 7 dni),
— cienkowarstwowe tynki akrylowe, silikatowo-silikonowe i silikonowe (wiek powyżej 3 dni),
— cienkowarstwowe tynki silikatowe (wiek powyżej 5 dni),
— podłoża gipsowe (tylko wewnątrz budynków) o wilgotności poni- żej 1%, zagruntowane najpierw preparatem Ceresit CT 17,
— płyty gipsowo-kartonowe, gipsowo-włóknowe (tylko wewnątrz budynków), mocowane według zaleceń producentów płyt, zagruntowane najpierw preparatem CT 17,
— mocne powłoki malarskie o dobrej przyczepności do podłoża. Nierówne i uszkodzone podłoża należy wcześniej naprawić. Można w tym celu zastosować szpachlówkę Ceresit CT 29.

Należy sprawdzić wytrzymałość istniejących powłok mineralnych. Istniejące zabrudzenia, warstwy o niskiej wytrzymałości, powłoki malarskie z farb wapiennych i klejowych, jak również resztki tapet oraz klejów trzeba całkowicie usunąć.

Zaleca się tu stosowanie myjek ciśnieniowych z użyciem środka do usu- wania zanieczyszczeń Ceresit CT 98. Po umyciu wodą, podłoże musi wyschnąć

WYKONANIE

Przed aplikacją farby należy dokładnie wymieszać zawartość pojemnika za pomocą wiertarki z mieszadłem przez około 2 minuty. Farbę nanosić w minimum dwóch warstwach. Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw trzeba zachować co najmniej 12–24 godzinne przerwy technologiczne.

CT 48 można nanosić za pomocą pędzla, wałka lub poprzez natryskiwanie. Należy zwrócić uwagę na równomierne nakładanie farby. Jeżeli jest taka potrzeba, podczas nanoszenia pierwszej warstwy, do farby można dodać nie więcej niż 5% wody i dokładnie wymieszać. Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, stosując farbę o tym samym numerze szarży produkcyjnej, umieszczonym na każdym opakowaniu, albo zmieszać ze sobą zawartość pojemników o różnych numerach szarż.

Możliwość aplikacji maszynowej. Zalecany typ maszyny np: Wagner PS 22 lub PS 30, dysza 517, ciśnienie od 160 do 200 bar, wydajność maszyny 12 l/min. Dokładnie zabezpieczać (np. folią) powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania np. okna, drzwi. Osłaniać krzewy, inne rośliny itp. Przypadkowe zachlapania natychmiast, obficie zmywać wodą. Bezpośrednio po użyciu dokładnie umyć narzędzia wodą

UWAGA

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Farba może spowodować nieusuwalne odbarwienia na powierzchniach szklanych, ceramicznych, drewnianych, metalowych i kamiennych, dlatego elementy narażone na kontakt z CT 48 należy zasłonić. Należy chronić skórę i oczy. W czasie pracy stosować rękawice i okulary ochronne. Zabrudzenia dokładnie spłukiwać wodą. W przypadku kontaktu z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Właściwości użytkowe podane są w treści odpowiadającej wyrobowi Deklaracji Właściwości Użytkowych

ZALECENIA

Nie należy nakładać farby na ściany silnie nasłonecznione. W czasie wykonywania prac ociepleniowych, bezwzględnie zaleca się stosowanie osłon na rusztowaniach. Do czasu całkowitego wyschnięcia, wykonaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem. Nie mieszać materiału z innymi farbami, barwnikami i spoiwami. Nie nakładać farby na podłoża o podwyższonej alkaliczności (np. świeże tynki mineralne, podłoża mineralne zawilgocone opadami atmosferycznymi), może to spowodować niekorzystne oddziaływanie alkaliów na powłokę malarską i pigmenty. Napoczęte opakowanie należy dokładnie zamykać, a jego zawartość wykorzystać w możliwie najkrótszym czasie.

SKŁADOWANIE

Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu w chłodnych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed mrozem! Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

OPAKOWANIA

Wiadro 15 l i 3,5 l

DANE TECHNICZNE

Baza: modyfikowane żywice silikonowe i akrylowe z wypełniaczami i pigmentami
Gęstość: ok. 1,45 kg/dm3
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Odporność na deszcz: po ok. 3 godz.
Opór dyfuzyjny dla pary wodnej: Sd ≤ 0,08 m wg PN-EN 1062-1
Połysk: kategoria G3 wg PN-EN 1062-1 Wielkość ziarna: kategoria S1 wg PN-EN 1062-1 Przepuszczalność wody: kategoria W3 wg PN-EN 1062-1
Przenikanie pary wodnej: kategoria V1 wg PN-EN 1062-1
Ocena stopnia spęcherzenia: brak pęcherzy wg PN-EN 1062-1
Ocena stopnia spękania: kategoria 0, brak pęknięć wg PN-EN 1062-1
Ocena stopnia złuszczenia: kategoria 0, brak złuszczeń wg PN-EN 1062-1

Reakcja na ogień:
– klasa A2–s1, d0 w systemach: Ceresit Ceretherm Wool Classic Ceresit Ceretherm Wool Premium Ceresit Ceretherm Universal MW
– klasa B–s1, d0 w systemach: Ceresit Ceretherm Popular Ceresit Ceretherm Classic Ceresit Ceretherm Premium Ceresit Ceretherm Express Ceresit Ceretherm Universal EPS Ceresit Ceretherm Universal XPS wg PN-EN 13501-1
Wartość pH: ok. 8,5
Orientacyjne zużycie: zależnie od nierówności i nasiąkliwości podłoża, przeciętnie ok. 0,3 l/m2 przy dwukrotnym nakładaniu

Atest
higieny

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!