CT 54

0
1730

CT 54

CT 54Ceresit CT 54 to farba silikatowa, paroprzepuszczalna, hydrofobowa do malowania elewacji i wnętrz budynków

WŁAŚCIWOŚCI

wysoce paroprzepuszczalna (oddychająca)
wysoce trwała i odporna na uszkodzenia eksploatacyjne i czyszczenie
odporna na czynniki atmosferyczne
formuła BioProtect – wysoce odporna na rozwój grzybów, alg i pleśni

ZASTOSOWANIE

Farba Ceresit CT 54 służy do malowania elewacji oraz wnętrz (ścian i sufitów). Można nią pokrywać podłoża mineralne: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne. Na skutek reakcji chemicznej farba trwale łączy się z podłożem. Szczególnie zalecana jest do malowania nowych tynków, ponieważ umożliwia szybkie przystąpienie do prac malarskich, bez obawy, że alkaliczny odczyn świeżego podłoża zniszczy powłokę malarską. Farba Ceresit CT 54 poprzez dodatek wody może służyć jako farba egalizacyjna. Może być stosowana na powierzchniach tynków mineralnych kolorowych, gdzie wystąpiły przebarwienia lub wykwity np. na skutek aplikacji tynku w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych.

Farbą można malować tynki mineralne Ceresit: CT 34, CT 35 i CT 37, silikatowe Ceresit: CT 72, CT 73 i silikatowo-silikonowe Ceresit: CT 174 i CT 175 wykonane na tradycyjnych podłożach i wchodzące w skład złożonych systemów Ceresit Ceretherm ociepleń ścian zewnętrznych budynków (ETICS). Ze względu na niepalność i bardzo dobrą paroprzepuszczalność, CT 54 zaleca się stosować w systemach Ceresit Ceretherm Wool, w którym materiałem izolacyjnym są płyty z wełny mineralnej. Nagrzewanie się elewacji wywołuje szkodliwe naprężenia, dlatego ciemne kolory powinny być stosowane tylko na małych powierzchniach, np. na detalach architektonicznych. Farba Ceresit CT 54 posiada formułę BioProtect – zabezpieczenie przed porażeniami biologicznymi, np. grzybami, pleśniami czy algami zwiększające jej odporność na ich oddziaływanie.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Farba CT 54 może być stosowana na podłoża nośne, równe, suche i czyste (wolne od substancji zmniejszających przyczepność takich jak tłuszcze, bitumy, pyły):
— cienkowarstwowe tynki mineralne, silikatowe i silikatowo-silikonowe (wiek powyżej 3 dni),
— tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne (wiek powyżej 14 dni),
— mocne, mineralne powłoki malarskie (krzemianowe, cementowe) o dobrej przyczepności do podłoża,
— mury ceglane, beton (wiek powyżej 28 dni),
— podłoża gipsowe (tylko wewnątrz budynków) o wilgotności poniżej 1%, zagruntowane najpierw preparatem Ceresit CT 17,
— płyty gipsowo-kartonowe, gipsowo-włóknowe (tylko wewnątrz budynków), mocowane według zaleceń producentów płyt, zagruntowane najpierw preparatem CT 17,
— mocne powłoki malarskie o dobrej przyczepności do podłoża. Nierówne i uszkodzone podłoża trzeba wcześniej naprawić. Można w tym celu zastosować szpachlówkę Ceresit CT 29.

Należy sprawdzić wytrzymałość istniejących powłok mineralnych. Istniejące zabrudzenia, warstwy o niskiej wytrzymałości, powłoki malarskie z farb wapiennych i klejowych, jak również resztki tapet oraz klejów trzeba całkowicie usunąć. Zaleca się tu stosowanie myjek ciśnieniowych z użyciem środka do usuwania zanieczyszczeń Ceresit CT 98. Po umyciu wodą, podłoże musi wyschnąć.

WYKONANIE

Przed aplikacją farby należy dokładnie wymieszać zawartość pojemnika za pomocą wiertarki z mieszadłem przez około 2 minuty. Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji i wnętrz budynków. Farbę nanosić w minimum dwóch warstwach. Na podłożach nasiąkliwych do nakładania pierwszej warstwy można wymieszać farbę z max. 10% dodatkiem czystej wody. Drugą, ewentualnie trzecią warstwę nakładać bez rozcieńczania. Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw trzeba zachować co najmniej 12 godzinne przerwy technologiczne. CT 54 można nanosić za pomocą pędzla, wałka lub poprzez natryskiwanie.

Należy zwrócić uwagę na równomierne nakładanie farby. Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, stosując farbę o tym samym numerze szarży produkcyjnej, umieszczonym na każdym opakowaniu, albo zmieszać ze sobą zawartość pojemników o różnych numerach szarż. Możliwość aplikacji maszynowej. Zalecany typ maszyny np: Wagner PS 22 lub PS 30, dysza 517, ciśnienie od 160 do 200 bar, wydajność maszyny 12 l/min. Dokładnie zabezpieczać (np. folią) powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania np. okna, drzwi. Osłaniać krzewy, rośliny itp. Przypadkowe zachlapania natychmiast, obficie zmywać wodą. Bezpośrednio po użyciu dokładnie umyć narzędzia wodą.

UWAGA

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Farba może spowodować nieusuwalne odbarwienia na powierzchniach szklanych, ceramicznych, żywicznych, drewnianych, metalowych i kamiennych, dlatego elementy narażone na kontakt z CT 54 należy zasłonić. Materiał ma odczyn silnie alkaliczny. Należy chronić skórę i oczy. W czasie pracy stosować rękawice i okulary ochronne. Zmoczoną farbą odzież natychmiast zdjąć. Zabrudzenia dokładnie spłukiwać wodą. W przypadku kontaktu z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Właściwości użytkowe podane są w treści odpowiadającej wyrobowi Deklaracji Właściwości Użytkowych

ZALECENIA

Nie należy nakładać farby na ściany silnie nasłonecznione. W czasie wykonywania prac ociepleniowych, bezwzględnie zaleca się stosowanie osłon na rusztowaniach. Do czasu całkowitego wyschnięcia, wykonaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem. Nie mieszać materiału z innymi farbami, barwnikami i spoiwami. Napoczęte opakowanie należy dokładnie zamykać, a jego zawartość wykorzystać w możliwie najkrótszym czasie.

SKŁADOWANIE

Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu w chłodnych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed mrozem! Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

OPAKOWANIA

Wiadro 15 l i 3,5 l.

DANE TECHNICZNE

Baza: roztwór krzemianowy z dodatkami hydrofobowymi, pigmentami i modyfikatorami
Gęstość: ok. 1,44 kg/dm3
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Odporność na deszcz: kolor biały po ok. 12 godz. pozostałe kolory po ok. 24 godz.
Odporność powłoki na szorowanie: ≥ 15000 cykli wg PN-C-81913
Opór dyfuzyjny dla pary wodnej: Sd ≤ 0,08 m wg PN-EN 1062-1
Połysk: kategoria G3 wg PN-EN 1062-1
Wielkość ziarna kategoria S1 – drobne wg PN-EN 1062-1
Przepuszczalność wody: kategoria W2 wg PN-EN 1062-1
Przenikanie pary wodnej: kategoria V1 wg PN-EN 1062-1
Ocena stopnia spęcherzenia: brak pęcherzy wg PN-EN 1062-1
Ocena stopnia spękania: kategoria 0, brak pęknięć wg PN-EN 1062-1
Ocena stopnia złuszczenia: kategoria 0, brak złuszczeń wg PN-EN 1062-1

Reakcja na ogień:
– klasa A1 w systemie: Ceresit Ceretherm Wool Garage
– klasa A2–s1, d0 w systemach: Ceresit Ceretherm Wool Classic Ceresit Ceretherm Wool Premium Ceresit Ceretherm Universal MW
– klasa B–s1, d0 w systemach: Ceresit Ceretherm Popular Ceresit Ceretherm Classic Ceresit Ceretherm Premium Ceresit Ceretherm Express Ceresit Ceretherm Universal EPS Ceresit Ceretherm Universal XPS wg PN-EN 13501-1 Wartość pH: ok. 11,5
Orientacyjne zużycie:zależnie od nierówności i nasiąkliwości podłoża, przeciętnie ok. 0,3 l/m2 przy dwukrotnym nakładaniu

Atest
higieny

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!