CT 39

0
1879

CT 39

CT 39Ceresit CT 39  to mineralna farba strukturalna, faktura „kamyczkowa”, ziarno 1,0 mm

WŁAŚCIWOŚCI

do aplikacji maszynowej w systemach garażowych
paroprzepuszczalna
naturalnie odporna na rozwój grzybów, alg i pleśni
wysoce wydajna w aplikacji
perfekcyjny wygląd finalny
mineralna
doskonałe właściwości akustyczne

ZASTOSOWANIE

Mineralna farba strukturalna CT 39 może stanowić wyprawę wierzchnią w złożonych systemach Ceresit Ceretherm Wool Garage ocieplania stropów budynków (od strony sufitów) z zastosowaniem wełny mineralnej lamellowej.
Wewnątrz budynków także do stosowania na podłożach mineralnych, gipsowych, na płytach wiórowych i gipsowo-kartonowych:
— beton (wiek powyżej 28 dni),
— tradycyjne tynki i szpachlówki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne (wiek powyżej 14 dni),
— podłoża gipsowe o wilgotności poniżej 1%, zagruntowane najpierw preparatem Ceresit CT 17,
— płyty gipsowo-kartonowe, gipsowo-włóknowe, mocowane według zaleceń producentów płyt, zagruntowane najpierw preparatem CT 17,
— mocne powłoki malarskie o dobrej przyczepności do podłoża.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże w postaci frezowanej wełny mineralnej w systemie ociepleń CCW Garage gruntowane fabrycznie lub bez gruntowania. Podłoże pod CT 39 musi być równe, nośne, suche i wolne od tłuszczów, bi- tumów, pyłów i innych substancji zmniejszających przyczepność.

WYKONANIE

Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i dokładnie mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. W czasie prowadzenia robót zachowywać jednakową konsystencję materiału poprzez ponowne wymieszanie farby wiertarką, a nie przez dodawanie wody.
CT 39 równomiernie nanosić na podłoże za pomocą maszyny, na grubość ziarna (ok. 1mm). Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, zachowując jednakową konsystencję materiału, ciśnienie robocze, średnicę dyszy i odległość aplikacji od powierzchni natryskiwanej. Zalecany typ maszyny np: Wagner PC 15, PC 830, SPG
Baumaschinen PG 20 wielkość dyszy ø 4-6 mm. Użyta średnica dyszy ma wpływ na zużycie materiału a także na stopień rozwinięcia powierzchni. W zależności od oczekiwanego efektu finalnego należy wykonać własne próby stosowania przed wykonaniem właściwej aplikacji produktu. Do czasu całkowitego wyschnięcia farbę chronić przed zawilgoceniem i zbyt szybkim przesychaniem.

UWAGA

Prace wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powie- trza i podłoża od +5°C do +25°C i wilgotności poniżej 80%.
Maszyny, narzędzia i świeże zabrudzenia należy myć wodą, a stwardniałe resztki tynku usuwać mechanicznie.
CT 39 zawiera cement i zmieszany z wodą ma odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić naskórek i oczy. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza.
Właściwości użytkowe podane są w treści odpowiadającej wyrobowi Deklaracji Zgodności lub Deklaracji Właściwości Użytkowych

ZALECENIA

Po nałożeniu farby chronić przed zbyt szybkim przesychaniem przez minimum 24 godziny. W celu zapewnienia jednorodnej struktury należy zapewnić odpowiednią ilość pracowników na poszczególnych etapach a kolejne powierzchnie robocze łączyć metodą „mokre w mokre”. Należy zwrócić uwagę na równomierne nakładanie farby na powierzchnie.
Z uwagi na zawarte w farbie wypełniacze naturalne, mogące powodować różnice w wyglądzie farby oraz odcieniach, należy na jednej płaszczyźnie nakładać materiał o tym samym numerze szarży produkcyjnej, umieszczonym na każdym opakowaniu. Po trzech dniach nałożona warstwę można dodatkowo pomalować farbą silikatową Ceresit CT 54 zgodnie z ich instrukcjami stosowania.

SKŁADOWANIE

Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy Do 12 miesięcy od daty produkcji (nr szarży i data produkcji na opakowaniu), przy składowaniu w chłodnych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.
Chronić przed zawilgoceniem

OPAKOWANIA

Worek 25 kg.

DANE TECHNICZNE

Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Gęstość: ok. 1,2 kg/dm3
Proporcje mieszania: 9,2–9,7 l wody na 25 kg
Czas przesychania: ok. 30 min
Czas zużycia: do 60 min
Odporność na deszcz: po ok. 24 godz.
Współczynnik pochłaniania dźwięku w systemie Ceresit Ceretherm Wool Garage: αw = 0,95 (klasa pochłaniania A)
Rekomendowany rozmiar dyszy: ø 6mm Możliwy do użycia rozmiar dyszy: ø 4–6mm
Opór dyfuzyjny: ≤ 1m wg PN-EN 12086
Reakcja na ogień: klasa A1wg PN-EN 13501-1
Orientacyjne zużycie: ok. 2,2 kg/m2

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj