CT 32

0
1692

Ceresit CT 32

CT 32Ceresit CT 32 cementowa zaprawa do murowania i spoinowania klinkieru na zewnątrz oraz wewnątrz budynków

WŁAŚCIWOŚCI

  • zmniejsza możliwość powstawania wykwitów
  • zawiera tras
  • mrozoodporna
  • wodoodporna
  • o dobrej urabialności
  • paroprzepuszczalna

ZASTOSOWANIE

Zaprawa Ceresit CT 32 służy do murowania, spoinowania ścian konstrukcyjnych, fundamentowych, elewacyjnych, kominów, ogrodzeń, elementów małej architektury z cegły klinkierowej. Zaprawa może również służyć do spoinowania płytek klinkierowych o grubości do 30 mm. Dzięki swojej recepturze zaprawa jest bardzo dobrze urabialna, ma bardzo dobrą przyczepność do powierzchni o małej nasiąkliwości, a jej elastyczność przeciwdziała powstawaniu rys skurczowych podczas wiązania. Dzięki dodatkowi mączki trasowej zapewnia dobre właściwości robocze oraz ogranicza możliwość powstawania wykwitów solnych. Do wykonywania pocienionych tynków i „przecierek” zaleca się stosowanie szpachlówki Ceresit CT 29

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

CT 32 wykazuje dobrą przyczepność do wszelkich mineralnych, nośnych podłoży, wolnych od substancji ograniczających przyczepność, takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły. Zanieczyszczenia i warstwy o niskiej wytrzymałości należy usunąć. Podłoża nie powinny być mokre.

WYKONANIE

Zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Wykonanie:

1. Murowanie „na pełną spoinę” – CT 32 rozprowadzić na całej powierzchni, a następnie układać kolejne warstwy cegieł. Nadmiar materiału należy usunąć. Właściwe uformowanie i wygładzenie spoiny powinno nastąpić po jej wstępnym związaniu, którego czas jest zależny od temperatury, wilgotności powietrza i nasiąkliwości cegły.
Czynność tę należy wykonywać przy użyciu kielni do fugowania lub okrągłego narzędzia z drewna lub tworzywa sztucznego.

2. Murowanie „na pustą spoinę” – czynność tę wykonuje się przy użyciu listew drewnianych o grubości odpowiadającej grubości przyszłej spoiny. Zaprawę rozkładać na powierzchniach nie osłoniętych listwami. Po jej wstępnym związaniu listwy drewniane należy usunąć. Spoiny można pozostawić puste lub można je wypełnić tą samą zaprawą kształtując ich powierzchnię przy użyciu kielni do fugowania lub okrągłego narzędzia z drewna lub tworzywa sztucznego bezpośrednio po murowaniu lub po okresie przerwy. W przypadku zgęstnienia zaprawy należy ją ponownie wymieszać bez dolewania wody.

Świeżą warstwę CT 32 chronić przed zbyt szybkim przesychaniem.

UWAGA

Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić, czy cegły klinkierowe są suche. Ich wilgotność nie powinna być większa niż 6% Prace należy wykonywać w temperaturze od +5°C do +25°C. Warunki takie powinny się utrzymywać zarówno w czasie wykonywania robót jak i podczas wiązania zaprawy. Wbudowana zaprawę wraz z klinkierem należy chronić przed opadami atmosferycznymi oraz nadmiernym nasłonecznieniem przez okres minimum 7 dni. Do tego celu należy użyć folii lub mat zabezpieczających. Jeżeli w ciągu najbliższych dni są przewidywane opady atmosferyczne bądź spadki temperatury poniżej +5°C należy zaniechać wykonywania prac murarskich. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas zarabiania zaprawy, aby ilość dozowanej wody była zgodna z instrukcja stosowania.

Murowanie zaprawy można wykonać w dwojaki sposób – metoda tradycyjna na tzw. pełną spoinę lub podczas murowania używać wcześniej przygotowanych listewek, które pozwalają na uzyskanie równych (wklęsłych) spoin jak również zachowania poziomu i równości poszczególnych warstw. W przypadku spoinowania muru konsystencja zaprawy powinna być półsucha tak, aby uniknąć pobrudzenia cegły. W przypadku zabrudzeń cegłę należy wyczyścić natychmiast przy użyciu zimnej wody. W celu uniknięcia różnicy w odcieniach, należy stosować CT 32 o tym samym numerze szarży produkcyjnej umieszczonym na każdym opakowaniu. CT 32 zawiera cement i zmieszana z wodą ma odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zawartość chromu VI – poniżej 2 ppm w okresie ważności wyrobu.

SKŁADOWANIE

Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach.

OPAKOWANIA

Worek 25 kg.

DANE TECHNICZNE

Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Kolory: szary, grafit, ciemny brąz, kasztan, beż
Gęstość: 1,61 kg/dm3
Proporcje mieszania: 2,5–3,75 l wody na 25 kg
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Czas zachowania właściwości roboczych: > 180 min wg PN-EN 998-2
Absorpcja wody: < 0,1 kg/m2min0,5 wg PN-EN 998-2
Współczynnik przepuszczania pary wodnej: μ: 15/35 wg PN-EN 998-2
Współczynnik przewodzenia ciepła przy 50% wilgotności: Ʌ10,dry : 0,67 W/mK (wartość tab.) wg PN-EN 998
Wytrzymałość na ściskanie: kategoria M10 wg PN-EN 998-2
Początkowa wytrzymałość na ścinanie: 0,15 N/mm2 (wartość tab.) wg PN-EN 998-2
Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie):
–Ubytek masy: 0%
–Zmiana wytrzymałości na zginanie: ≤ 16%
–Zmiana wytrzymałości na ściskanie: ≤ 6%
Reakcja na ogień: klasa A1 wg PN-EN 998-2
Zawartość chlorków: < 0,03% Cl wg PN-EN 998-2
Orientacyjne zużycie: ok. 2,0 kg/dm3

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj