CT 174

0
1130

CT 174 SILICATE-SILICONE AQUASTATIC

Ceresit CT 174 to tynk silikatowo-silikonowy, faktura „kamyczkowa”, ziarno 1,5 mm i 2,0 mm, dekoracyjny, cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków

WŁAŚCIWOŚCI

  • hydrofobowy
  • odporny na brud
  • paroprzepuszczalny
  • niska absorpcja wody
  • odporny na uszkodzenia eksploatacyjne
  • wysoka odporność na trudne warunki pogodowe
  • formuła BioProtect – wysoce odporny na rozwój pleśni, grzybów i alg
  • możliwość aplikacji maszynowej
  • dostępny w pełnej palecie barw Ceresit Colours of Nature®

ZASTOSOWANIE

Tynk Ceresit CT 174 łączy w sobie zalety tynku silikatowego i silikonowego. Jest paroprzepuszczalny, charakteryzuje się niską nasiąkliwością oraz odpornością na zabrudzenia (Double Dry Technology). Ceresit CT 174 służy do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich w systemach ociepleń, na podłożach betonowych, tradycyjnych tynkach, podłożach gipsowych oraz na płytach wiórowych, gipsowo-kartonowych itp.

Zaleca się stosowanie tynku CT 174 jako wyprawy elewacyjnej w złożonych systemach Ceresit Ceretherm ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem płyt styropianowych oraz wełny mineralnej. W przypadku intensywnych, ciemnych kolorów stosowanie materiału powinno być ograniczone do niewielkich powierzchni, np. detali architektonicznych. Tynk Ceresit CT 174 posiada formułę BioProtect – zabezpieczenie przed porażeniami biologicznymi, np. grzybami, pleśniami czy algami zwiększające jego odporność na ich oddziaływanie.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

CT 174 może być stosowany na podłoża równe, nośne, suche i wolne od tłuszczów, bitumów, pyłów i innych substancji zmniejszających przyczepność:
— tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 4%), beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność ≤ 4%) – zagruntowane preparatem gruntującym Ceresit CT 16,
— warstwy zbrojone siatką z włókna szklanego, wykonane z zaprawy Ceresit CT 80, CT 85, CT 190, ZU (wiek powyżej 3 dni) – zagruntowane preparatem gruntującym CT 16 oraz CT 87 (wiek powyżej 2 dni),
— podłoża gipsowe (tylko wewnątrz budynków) o wilgotności poniżej 1% – zagruntowane najpierw preparatem Ceresit CT 17, a następnie preparatem gruntującym CT 16,
— płyty wiórowe, gipsowo-włóknowe i gipsowo-kartonowe (tylko wewnątrz budynków), mocowane według zaleceń producentów płyt – zagruntowane najpierw preparatem CT 17, a następnie preparatem gruntującym CT 16,
— powłoki malarskie (tylko wewnątrz budynków) – mocne, o dobrej przyczepności, zagruntowane preparatem gruntującym CT 16. Nierówne i uszkodzone podłoża należy wcześniej wyrównać i naprawić.

W przypadku tradycyjnych tynków i podłoży betonowych można zastosować szpachlówkę Ceresit CT 29. Istniejące zabrudzenia, warstwy o niskiej wytrzymałości oraz powłoki malarskie z farb elastycznych, wapiennych i klejowych trzeba całkowicie usunąć. Podłoża nasiąkliwe należy najpierw zagruntować preparatem CT 17, a po minimum 2 godzinach – preparatem gruntującym CT 16. Zaleca się stosowanie CT 16 w kolorze zbliżonym do koloru tynku. CT 174 można nakładać po całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego CT 16. Napór wilgoci od strony podłoża może spowodować uszkodzenie tynku, dlatego należy upewnić się czy w pomieszczeniach (miejscach) narażonych na trwałe zawilgocenie wykonano odpowiednie warstwy uszczelniające.

WYKONANIE

Dokładnie wymieszać zawartość pojemnika. Jeśli potrzeba dodać nie więcej niż 1% czystej wody i wymieszać ponownie . Nie używać rdzewiejących pojemników i narzędzi. CT 174 równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. Następnie, kolistymi ruchami płasko trzymanej packi plastikowej, należy nadać mu jednorodną fakturę gęsto ułożonych ziaren kruszywa.

Nie skrapiać tynku wodą!

Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, zachowując jednakową konsystencję materiału. W przypadku konieczności przerwania pracy, należy wzdłuż wyznaczonej linii przykleić samoprzylepną taśmę, nałożyć tynk, nadać mu fakturę, a następnie zerwać taśmę z resztkami świeżego materiału. Po przerwie należy kontynuować pracę od wyznaczonego miejsca. Krawędź wykonanej wcześniej wyprawy można zabezpieczyć taśmą samoprzylepną. Narzędzia i świeże zabrudzenia należy myć wodą, a stwardniałe resztki tynku usuwać mechanicznie.
Renowacje tynku można przeprowadzić poprzez malowanie farbą silikatową Ceresit CT 54, farbą silikonową Ceresit CT 48, nanosilikonową Ceresit CT 49 lub farbą elastomerową Ceresit CT 55. Możliwość aplikacji maszynowej. Zalecany typ maszyny np: Wagner PC 15, PC 830, SPG Baumaschinen PG 20.

UWAGA

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Nie mieszać produktu z innymi tynkami, barwnikami, żywicami i innymi spoiwami. Pomieszczenia po zastosowaniu tynku należy wietrzyć do zaniku zapachu, przed oddaniem ich do użytku.
W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza.
Wyrób należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Właściwości użytkowe podane są w treści odpowiadającej wyrobowi Deklaracji Właściwości Użytkowych.

ZALECENIA

Nie należy nakładać tynku na ściany silnie nasłonecznione. W czasie wykonywania prac ociepleniowych, bezwzględnie zaleca się stosowanie osłon na rusztowaniach. Do czasu całkowitego wyschnięcia, wykonaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem. Z uwagi na zawarte wypełniacze naturalne, mogące powodować różnice w wyglądzie oraz odcieniach tynku, należy na jednej płaszczyźnie stosować materiał o tym samym numerze szarży produkcyjnej umieszczonym na każdym opakowaniu. W celu zapewnienia jednorodnej struktury tynku należy zapewnić odpowiednią ilość pracowników na poszczególnych poziomach rusztowań a kolejne powierzchnie robocze łączyć metodą „mokre w mokre”. Napoczęte opakowanie należy dokładnie zamykać, a jego zawartość wykorzystać w możliwie najbliższym czasie.

SKŁADOWANIE

Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu w chłodnych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem!
Całkowicie opróżnione opakowania należy dostarczyć do recyklingu, pozostałości materiału zebrać i przekazać do utylizacji firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia.

OPAKOWANIA

Wiadro 25 kg.

DANE TECHNICZNE

Baza: wodna dyspersja krzemianów potasowych i żywic syntetyczno – silikonowych z wyselekcjonowanymi wypełniaczami na bazie dolomitów, marmurów i pigmentami
Gęstość: ok. 1,8 kg/dm3
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Czas przesychania: ok. 15 min
Wodochłonność po 24 h: < 0,5 kg/m2 wg ETAG 004
Przyczepność: 0,6 MPa wg PN-EN 15824:2010
Przyczepność międzywarstwowa po starzeniu: ≥ 0,08 MPa wg ETAG 004
Odporność na deszcz: po ok. 24 godz.
Absorpcja wody:kategoria W3 wg PN-EN 15824:2010 CT 174 1,5 mm W=0,05[kg/m2h0,5] CT 174 2,0 mm W=0,06[kg/m2h0,5]
Przepuszczalność pary wodnej:–Sd ≤ 1,0 m wg ETAG 004 –kategoria V1 wg PN-EN 15824:2010 –CT 174 1,5 mm Sd=0,13[m] –CT 174 2,0 mm Sd=0,09[m]
Współczynnik przewodzenia ciepła:λ=0,61W/(m*K) wg PN-EN 15824:2010
Odporność na uderzenie:kategoria I lub II wg ETAG 004 (w zależności od układu ociepleniowego)

Reakcja na ogień:
–klasa A2–s1, d0 w systemie:
Ceresit Ceretherm Universal MW
–klasa B–s1, d0 w systemach:
Ceresit Ceretherm Popular
Ceresit Ceretherm Classic
Ceresit Ceretherm Premium
Ceresit Ceretherm Wool Classic
Ceresit Ceretherm Wool Premium
Ceresit Ceretherm Universal EPS
–klasa B–s2, d0 w systemie:
Ceresit Ceretherm Impactum
Ceresit Ceretherm Universal XPS
wg PN-EN 13501-1

Ocena promieniotwórczości naturalnej:
spełnia wymagania określone w Instrukcji ITB nr 234/2003, p.6.2.1– zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007r. §3, p.1
Orientacyjne zużycie:
–CT 174 1,5 mm: ok. 2,5 kg/m2
–CT 174 2,0 mm: od 3,1 do 3,4 kg/m2

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj