CT 174 MACHINE

0
1357

CT 174 MACHINE

Ceresit CT 174 MACHINE to tynk silikatowo-silikonowy do aplikacji maszynowej, faktura „kamyczkowa”, ziarno 1,0 mm, dekoracyjny,cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków

WŁA¦CIWO¦CI

  • zalecany do aplikacji maszynowej
  • zoptymalizowane zużycie
  • szybka aplikacja
  • paroprzepuszczalny (oddychający)
  • mało nasiąkliwy
  • odporny na uszkodzenia eksploatacyjne i warunki atmosferyczne
  • perfekcyjny wygląd finalny
  • dostępny w pełnej palecie barw Ceresit Colours of Natur

ZASTOSOWANIE

Tynk Ceresit CT 174 MACHINE przeznaczony jest do aplikacji maszynowej. Łączy w sobie zalety tynku silikatowego i silikonowego. Jest paroprzepuszczalny, charakteryzuje się niską nasiąkliwością oraz odpornością na zabrudzenia. Dodatkowo ma zoptymalizowane zużycie (ok. 1,5 kg/m2) i nie wymaga zacierania dzięki czemu jest bardzo szybki i ekonomiczny w użyciu. Tynk Ceresit CT 174 MACHINE służy do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich w systemach ociepleń, na podłożach betonowych, tradycyjnych tynkach, podłożach gipsowych oraz na płytach wiórowych, gipsowo-kartonowych itp. Zaleca się stosowanie tynku CT 174 jako wyprawy elewacyjnej w złożonych systemach Ceresit Ceretherm ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem płyt styropianowych oraz wełny mineralnej. W przypadku intensywnych, ciemnych kolorów stosowanie materiału powinno być ograniczone do niewielkich powierzchni, np. detali architektonicznych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

 CT 174 MACHINE może być stosowany na podłoża równe, nośne, suche i wolne od tłuszczów, bitumów, pyłów i innych substancji zmniejszających przyczepność:
— tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 4%), beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność ≤ 4%) – zagruntowane preparatem gruntującym Ceresit CT 16,
— warstwy zbrojone siatką z włókna szklanego, wykonane z zaprawy Ceresit CT 85, CT 190, ZU (wiek powyżej 3 dni) – zagruntowane preparatem gruntującym CT 16 oraz CT 87 (wiek powyżej 2 dni),
— podłoża gipsowe (tylko wewnątrz budynków) o wilgotności poniżej 1% – zagruntowane najpierw preparatem Ceresit CT 17, a następnie preparatem gruntującym CT 16,
— płyty wiórowe, gipsowo-włóknowe i gipsowo-kartonowe (tylko wewnątrz budynków), mocowane według zaleceń producentów płyt – zagruntowane najpierw preparatem CT 17, a następnie preparatem gruntującym CT 16,
— powłoki malarskie (tylko wewnątrz budynków) – mocne, o dobrej przyczepności, zagruntowane preparatem gruntującym CT 16.

Nierówne i uszkodzone podłoża należy wcześniej wyrównać i naprawić. W przypadku tradycyjnych tynków i podłoży betonowych można zastosować szpachlówkę Ceresit CT 29. Istniejące zabrudzenia, warstwy o niskiej wytrzymałości oraz powłoki malarskie z farb elastycznych, wapiennych i klejowych trzeba całkowicie usunąć. Podłoża nasiąkliwe należy najpierw zagruntować preparatem CT 17, a po minimum 2 godzinach – preparatem gruntującym CT 16. Zaleca się stosowanie CT 16 w kolorze bardzo zbliżonym do koloru tynku. CT 174 MACHINE można nakładać po całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego CT 16. Napór wilgoci od strony podłoża może spowodować uszkodzenie tynku, dlatego należy upewnić się czy w pomieszczeniach (miejscach) narażonych na trwałe zawilgocenie wykonano odpowiednie warstwy uszczelniając

WYKONANIE

Przed użyciem należy dokładnie wymieszać zawartość pojemnika. Jeśli potrzeba dodać nie więcej niż 2% czystej wody i wymieszać ponownie. Konsystencje materiału należy dobrać pod katem wymogów użytej maszyny do tynków, poprzez wykonanie próbnej aplikacji na małej próbce, np. na płycie gipsowo-kartonowej. Podczas próbnej aplikacji należy odpowiednio dobrać konsystencje materiału, przepływ, rozmiar dyszy, posuw i ciśnienie robocze. Ciśnienie robocze może ulec zmianie w zależności od typu maszyny, długości węża oraz wysokości podawania.

Minimalne zalecane ciśnienie – 2 bary.Zalecany typ maszyny – SPG Baumaschinen PG 20 lub Wagner PC 830. W trakcie aplikacji należy umieścić dyszę poziomo w odległości ok. 40–60 cm od ściany narzucając powierzchnię płynnymi ruchami utrzymując odpowiedni kąt (90°) w stosunku do ściany. CT 174 MACHINE należy nakładać na podłoże przy użyciu maszyn do natrysku w dwóch warstwach (mokre na mokre) ruchami okrężnymi. Sposób nakładania powinien być określony przez wykonawcę na podstawie własnych testów materiału. CT 174 MACHINE równomiernie nanosić na podłoże za pomocą maszyny, na grubość ziarna (1mm). Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, zachowując jednakowy posuw, konsystencję materiału, ciśnienie robocze i odległość od ściany. Maszynę do natrysku, narzędzia i świeże zabrudzenia należy myć wodą, a stwardniałe resztki tynku usuwać mechanicznie. Renowacje tynku można przeprowadzić poprzez malowanie farbą silikatową Ceresit CT 54, farbą silikonową Ceresit CT 48, Ceresit CT 49 lub elastomerową CT 55.

UWAGA

Prace wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +30°C i wilgotności poniżej 80%. Nie mieszać produktu z innymi tynkami, barwnikami, żywicami i innymi spoiwami. Pomieszczenia po zastosowaniu tynku należy wietrzyć do zaniku zapachu, przed oddaniem ich do użytku. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Wyrób należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Właściwości użytkowe podane są w treści odpowiadającej wyrobowi Deklaracji Właściwości Użytkowych

ZALECENIA

Nie należy nakładać tynku na ściany silnie nasłonecznione, a wykonaną wyprawę chronić przed zbyt szybkim przesychaniem. Do czasu całkowitego wyschnięcia, chronić tynk przed opadami deszczu. Zaleca się wtedy stosowanie osłon na rusztowaniach. Z uwagi na zawarte wypełniacze naturalne, mogące powodować różnice w wyglądzie oraz odcieniach tynku – należy na jednej płaszczyźnie stosować materiał o tym samym numerze szarży produkcyjnej umieszczonym na każdym opakowaniu. Napoczęte opakowanie należy dokładnie zamykać, a jego zawartość wykorzystać w możliwie najkrótszym czasie.

SKŁADOWANIE

Do 12 miesięcy od daty produkcji (nr szarży i data produkcji na opakowaniu), przy składowaniu w chłodnych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem!

OPAKOWANIA

Wiadro 25 k

DANE TECHNICZNE

Baza: wodna dyspersja krzemianów potasowych i żywic syntetyczno-silikonowych z wyselekcjonowanymi wypełniaczami na bazie dolomitów, marmurów i pigmentami
Gęstość: ok. 1,9 kg/dm3
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Czas przesychania: ok. 15 min
Przyczepność:: 0,6 MPa wg PN-EN 15824:2010
Odporność na deszcz: po ok. 24 godz.
Absorpcja wody: kategoria W3 wg PN-EN 15824:2010
Przepuszczalność pary wodnej: kategoria V2 wg PN-EN 15824:2010
Współczynnik przewodzenia ciepła: Ʌ=0,61 W/(m*K) wg PN-EN 15824:2010
Orientacyjne zużycie: ok. 1,5 kg/m2

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj