CT 137

0
1401

CT 137

CT 137Ceresit CT 137 to tynk mineralny, faktura „kamyczkowa”, ziarno 1,5 mm, 2,0 mm i 2,5 mm, dekoracyjny, cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków

WŁAŚCIWOŚCI

  • wysoce paroprzepuszczalny (oddychający)
  • wysoce trwały i odporny na warunki atmosferyczne
  • naturalnie odporny na rozwój grzybów, alg i pleśni
  • hydrofobowy
  • produkowany w wersji białej i do malowania
  • możliwość aplikacji maszynowej

ZASTOSOWANIE

Tynk Ceresit CT 137 służy do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na systemach ociepleń, podłożach betonowych, tradycyjnych tynkach, podłożach gipsowych oraz na płytach gipsowo-kartonowych, gipsowo-włóknowych itp. Zaleca się stosowanie tynku CT 137 jako wyprawy elewacyjnej w systemach Ceresit Ceretherm ocieplania ścian zewnętrznych budynków z zastosowaniem płyt styropianowych lub wełny mineralnej. Tynk Ceresit CT137 zalecany jest również do wykonywania ociepleń stropów (od strony sufitów) w systemie Ceresit Ceretherm Wool Garage, z zastosowaniem płyt wełny mineralnej lamelowej. Tynk CT 137 wytwarzany jest w wersji białej oraz przeznaczonej do malowania farbami elewacyjnymi Ceresit.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

CT 137 może być stosowany na równe, zwarte, suche i czyste (wolne od substancji zmniejszających przyczepność, takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły) podłoża:
— beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 4%), zagruntowane preparatem gruntującym Ceresit CT 16,
— warstwy zbrojone siatką z włókna szklanego, wykonane z zaprawy Ceresit CT 80, CT 85, CT 190, ZU (wiek powyżej 3 dni), zagruntowane preparatem gruntującym CT 16 oraz CT 87 (wiek powyżej 2 dni),
— podłoża gipsowe (tylko wewnątrz budynków) o wilgotności poniżej 1%, zagruntowane najpierw preparatem Ceresit CT 17, a następnie preparatem gruntującym CT 16,
— płyty gipsowo-kartonowe, gipsowo-włóknowe (tylko wewnątrz budynków), mocowane według zaleceń producentów płyt, zagruntowane najpierw preparatem CT 17, a następnie preparatem gruntującym CT 16,
— mocne powłoki malarskie o dobrej przyczepności do podłoża (tylko wewnątrz budynków), zagruntowane preparatem gruntującym CT 16. Podłoża nasiąkliwe należy najpierw zagruntować preparatem Ceresit CT 17, a po minimum 2 godzinach pomalować preparatem gruntującym Ceresit CT 16.

WYKONANIE

Całą zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. Następnie, kolistymi ruchami płasko trzymanej packi plastikowej należy nadać mu jednorodną fakturę. Tynk zacierany packą uzyskuje wygląd gęsto ułożonych ziaren kruszywa.

Nie skrapiać tynku wodą!

Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, zachowując jednakowe dozowanie wody.
Możliwość aplikacji maszynowej. Zalecany typ maszyny np: Wagner PC 15, PC 830, SPG Baumaschinen PG 20 wielkość dyszy þ 6 mm.

UWAGA

CT 137 zawiera cement i zmieszany z wodą ma odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zawartość chromu VI – poniżej 2 ppm w okresie ważności wyrobu. Właściwości użytkowe podane są w treści odpowiadającej wyrobowi Deklaracji Właściwości Użytkowych.

ZALECENIA

Nie należy nakładać tynku na ściany silnie nasłonecznione. W czasie wykonywania prac ociepleniowych, bezwzględnie zaleca się stosowanie osłon na rusztowaniach. Do czasu całkowitego wyschnięcia, wykonaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem. W celu zapewnienia jednorodnej struktury tynku należy zapewnić odpowiednią ilość pracowników na poszczególnych poziomach rusztowań a kolejne powierzchnie robocze łączyć metodą „mokre w mokre”.

Z uwagi na zawarte w tynku wypełniacze naturalne, mogące powodować różnice w wyglądzie tynku oraz odcieniach wersji białej, należy na jednej płaszczyźnie nakładać materiał o tym samym numerze. Po trzech dniach CT 137 w wersji do malowania należy pomalować silikatową farbą Ceresit CT 54 lub po 7 dniach farbą silikonową Ceresit CT 48, Ceresit CT 49 lub farbami akrylowymi Ceresit CT 42, Ceresit CT 44 albo farbą elastomerową CT 55, zgodnie z ich kartami technicznymi. Tynk CT 137 w wersji do malowania wymaga dwukrotnego nakładania farby, przy łącznym zużyciu ok. 0,3 l/m2. Tynk w wersji białej może pozostać niemalowany.

SKŁADOWANIE

Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach

OPAKOWANIA

Worek 25 kg.

DANE TECHNICZNE

Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Gęstość nasypowa:
–CT 137 ziarno 1,5 mm ok. 1,4 kg/dm3
–CT 137 ziarno 2,0 mm ok. 1,4 kg/dm3
–CT 137 ziarno 2,5 mm ok. 1,5 kg/dm3
Proporcje mieszania:
–CT 137 ziarno 1,5 mm 5,5–5,7 l wody/25 kg
–CT 137 ziarno 2,0 mm 5,5–5,7 l wody/25 kg
–CT 137 ziarno 2,5 mm 4,3–4,7 l wody/25 kg

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Czas zużycia: do 90 min
Wodochłonność po 24 h: < 0,5 kg/m2 wg ETAG 004
Przyczepność: 0,25 N/mm2 –FP:B wg PN-EN 998-1:2010
Przyczepność międzywarstwowa po starzeniu: ≥ 0,08 MPa wg ETAG 004
Absorpcja wody:
–do malowania: kategoria W1 wg PN-EN 998-1:2010
–biały: kategoria W2 wg PN-EN 998-1:2010
Przepuszczalność pary wodnej: Sd ≤ 1,0 m wg ETAG 004
Współczynnik przepuszczania pary wodnej: V1 wg PN-EN 998-1:2010

Współczynnik przewodzenia ciepła:Ʌ10, dry: 0,54 W/mK wg PN-EN 998-1:2010
Odporność na uderzenie: kategoria III wg ETAG 004
Wytrzymałość na ściskanie: kategoria CS IV wg PN-EN 998-1:2010

Reakcja na ogień:
–klasa A1 w systemie:
Ceresit Ceretherm Wool Garage
–klasa A2–s1, d0 w systemach:
Ceresit Ceretherm Wool
Classic Ceresit Ceretherm Wool Premium
Ceresit Ceretherm Uniwersal MW
–klasa B–s1, d0 w systemach:
Ceresit Ceretherm Popular
Ceresit Ceretherm Classic
Ceresit Ceretherm Premium
Ceresit Ceretherm Universal EPS
Ceresit Ceretherm Universal XPS
wg PN-EN 13501-1
Współczynnik pochłaniania dzwięku w systemie Ceresit Ceretherm Wool Garage:
Ȼw = 0,85(L) klasa pochłaniania B

Ocena promieniotwórczości naturalnej:spełnia wymagania określone w Instrukcji ITB nr 234/2003, p.6.2.1– zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007r. §3, p.1
Odporność na przerastanie przez grzyby pleśniowe: całkowita odporność
Orientacyjne zużycie:
–CT 137 ziarno 1,5 mm 2,0–2,4 kg/m2
–CT 137 ziarno 1,5 mm 2,4–3,0 kg/m2 (w systemie Wool Garage)
–CT 137 ziarno 2,0 mm 3,0–3,2 kg/m2
–CT 137 ziarno 2,5 mm 3,5–4,0 kg/m2 zależne od równości podłoża

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!