CT 100

0
1212

CT 100 IMPACTUM

CT 100Ceresit CT 100 to dyspersyjna, jednoskładnikowa, elastyczna masa szpachlowa do wykonywania warstwy zbrojonej siatką na płytach styropianowych, przy ocieplaniu budynków ETICS

WŁAŚCIWOŚCI

 • wysokoelastyczna
 • zbrojona włóknami
 • odporna na ekstremalne obciążenia mechaniczne i naprężenia termiczne
 • wysoce hydrofobowa
 • mostkuje rysy do 2mm
 • odporna na warunki atmosferyczne
 • nie wymaga gruntowania przed nakładaniem tynku
 • możliwość barwienia w masie
 • możliwość aplikacji maszynowej
 • doskonałe parametry robocze
 • wysoka wydajność

ZASTOSOWANIE

Zaprawa Ceresit CT 100 to gotowa do użycia masa do wykonywania warstwy zbrojonej przy ocieplaniu ścian zewnętrznych budynków z zastosowaniem płyt styropianowych. Jest składnikiem złożonego systemu ociepleń (ETICS) ścian zewnętrznych budynków Ceresit Ceretherm Impactum. Może być również stosowana do naprawy uszkodzonych, spękanych istniejących systemów ociepleń. Masa Ceresit CT 100 służy do wykonywania wysoce elastycznej i odpornej na uderzenia, warstwy zbrojonej przy ocieplaniu budynków nowo wznoszonych, jak i poddawanych termomodernizacji.

Zalecana zwłaszcza na elewacjach narażonych na uszkodzenia mechaniczne – wjazdy do budynków, strefy parkowania, cokoły budynków itp. Ceresit CT 100 jest dodatkowo zbrojona włóknami, co podnosi odporność na uderzenia (w systemie osiąga odporność powyżej 100J z tynkiem CT 79 i kombinacją siatek CT 327 i CT325) oraz eliminuje powstawanie rys i pęknięć. Zastosowanie Ceresit CT 100, pozwala na pominięcie procesu gruntowania farbami gruntującymi przed aplikacją tynków Ceresit. Istnieje możliwość barwienia masy pigmentami Ceresit. Unikatowa formulacja nadaje zaprawie bardziej plastyczną, lekką i homogeniczną konsystencję. Łatwiej się ją miesza, nakłada oraz rozprowadza, podnosząc jednocześnie komfort pracy i zmniejszając jej zużycie w stosunku do zapraw cementowych.

Może być stosowana do wykonywania warstwy szpachlowej na płytach XPS i EPS

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Do prac związanych z wykonaniem warstwy zbrojonej należy przystąpić po związaniu zapraw użytych do przyklejania płyt styropianowych (wg. kart technicznych produktów użytych jako zaprawy klejowe). Przed wykonaniem warstwy zbrojonej siatką, nierówności płyt należy szlifować papierem ściernym a następnie dokładnie oczyścić z luźnych resztek materiału izolacyjnego i dodatkowo mocować odpowiednimi łącznikami mechanicznymi zgodnie z dokumentacją projektową.

WYKONANIE

Wykonanie warstwy zbrojonej siatką.

Masa Ceresit CT 100 jest gotowa do użycia, Przed przystąpieniem do robót należy ją wymieszać do osiągnięcia jednorodnej konsystencji. W razie konieczności do osiągnięcia żądanej konsystencji możliwe jest dodanie 1% wody. Wymieszana zaprawę należy rozprowadzać równomiernie na powierzchni płyt za pomocą pacy zębatej o wielkości zębów 6–8 mm. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę z włókna szklanego, zatapia się ją przy użyciu pacy metalowej i szpachluje na gładko. Należy przy tym zachować zakłady sąsiednich pasów siatki, wynoszące min. 10 cm. Po ok. 24 godzinach od aplikacji należy nanieść kolejną warstwę wyrównawczą masy grubości ok. 1mm w celu ujednolicenia i wyrównania powierzchni. Prawidłowo zatopiona siatka z włókna szklanego powinna być niewidoczna.

W przypadku aplikacji masy z zastosowaniem podwójnej warstwy siatki z włóka szklanego lub kombinacji siatki zwykłej i siatki pancernej, czynność zatapiania kolejnych siatek należy wykonać metodą mokre na mokre zwiększając odpowiednio grubość warstwy masy szpachlowej. W przypadku kombinacji siatek, dla osiągnięcia lepszych parametrów systemu, siatkę pancerną należy zatopić jako pierwszą.

Masę Ceresit CT 100 można aplikować maszynowo. Zalecany typ maszyny to np: Wagner PC 15, PC 830, wielkość dyszy þ 6 mm.

UWAGA

W czasie wykonywania prac ociepleniowych, bezwzględnie zaleca się stosowanie osłon na rusztowaniach. Wykonaną warstwę zbrojoną należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +10°C do +25°C i wilgotności powietrza poniżej 80%. Następne etapy prac po wykonaniu warstwy zbrojonej należy rozpocząć nie wcześniej niż po 24–48 godzin od zakończenia aplikacji masy Ceresit CT 100. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza.

ZALECENIA

Należy stosować płyty ze styropianu białego lub grafitowego, które spełniają wymagania złożonego systemu ocieplania ścian zewnętrznych (ETICS) wg PN-EN 13163. Szczegóły dotyczące prac ociepleniowych opisane są w Instrukcji ITB nr 418/2007 oraz 447/2009.

SKŁADOWANIE

Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.
Chronić przed mrozem! Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

OPAKOWANIA

Wiadro 25 kg.

DANE TECHNICZNE

Baza:dyspersja elastomerowa, wyselekcjonowana baza spoiw polimerowych i wypełniaczy oraz dodatków nieorganicznych i organicznych, zbrojona włóknami
Kolor: kremowy biały
Gęstość: ok. 1,4 kg/dm3
Temperatura stosowania: od +10°C do +25°C
Czas naskórkowania: ok. 20 min
Wodochłonność po 24 h: < 0,5 kg/m2 wg ETAG 004
Przyczepność do styropianu: ≥ 0,08 MPa wg ETAG 004
Przyczepność międzywarstwowa po starzeniu: ≥ 0,08 MPa wg ETAG 004
Odkształcenie poprzeczne:≥ 42 mm* wg PN-EN 12002:2010 * nie nastąpiło zniszczenie próbki

Reakcja na ogień:
klasa B–s2, d0 w systemie:
Ceresit Ceretherm Impactum
wg PN-EN 13501-1
Orientacyjne zużycie:
–warstwa zbrojona na styropianie z pojedynczą siatką – ok. 2,5–3,0 kg/m2
–warstwa zbrojona na styropianie z podwójną siatką – ok. 3,0–3,5 kg/m2
–warstwa zbrojona na styropianie z siatką pancerną i zwykłą – ok. 3,0–3,5 kg/m2
–warstwa wyrównawcza – ok. 1,0 kg/ m2

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj