CN 83

0
1493

Ceresit CN 83

CN 83Ceresit CN 83  to szybko twardniejąca cementowa zaprawa do napraw i wykonywania silnie obciążonych posadzek oraz do reperacji elementów betonowych, w zakresie od 5 do 30 mm

WŁAŚCIWOŚCI

  • odporna na duże obciążenia
  • odporna na ścieranie
  • ruch pieszy po 5 godzinach
  • wodo- i mrozoodporna

ZASTOSOWANIE

Zaprawa Ceresit CN 83 jest przeznaczona do stosowania bezpośrednio na stropy lub podłoża betonowe. Zaprawą można dokonywać napraw posadzek i elementów betonowych: schodów, spoczników, ramp, itp. Można ją też stosować do wykonywania silnie obciążonych posadzek użytkowych o grubości od 5 do 30 mm w magazynach, halach produkcyjnych, warsztatach itp. Dzięki gęstoplastycznej konsystencji CN 83 umożliwia formowanie spadków. CN 83 jest wodo- i mrozoodporna. Zaprawę można malować farbami posadzkowymi do betonu np. Ceresit CF 43, wykonywać na niej posadzki żywiczne np. Ceresit CF 37 lub mocować płytki ceramiczne.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

CN 83 można stosować na bardzo mocne, uszorstnione suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność (takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły) podłoża:
— beton klasy minimum C 20/25 (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność ≤ 4%),
— jastrych cementowy o wytrzymałości ≥ 20 MPa (wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 4%).

Podłoża należy uszorstnić mechanicznie, pozbawiając je powierzchniowej warstewki zaczynu cementowego i odsłaniając kruszywo. Zabrudzenia, istniejące powłoki malarskie i warstwy o niskiej wytrzymałości należy usunąć np. za pomocą frezarek lub śrutownic. Powierzchniowe rysy i ubytki podłoża należy poszerzyć tak, aby ich najmniejszy wymiar wynosił co najmniej 5 mm. Reperacje głębokich ubytków podłoża można wykonać gotową zaprawą CN 83 po wcześniejszym zwilżeniu podłoża wodą i naniesieniu warstwy kontaktowej, co najmniej na dzień wcześniej przed wykonaniem właściwej warstwy posadzki.

WYKONANIE

Do dokładnie odmierzonej ilości: 3,0 l czystej, chłodnej wody wsypywać zawartość opakowania i mieszać za pomocą wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Przy większym zakresie robót zaleca się mieszanie zaprawy w betoniarce przeciwbieżnej. Podłoże należy odkurzyć, a następnie obficie zwilżyć wodą, nie tworząc kałuż. Na wcześniej zwilżone podłoże należy nanieść warstwę kontaktowa, wykonaną w następujący sposób: 1 część objętościową emulsji Ceresit CC 81 należy rozcieńczyć 2 częściami czystej, chłodnej wody. Uzyskanym roztworem zarabiać suche CN 83 (0,75 l roztworu na 3,5 kg zaprawy) przy pomocy wiertarki z mieszadłem. Warstwę kontaktową w miarę postępu robót równomiernie rozprowadzać szczotką. W miejscach trudno dostępnych można ją obficie nanosić pędzlem. Gotową mieszankę rozkładać na mokrej warstwie kontaktowej. CN 83 ma konsystencję gęstoplastyczną i wymaga zagęszczania. Możliwe jest ubijanie pacą, lecz przy większym zakresie robót należy zaprawę rozkładać i zagęszczać za pomocą łaty wibracyjnej i zacieraczek wirnikowych.

UWAGA

Mieszanie materiału z większą ilością wody spowoduje spadek wytrzymałości CN 83. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. CN 83 zawiera cement i zmieszana z wodą ma odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zawartość chromu VI – poniżej 2 ppm w okresie ważności wyrobu.

ZALECENIA

Zaprawę chronić przed zbyt szybkim przesychaniem powodowanym przeciągami lub silnym nasłonecznieniem. Stwardniałą CN 83 można obficie polewać wodą i przykrywać folią. Jeżeli w podłożu występują dylatacje lub szczeliny przeciwskurczowe, to należy je również powtórzyć w warstwie CN 83. W posadzce należy wykonać szczeliny przeciwskurczowe. Maksymalna wielkość pola dylatacyjnego nie może przekraczać wewnątrz pomieszczeń 36 m2. W przypadku, gdy posadzka będzie narażona np. na duże wahania temperatury, silne nasłonecznienie, itp. pole dylatacyjne nie powinno przekraczać 25 m2. Przy przyjmowaniu długości i szerokości pól należy zachować proporcje zbliżone do kwadratu. Stosunek długości do szerokości pola nie powinien przekraczać 1,5. Dylatacje przeciwskurczowe należy wykonać również w progach pomieszczeń. Wokół lub wzdłuż ścian, słupów i innych pionowych elementów należy wykonać dylatacje obwodowe stosując np. taśmy dylatacyjne. Po 5 godzinach od wykonania po posadzce można chodzić. Płytki ceramiczne można mocować zaprawami klejącymi Ceresit CM po 3 dniach. Przy stosowaniu zaprawy na pękniętych, odkształcających się podłożach nie można wykluczyć powstania rys w posadzce i na powierzchni sztywnych wykładzin.

SKŁADOWANIE

Do 9 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach

OPAKOWANIA

Worek 25 kg.

DANE TECHNICZNE

Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Proporcje mieszania: 3,0 l wody na 25 kg
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Czas zużycia: do 40 min
Ruch pieszy: po 5 godz.
Wytrzymałość na ściskanie: C35 wg PN-EN 13813
Wytrzymałość na zginanie: F7 wg PN-EN 13813
Skurcz: –1,30 mm/m wg PN-EN 13813
Ścieralność na tarczy Bohmego: A22 wg PN-EN 13813
Reakcja na ogień: klasa A2fl–s1 wg PN-EN 13813
Uwalnianie substancji lotnych: spełnia wymagania, patrz Karta Charakterystyki
Orientacyjne zużycie:
–zaprawa CN 83: ok. 2,0 kg/m2 na każdy mm grubości
–warstwa kontaktowa: ok. 0,25 l CC 81 + 3,5 kg CN 83 + 0,5 l wody

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj