CN 87

0
1563

Ceresit CN 87

CN 87Ceresit CN 87  masa posadzkowa do wykonywania szybko twardniejących podkładów podłogowych grubości od 10 do 80mm

WŁAŚCIWOŚCI

  • ruch pieszy już po 3 godzinach
  • wykonywanie posadzek już po 24 godzinach
  • szybkoschnąca o wysokiej wytrzymałości
  • wodo- i mrozoodporna

ZASTOSOWANIE

Ceresit CN 87 służy do wykonywania podkładów podłogowych:
— związanych z podłożem cementowym, grubości od 10 do 80 mm,
— na warstwie oddzielającej (np. folii, papie), grubości od 35 do 80 mm,
— „pływających” na warstwie izolacji termicznej lub akustycznej, grubości od 45 do 80 mm.

W przypadku ogrzewania podłogowego – minimalną grubość 45 mm należy zwiększyć o zewnętrzną średnicę przewodów ogrzewania. Zaprawa wymieszana z wodą ma konsystencję gęstoplastyczną, pozwalającą na formowanie spadków. Podkłady i posadzki z CN 87 mogą być wykonywane jako zbrojone lub niezbrojone. Jastrych z zaprawy CN 87 może służyć jako ostateczna warstwa użytkowa, można także na nim układać płytki ceramiczne, parkiet, wykonywać posadzki żywiczne np. Ceresit CF 37, powłoki z farby żywicznej np. Ceresit CF 43, albo wylewać posadzki z zapraw samopoziomujących lub rozlewnych Ceresit

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoża, z którymi będzie związany podkład podłogowy CN 87 muszą być mocne, szorstkie, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność (takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły):
— beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność ≤ 4%),
— jastrych cementowy (wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 4%).

Zabrudzenia, istniejące powłoki malarskie, resztki klejów i warstwy o niskiej wytrzymałości usunąć mechanicznie np. poprzez śrutowanie lub frezowanie. W przypadku podłoży zawilgoconych, zaolejonych, skażonych w inny sposób lub o niskiej wytrzymałości, zalecane jest wykonywanie jastrychów na warstwie oddzielającej. W tym celu należy wyrównać podłoże, a wystające, ostre fragmenty skuć. Wyrównane podłoże szczelnie przykryć folią lub papą zachowując 10 cm zakłady.

W przypadku podkładów „pływających” płyty izolacyjne trzeba ułożyć na wyrównanym podłożu. Warstwę izolacji szczelnie pokryć folią

WYKONANIE

Do dokładnie odmierzonej ilości: 1,75–2,0 l czystej, chłodnej wody wsypywać zawartość opakowania i mieszać za pomocą wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Przy większym zakresie robót zaleca się mieszanie zaprawy w betoniarce przeciwbieżnej. Podłoże odkurzyć, a następnie obficie zwilżyć wodą, nie tworząc kałuż. Na zwilżone podłoże należy nanieść warstwę kontaktową, wykonaną w następujący sposób: 1 część objętościową emulsji Ceresit CC 81 rozcieńczyć 2 częściami czystej, chłodnej wody. Uzyskanym roztworem zarabiać suche CN 87 (0,75 l roztworu na 3,5 kg zaprawy) przy pomocy wiertarki z mieszadłem. Warstwę kontaktową w miarę postępu robót równomiernie rozprowadzać szczotką. W miejscach trudno dostępnych można ją obficie nanosić pędzlem. Gotową mieszankę rozkładać na mokrej warstwie kontaktowej. CN 87 ma konsystencję gęstoplastyczną i wymaga zagęszczania. Możliwe jest ubijanie pacą, lecz przy większym zakresie robót należy zaprawę zagęszczać za pomocą łaty wibracyjnej i zacieraczek wirnikowych.

UWAGA

Prace wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. CN 87 zawiera cement i zmieszane z wodą ma odczyn alkaliczny. Chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zawartość chromu VI – poniżej 2 ppm w okresie ważności wyrobu.

ZALECENIA

Jeżeli w podłożu występują dylatacje, to trzeba je odtworzyć w warstwie podkładu. Szczeliny przeciwskurczowe należy nacinać nie rzadziej niż co 6 m oraz w progach pomieszczeń. Uzyskane prostokątne pola nie powinny przekraczać dla zastosowań wewnętrznych 36 m2. W przypadku, gdy posadzka będzie narażona, np. na duże wahania temperatury, silne nasłonecznienie, itp. pole dylatacyjne nie powinno przekraczać 25 m2. Przy przyjmowaniu długości i szerokości pól należy zachować proporcje zbliżone do kwadratu. Stosunek długości do szerokości pola nie powinien przekraczać 1,5–2,0. Gdy podkład narażony będzie na wahania temperatury, należy go całkowicie przeciąć szczelinami dylatacyjnymi przy maksymalnych wielkościach pól dylatacyjnych jak wyżej. Należy również wykonać dylatacje obwodowe wokół ścian, słupów itp. o szerokości od 0,5 do 1,0 cm. Po min. 24 godz. od wykonania na podkładzie można mocować płytki ceramiczne zaprawami Ceresit CM. Układanie parkietu należy poprzedzić pomiarem wilgotności podkładu. W przypadku podkładów grzejnych ogrzewanie można włączyć nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania podkładu, zwiększając temperaturę nie więcej niż o 5°C na dobę, aż do osiągnięcia maksymalnej temperatury roboczej, którą trzeba utrzymać przez 3 dni. Następnie można zmniejszać temperaturę podkładu, ale nie szybciej niż o 10°C dziennie. W momencie mocowania płytek ceramicznych temperatura podkładu powinna wynosić od +15°C do +18°C

SKŁADOWANIE

Do 9 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach

OPAKOWANIA

Worek 25 kg.

DANE TECHNICZNE

Baza: gotowa sucha mieszanka na bazie spoiw hydraulicznych, modyfikatorów oraz wypełniaczy mineralnych
Proporcje mieszania: 1,75–2,0 l wody na 25 kg
Ruch pieszy: po 3 godz.
Wytrzymałość na ściskanie: C40 wg PN-EN 13813
Wytrzymałość na zginanie: F7 wg PN-EN 13813
Skurcz: –0,80 mm/m wg PN-EN 13813
Ścieralność na tarczy Bohmego: A9 wg PN-EN 13813
Reakcja na ogień: klasa A1fl wg PN-EN 13813
Uwalnianie substancji lotnych: spełnia wymagania, patrz Karta Charakterystyki
Orientacyjne zużycie:
–zaprawa CN 87: ok. 2,0 kg/m2 na każdy mm grubości
–warstwa kontaktowa: ok. 0,25 l CC 81 + 3,5 kg CN 87 + 0,5 l wody

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj