CF 37

0
1159

CF 37

CF 37Ceresit CF 37 to epoksydowa, samorozlewna masa posadzkowa

WŁAŚCIWOŚCI

  • szczelna dla cieczy
  • wysoka wytrzymałość na obciążenia
  • chemoodporna
  • odporna na ścieranie

ZASTOSOWANIE

Żywica Ceresit CF 37 jest dwuskładnikową, epoksydowo-mineralną, barwioną masą posadzkową. Służy do wykonywania trwałych i łatwych do utrzymania w czystości posadzek w garażach, wielopoziomowych parkingach, halach produkcyjnych, magazynowych, hangarach lotniczych, magazynach soli, nawozów, smarów i paliw. Stosowana jest jako wierzchnia warstwa bezspoinowych posadzek przemysłowych.

Posadzka Ceresit CF 37 może być wykonywana w kilku wersjach:

  • lakierniczej i rozlewno-szpachlowej gładkiej,
  • lakierniczej i rozlewno-szpachlowej antypoślizgowej z wypełniaczem kwarcowym i posypką z piasku kwarcowego.

Żywica Ceresit CF 37 po utwardzeniu stanowi estetyczną, łatwo zmywalną powierzchnię, odporną na ruch kołowy o średnich obciążeniach (wózki magazynowe, widłowe). W stanie utwardzonym Ceresit CF 37 jest odporna na działanie wody, rozcieńczonych kwasów, zasad i soli, olejów mineralnych i maszynowych, rozcieńczalników, itp. (patrz tabela odporności chemicznej Ceresit). Ceresit CF 37 należy stosować wewnątrz budynków. Nie stosować żywicy w miejscach gdzie może dojść do zawilgocenia podłoża od spodu.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Ceresit CF 37 można stosować tylko na czyste, suche, mocne i nośne podłoża: betonowe (klasy minimum C20/25, wiek powyżej 3 miesięcy), jastrychy cementowe (o wytrzymałości ≥ 20 MPa, wiek powyżej 28 dni), odpowiednio wytrzymałe posadzkowe zaprawy wyrównujące i powłoki epoksydowe.

Podłoża muszą być wolne od substancji zmniejszających przyczepność takich jak tłuszcze, oleje, pyły, bitumy, itp. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 4%. Trzeba nadać szorstkość gładkim podłożom. Istniejące zabrudzenia i powierzchniową warstewkę mleczka cementowego należy usunąć mechanicznie. Zaleca się stosowanie frezarek, śrutownic, itp. Podłoże musi być dokładnie odpylone i odkurzone. Dla podłoży posadowionych na gruncie bezwzględnie wymagana jest izolacja przeciwwilgociowa.

Przed wykonaniem warstwy właściwej należy wyrównać podłoże. Uzupełnianie ubytków oraz wykonywanie faset należy wykonać za pomocą Ceresit CF 39 wymieszanego z suszonym piaskiem kwarcowym 0,2–0,8 mm w proporcji wagowej 1:4 do 1:8 w zależności od żądanej konsystencji lub za pomocą materiałów na bazie mineralnej Ceresit CN 83 lub RS 88. W razie potrzeby nierówności podłoża wyrównać zaprawami samopoziomującymi Ceresit CN 72 lub Ceresit CN 76.

Podłoża mineralne należy zagruntować preparatem Ceresit CF 42. Gruntowanie można też wykonać za pomocą Ceresit CF 39 i posypać świeżą żywicę suszonym piaskiem kwarcowym 0,2–0,8 mm aż do stanu suchości. Następnego dnia nadmiar piasku należy zmieść, powierzchnię przeszlifować lekko w celu usunięcia luźnych ziaren piasku i dokładnie odkurzyć. W przypadku wykonywania powłoki na istniejącym podłożu epoksydowym stosowanie gruntu nie jest wymagane.

Podłoża z żywic epoksydowych należy zmatowić, dokładnie odtłuścić i odpylić. Na podłożach na których wymagana jest pełna odporność na ciecze, w tym ciekłe media agresywne zaleca się wykonanie na podłożu laminatu epoksydowo-szklanego za pomocą maty szklanej przesyconej Ceresit CF 39. Temperatura podłoża nie może być niższa niż +15°C i musi być co najmniej o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.

Wszystkie materiały do wykonania posadzek powinny być sezonowane co najmniej 24 godziny w pomieszczeniu, w którym będzie wykonana posadzka

WYKONANIE

Ceresit CF 37 dostarczana jest w dwóch opakowaniach zawierających oddzielnie składnik A i B. Składnik A (żywica) należy uprzednio wymieszać w naczyniu dostawczym w celu ujednorodnienia i równomiernego rozprowadzenia wypełniacza mineralnego. Następnie odmierzoną porcję składnika A należy przelać do naczynia roboczego i dodać odpowiednią ilość składnika B (utwardzacz) wg podanej proporcji.

Obydwa składniki wymieszać przy użyciu wiertarki z mieszadłem (300–600 obr./min), aż do uzyskania jednorodnej kolorystyczne mieszaniny. Podczas mieszania należy zgarniać mieszadłem masę ze ścianek i dna naczynia. Czas mieszania wynosi około 3 minuty. Korzystnie jest przelać żywice do czystego naczynia i jeszcze raz przemieszać. Przy częściowym wykorzystaniu opakowania, na 24 części wagowe składnika B przypada 100 części wagowych składnika A.

1. Wykonanie posadzki lakierniczej, powierzchnia gładka.

Po wymieszaniu składników A i B (jak wyżej) żywicę należy niezwłocznie nałożyć na zagruntowane podłoże za pomocą wałka, rozprowadzając ją cienką, równomierną warstwą. Ceresit CF 37 należy aplikować w co najmniej dwóch warstwach. Kolejna warstwa żywicy powinna być nakładana po min. 12 godz., ale nie później niż po 48 godz. W przypadku, gdy do wyrównania podłoża zastosowano warstwę wyrównawczo-szpachlową z Ceresit CF 39, należy ja przeszlifować i dokładnie odkurzyć.

2. Wykonanie posadzki lakierniczej, powierzchnia antypoślizgowa.

Zaleca się wykonywanie tego typu posadzki na powierzchniach z dużym spadkiem, np. na zjazdach. Po wymieszaniu składników A i B (jak wyżej) żywicę należy niezwłocznie nałożyć na zagruntowane podłoże za pomocą wałka rozprowadzając ją cienką, równomierną warstwą. Następnie, w celu uzyskania struktury antypoślizgowej, chropowatej, świeżą żywicę należy całkowicie posypać, aż do osiągnięcia stanu suchości, suszonym piaskiem kwarcowym. W zależności od wymaganego stopnia szorstkości można zastosować piasek o uziarnieniu 0,2–0,8 mm lub 1,0–1,6 mm. P

Po stwardnieniu żywicy nadmiar piasku należy zmieść, powierzchnię przeszlifować lekko w celu usunięcia luźnych ziaren piasku i dokładnie odkurzyć. Na tak przygotowaną powierzchnię należy nałożyć wierzchnią warstwę zamykającą z Ceresit CF 37. Żywicę należy nałożyć za pomocą wałka malarskiego, gumowej ściągaczki lub pacy metalowej w zależności od wymaganego stopnia szorstkości posadzki. Jeśli żywica będzie spływała z powierzchni pochyłej należy dodać do niej zagęstnik.

3. Wykonanie posadzki rozlewno-szpachlowej, powierzchnia gładka.

Składniki A i B należy wymieszać wg zaleceń podanych powyżej. Następnie należy dodawać odpowiednią ilość (patrz tabela poniżej) piasku kwarcowego porcjami, ciągle mieszając. Po dokładnym wymieszaniu kompozycję rozlać na przygotowanym, zagruntowanym podłożu i rozprowadzić raklą na odpowiednią grubość. Po rozprowadzeniu masy należy odczekać ok.10 minut i przewałkować świeżo ułożoną posadzkę wałkiem kolczastym w celu odpowietrzenia i wyrównania powierzchni.

Ceresit CF 37 rozprowadza się zazwyczaj w postaci warstwy 1–3 mm. W celu uzyskania odpowiedniej grubości warstwy kołki rakli powinny być ustawione na wysokość o 0,5 mm większą niż zakładana grubość posadzki żywicznej. Możliwe jest uzyskanie efektu wielobarwnego przez posypanie świeżo rozprowadzonej i odpowietrzonej posadzki Ceresit CF 37 kolorowymi płatkami PCW tzw. „chipsy”. „Chipsy” należy rozsypać równomiernie na całej powierzchni posadzki niezwłocznie po jej finalnym odpowietrzeniu.

4. Wykonanie posadzki rozlewno-szpachlowej, powierzchnia antypoślizgowa.

Składniki A i B należy wymieszać wg zaleceń podanych powyżej. Następnie należy dodawać odpowiednią ilość (patrz tabela na ostatniej stronie karty) piasku kwarcowego porcjami, ciągle mieszając. Po dokładnym wymieszaniu kompozycję rozlać na przygotowanym, zagruntowanym podłożu i rozprowadzić raklą na odpowiednią grubość. Po rozprowadzeniu masy należy odczekać około 10–15 minut i następnie przewałkować świeżo ułożoną masę wałkiem kolczastym, w celu odpowietrzenia i wyrównania powierzchni. Następnie, w celu uzyskania struktury antypoślizgowej, chropowatej, świeżą żywicę należy całkowicie posypać, aż do osiągnięcia stanu suchości, suszonym piaskiem kwarcowym.

W zależności od wymaganego stopnia szorstkości można zastosować piasek o uziarnieniu 0,2–0,8 mm lub 1,0–1,6 mm. Po stwardnieniu żywicy nadmiar piasku należy zmieść, powierzchnię przeszlifować lekko w celu usunięcia luźnych ziaren piasku i dokładnie odkurzyć. Na tak przygotowaną powierzchnię należy nałożyć wierzchnią warstwę zamykającą z Ceresit CF 37. Warstwę tą należy nałożyć za pomocą wałka malarskiego, gumowej ściągaczki lub pacy metalowej.

UWAGA

Posadzka może być oddana do ruchu pieszego nie wcześniej niż po 48 godz. w temperaturze 20°C. Pełne parametry użytkowe posadzki uzyskuje się w czasie 7–14 dni w zależności od temperatury otoczenia. Pierwsze mycie posadzki można wykonać po pełnym utwardzeniu (14 dni). Wejście na rozprowadzoną świeżą żywicę ułatwiają specjalne buty na kolcach. W przypadku występowania dylatacji w warstwie podkładu należy przenieść je na posadzkę żywiczną.

Gotową posadzkę należy naciąć, a powstałe szczeliny wypełnić elastycznym uszczelniaczem poliuretanowym Ceresit CS 29. Możliwe jest wykonanie samorozlewnej posadzki żywicznej grubości 1–2 mm bez dodatku piasku kwarcowego. W takim przypadku zużycie żywicy wynosi około 1,5 kg/m2/mm.

Do wykonywania posypki z piasku 0,2–0,8 mm należy przyjąć około 4 kg piasku na 1 m2. Nadmiar piasku, który pozostaje na powierzchni związanej żywicy nadaje się do ponownego użycia. Świeże resztki materiału można zmyć np. acetonem, a stwardniałe można usunąć tylko mechanicznie. Prace należy wykonywać tylko w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +15°C do +25°C oraz wilgotności względnej poniżej 70%. Wszystkie materiały do wykonywania posadzki powinny być sezonowane co najmniej 24 godziny w pomieszczeniu lub w warunkach w których będzie wykonywana posadzka. Temperatura podłoża musi być co najmniej o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy. Zwiększenie wilgotności podłoża zmniejsza przyczepność materiału. Materiał przewozić wyłącznie krytymi środkami transportu.

Żywica Ceresit CF 37 po utwardzeniu jest fizjologicznie obojętna dla organizmu ludzkiego. Nieutwardzony materiał zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia i może powodować odczyny alergiczne. Stosować rękawice, ubranie i okulary ochronne. Pomieszczenia, w których odbywają się prace należy wydzielić i zabezpieczyć przed wstępem osób postronnych oraz zachować strefę ochronną przed użyciem otwartego ognia, a w szczególności prac spawalniczych. W pomieszczeniach zapewnić dobrą wentylację. W przypadku wystąpienia mdłości należy skontaktować się z lekarzem. Skórę zabrudzoną gruntem zmyć acetonem, a następnie wodą z mydłem i natłuścić kremem. W przypadku kontaktu z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Chronić przed dziećmi.

SKŁADOWANIE

Do 9 miesięcy od daty produkcji przy składowaniu w suchych, przewiewnych pomieszczeniach, w temperaturze do 25°C oraz w oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed mrozem

OPAKOWANIA

Wiadro 20 kg (składnik A+B).

DANE TECHNICZNE

Baza: żywica epoksydowa
Kolory:
–podstawowy: szary: RAL 7040
–na specjalne zamówienie: beżowy: RAL 1015; czerwony: RAL 3011; niebieski: RAL 5024; zielony: RAL 6011; szaro-beżowy: RAL 7032; biały: RAL 9010; czarny: RAL 9005 Gęstość: 1,41 ± 5% g/cm3
Proporcje mieszania: 100 części wagowe składnika A na 24 części wagowe składnika B

Temperatura stosowania: od +15°C do +25°C
Czas zużycia po wymieszaniu składników: ok. 25 min przy +20°C
Nakładanie następnej warstwy bez stosowania posypki: po 12–48 godz.
Ruch pieszy: po 48 godz.
Obciążanie mechaniczne: ok. 7 dni, w zależności od temperatury otoczenia
Odporność chemiczna:
po 7–14 dniach, w zależności od temperatury otoczenia, zgodnie z tabelą odporności chemicznej materiałów Ceresit
Odporność na uderzenie: IR 10 wg PN-EN 13813
Odporność na ścieranie „BCA”: AR 1 wg PN-EN 13813
Wytrzymałość na ściskanie: C 40 wg PN-EN 13813
Wytrzymałość na zginanie: F 15 wg PN-EN 13813
Przyczepność: B2 wg PN-EN 13813 Skurcz: –0,13% wg PN-EN 13813
Twardość powierzchni: SH70 wg PN-EN 13813

Współczynnik tarcia kinetycznego:
–na sucho: 0,45 ± 0,01
–po zawilgoceniu: 0,39 ± 0,01
–po zaoliwieniu: 0,35 ± 0,01
Właściwości przeciwpoślizgowe:
–kąt akceptowalny: 23,7 ± 0,5°
–grupa klasyfikacyjna skuteczności antypoślizgowej: R11
Reakcja na ogień: klasa Bfl–s1
Uwalnianie substancji lotnych:dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach kategorii A i B po 14 dniach sezonowania
Zużycie: tabela w karcie technicznej

Deklaracja
zgodności

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj