ZU BIAŁY

0
1462

ZU BIAŁY

ZU BIAŁYCeresit ZU BIAŁY to zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych oraz do wykonywania na nich cienkiej warstwy zbrojonej siatką przy ocieplaniu budynków metodą lekką-mokrą.

WŁAŚCIWOŚCI

  • wersja biała
  • uelastyczniona
  • wytrzymała
  • dobra przyczepność
  • odporna na warunki atmosferyczne
  • możliwość aplikacji maszynowej

ZASTOSOWANIE

Zaprawa Ceresit ZU biały służy do ocieplania ścian zewnętrznych budynków metodą lekką-mokrą z zastosowaniem płyt styropianowych. Jest składnikiem złożonych systemów ocieplania ścian zewnętrznych (ETICS) budynków Ceresit Ceretherm. Zaprawa Ceresit ZU biały stosowana jest zarówno do mocowania płyt styropianowych, jak i do wykonywania warstwy zbrojonej siatka przy ocieplaniu budynków nowo wznoszonych, jak i poddawanych termomodernizacjii.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

1. Mocowanie płyt styropianowych.

Zaprawa Ceresit ZU biały ma bardzo dobrą przyczepność do nośnych podłoży, zwartych, suchych i takich jak: powierzchnie murów, tynków, betonów, wolnych od tłuszczów, bitumów, pyłów i innych substancji zmniejszających przyczepność. Przed przystąpieniem do dalszych prac należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. „Głuche” tynki trzeba odkuć.

Ubytki i nierówności podłoża należy wyrównać.

Zanieczyszczenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i powłoki o niskiej przyczepności do podłoża należy usunąć całkowicie, np. za pomocą myjek ciśnieniowych. Miejsca będące siedliskiem mchów i glonów należy oczyścić , a następnie nasycić roztworem preparatu grzybobójczego Ceresit CT 99 zgodnie z jego instrukcją techniczną. Stare, nieotynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powłoki malarskie należy obmieść z kurzu, a potem umyć wodą pod ciśnieniem z dodatkiem środka do usuwania zanieczyszczeń CT 98 i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Podłoża o dużej nasiąkliwości, np. mury z bloczków gazobetonowych , należy obficie zagruntować preparatem Ceresit CT 17 i pozostawić do wyschnięcia, przez co najmniej 2 godziny. Przyczepność Ceresit ZU biały do przygotowanego podłoża sprawdza się poprzez przyklejanie kostek styropianu 10 x 10 cm w kilku miejscach i ręczne ich odrywanie po 4–7 dniach. Nośność podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy styropian ulega rozerwaniu. Jeśli styropian odrywa się łącznie z warstwą zaprawy, to dodatkowo należy stosować łączniki mechaniczne.

2. Wykonanie warstwy zbrojonej siatką.

Po związaniu zaprawy Ceresit ZU biały (po ok. 3 dniach) płyty należy szlifować papierem ściernym i dodatkowo mocować łącznikami mechanicznymi. Jeśli styropian przez ponad 2 tygodnie nie został pokryty warstwą zbrojoną, to należy ocenić jego jakość. Płyty pożółkłe i o pylącej powierzchni koniecznie wymagają przeszlifowania grubym papierem ściernym

WYKONANIE

Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zawartość opakowania i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek, odczekać około 5 min i ponownie zamieszać.

1. Mocowanie płyt styropianowych.

Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem o szerokości 3–4 cm i kilkoma plackami o średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie trzeba przyłożyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami długiej pacy. Prawidłowo nałożona zaprawa po dociśnięciu płyty pokrywa min. 40% jej powierzchni. W przypadku równych, gładkich podłoży zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej (zęby 10–12 mm). Płyty należy mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego układu styków pionowych.

2. Wykonanie warstwy zbrojonej siatką.

Gotową zaprawę rozprowadzać pacą zębata 10 lub 12 mm na powierzchni płyt styropianowych. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z zachowaniem zakładów 10 cm) i równo zagładzać powierzchnię, tak by siatka przestała być widoczna. Po ok. 24 godzinach od aplikacji warstwy zbrojonej można wykonać na niej cienka warstwę szpachlową o grubości ok. 1mm. Możliwość aplikacji maszynowej. Zalecany typ maszyny np: Wagner PC 15, PC 830, SPG Baumaschinen PG 20, wielkość dyszy þ 6 mm. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe można usuwać mechanicznie.

UWAGA

W czasie wykonywania warstwy zbrojonej nie należy pracować na ścianach silnie nasłonecznionych, a wykonaną warstwę chronić przed opadami deszczu. Zaleca się stosowanie osłon na rusztowaniach. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. Szczegóły dotyczące prac ociepleniowych opisane są w Instrukcji ITB nr 418/2007 oraz 447/2009. Ceresit ZU biały zawiera cement i zmieszany z wodą ma odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Właściwości użytkowe podane są w treści odpowiadającej wyrobowi Deklaracji Właściwości Użytkowych

ZALECENIA

Należy stosować płyty ze styropianu białego lub grafitowego, które spełniają wymagania złożonego systemu ocieplania ścian zewnętrznych (ETICS) wg PN-EN 13163. Szczegóły dotyczące prac ociepleniowych opisane są w Instrukcji ITB nr 418/2007 oraz 447/2009.

SKŁADOWANIE

Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.

OPAKOWANIA

Worek 25 kg

DANE TECHNICZNE

Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Gęstość nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3
Proporcje mieszania: 4,5–5,0 l wody na 25 kg
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Czas zużycia: ok. 2 godz.
Przyczepność:
–do betonu ≥ 0,25 MPa
–do styropianu ≥ 0,08 MPa wg ZUAT-15/V.03/2010
Orientacyjne zużycie:
–mocowanie płyt: ok. 5,0 kg/m2 –warstwa zbrojona: ok. 4,0 kg/m2
–warstwa szpachlowa: ok. 1,0 kg/m2

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!