ATLAS SWS 201

0
2494

ATLAS SWS 201

ATLAS SWS 201ATLAS SWS 201 szybkosprawny, samopoziomujący podkład podłogowy przeznaczony do wyrównywania podłoży w zakresie 20-60 mm. Może być stosowany w pokojach mieszkalnych, przedpokojach, holach, salonach, biurach, korytarzach, poczekalniach.

Najważniejsze cechy ATLAS SWS 201 

 • grubość warstwy: 20 – 60 mm
 • bez dylatacji do 50 2
 • wchodzenie po 8 h

Główne właściwości ATLAS SWS 201 

 • posiada doskonałą rozlewność pod płytki, wykładziny i panele
 • ruch pieszy już po 8 godzinach
 • idealny na ogrzewanie podłogowe – dobrze przewodzi ciepło
 • praktycznie bezskurczowy – bez dylatacji do 50 m²
 • przystosowany jest do wykonywania ręcznego lub maszynowego

Główne parametry  ATLAS SWS 201 

 • wytrzymałość na ściskanie: ≥ 20 N/mm²
 • wytrzymałość na zginanie: ≥ 4 N/mm²
 • zużycie: 18 kg na 1 m², na każde 10 mm grubości warstwy

Przeznaczenie ATLAS SWS 201

Wyrównuje podłoża w zakresie 20-60 mm – zarówno gdy podłoże posiada jedynie miejscowe nierówności, jak i gdy w całości wykonane jest z niewielkim spadkiem.
Jest idealnym materiałem do zatapiania ogrzewania podłogowego, elektrycznego bądź wodnego – ma bardzo dobrą przewodność cieplną, lepszą niż produkty na bazie cementu; dokładnie otula przewody grzewcze. Nagrzewa się szybko po uruchomieniu instalacji grzewczej.
Podnosi poziom podłogi w całym pomieszczeniu – np. gdy zachodzi konieczność zrównania poziomów dwóch sąsiednich pomieszczeń.
Może być stosowany w pomieszczeniach suchych – jako podkład na bazie siarczanu wapnia może być użyty jedynie wewnątrz budynku w suchych pomieszczeniach: pokojach mieszkalnych, przedpokojach, holach, salonach, biurach, korytarzach, poczekalniach, itp.
Zalecany jako podkład pod wykładziny w biurach, przedszkolach, szkołach, mieszkaniach itp. – ze względu na gładką powierzchnię jaką tworzy i na drobne kruszywo.

Właściwości ATLAS SWS 201 

Posiada doskonałą rozlewność – pozwala uzyskać poziomą i gładką powierzchnię nawet w dużych pomieszczeniach, bez konieczności stosowania listew pro-wadzących i ściągania masy łatami.
Jest szybkosprawny – szybki przyrost wytrzymałości umożliwia ruch pieszy już po 8 godzinach od wykonania podkładu.
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 20 N/mm².
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 4 N/mm².
Przystosowany jest do wykonywania ręcznego lub maszynowego – można go łatwo i szybko nakładać zarówno ręcznie jak i przy użyciu maszyn wyposażonych w pompy ślimakowe, dzięki czemu osiąga się dużą wydajność.

Dane techniczne ATLAS SWS 201 

ATLAS SWS 201 produkowany jest w postaci suchej mieszanki, wykonanej na bazie siarczanu wapnia.

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,4 kg/dm³
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu) ok. 2,0 kg/dm³
Gęstość w stanie suchym (po związaniu) ok. 2,0 kg/dm³
Proporcje mieszania woda/zaprawa 0,2 l / 1 kg 5,0 l / 25 kg
Min/max grubość podkładu 20 mm / 60 mm
Maksymalna średnica kruszywa 2 mm
Zmiany liniowe ≤ 0,05 %
Temperatura przygotowania masy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +25 °C
Czas zużycia (od wymieszania masy do zakończenia prac) ok. 60 minut
Wchodzenie na podkład po 8 godzinach
Rozpoczęcie ogrzewania po ok. 7 dniach
Wykonanie okładzin –  wilgotność podkładu nie więcej niż 1,5 % (w przypadku wykładzin nieprzepuszczalnych i drewnopochodnych stosować się do zaleceń producenta klejów i wykładzin)

* Czasy rekomendowane dla warunków aplikacji w temperaturze ok. 20 °C i 55-60 % wilgotności.

Wykonywanie podkładu

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być stabilne i odpowiednio mocne, a z uwagi na niebezpieczeństwo wypływania podkładu powinno mieć charakter wannowy.

Wymagania dla podłoży:

 • podkłady cementowe – wiek powyżej 28 dni,
 • beton – wiek powyżej 3 miesięcy,
 • podkłady anhydrytowe – przeszlifowane mechanicznie i odkurzone.
Podkład zespolony z podłożem

Nierówności podłoża (zagłębienia i ubytki) należy zagruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub masą ATLAS GRUNTO-PLAST, wyrównać zaprawą ATLAS ZW 330 lub ATLAS TEN-10. Suche, naprawione podłoże należy odkurzyć, starannie zagruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub ATLAS UNI-GRUNT PLUS (podłoża chłonne) lub masą ATLAS GRUNTO-PLAST (podłoża niechłonne) i pozostawić do wyschnięcia. Wszystkie stykające się z podkładem elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

Podkład na warstwie oddzielającej

Warstwa materiału oddzielającego np. folii PE powinna być ułożona szczelnie, bez fałd oraz wywinięta na ściany (na paski dylatacyjne) przynajmniej do wysokości podkładu.

Podkład pływający

Płyty izolacyjne powinny być ułożone szczelnie, na równym podłożu, z przesunięciem krawędzi. Na płytach należy wykonać warstwę oddzielającą i wywinąć ją na ściany.

Podkład w systemie ogrzewania podłogowego

Instalacja grzewcza powinna być sprawdzona i zamocowana. Podkład zaleca się wykonać w jednej warstwie (przy zapewnionym stabilnym systemowym zamocowaniu instalacji grzewczej). W trakcie prac należy przestrzegać danych zawartych w projekcie technicznym i zaleceń producentów instalacji grzewczych.

Dylatacje

Podkład oddzielić od ścian i innych elementów PROFILEM DYLATACYJNYM ATLAS. Dylatacje pośrednie nie są konieczne na powierzchniach do 50 m² i takich, których przekątna nie przekracza 10 m. Wszelkie dylatacje konstrukcyjne warstw poprzednich należy przenieść na podkład. Dylatacje skurczowe należy wykonać wokół słupów nośnych oraz w progach pomieszczeń.

Przygotowanie masy ATLAS SWS 201 

Wykonywanie maszynowe – suchą mieszankę wsypać do kosza w agregacie mieszająco-pompującym i ustawić stały poziom dozowanej wody, pozwalający osiągnąć prawidłową konsystencję masy wypływającej z węża.

Wykonywanie ręczne – materiał z worka należy wsypać do pojemnika z od-mierzoną ilością wody (proporcje podane są w Danych Technicznych) i mieszać aż do uzyskania jednolitej masy, najlepiej za pomocą mieszarki wolnoobrotowej z mieszadłem do gipsu.

Masa nadaje się do użycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości przez około 30 minut. Właściwą konsystencję należy sprawdzić, rozlewając zaprawę z naczynia o pojemności 1 litra na równe, niechłonne podłoże (np. folia). Powinna ona utworzyć „placek” o średnicy ok. 45÷50 cm.

Układanie masy ATLAS SWS 201 

Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć przyszłą grubość podkładu (na ścianach i w polu wylewania), np. za pomocą poziomnicy i przenośnych reperów wysokościowych.

Wylewanie maszynowe – za pomocą agregatu mieszająco-pompującego z ciągłym przepływowym dozowaniem wody, wylewanie ręczne – tylko na polach o wielkości 10-15 m2.

Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć w pomieszczeniach przyszłą
grubość podkładu (na ścianach i w polu wykonywania. Możemy tego dokonać np. za pomocą poziomnicy i przenośnych reperów wysokościowych. Przygotowaną masę rozlewa się równomiernie do ustalonych wysokości, unikając przerw. Bezpośrednio po wylaniu każdego pola należy materiał odpowietrzyć, stosując np. szczotkę z długim, twardym włosiem lub lekką poziomą sztangę wykonaną z aluminium, tzw. tepownicę. Szczotkę prowadzimy ruchem wstrząsowym wzdłuż i w poprzek zalanej powierzchni. Te czynności ułatwiają rozpływanie i poziomowanie masy. Założone pole układania masy należy wypełnić, wyrównać i odpowietrzyć w czasie ok. 60 minut.

Pielęgnacja

W czasie pierwszych dwóch dni dojrzewania podkładu należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Jeżeli pojawił się biały nalot powierzchniowy należy go usunąć mechanicznie przez szlifowanie, a następnie całą powierzchnię odkurzyć. Szlifowanie jastrychu przyspiesza proces jego schnięcia. Czas wysychania jastrychu anhydrytowego zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplno-wilgotnościowych panujących w pomieszczeniu.

Prace wykończeniowe

Prace okładzinowe, w zależności od warunków dojrzewania, wilgotności, rodzaju
i przepuszczalności okładziny, można rozpocząć średnio po 3÷4 tygodniach. Przed rozpoczęciem tego typu prac, wyschniętą powierzchnię jastrychu zaleca się zagruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT PLUS lub ATLAS UNI-GRUNT.

Zużycie

Średnio zużywa się 18 kg zaprawy na 1 m² i na każde 10 mm grubości warstwy.

Opakowania

Worki papierowe 25 kg.
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg

Ważne informacje dodatkowe

Stosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania masy prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych podkładu i separacji składników. Podczas prowadzenia prac należy kontrolować stopień wymieszania i konsystencję masy.
Przed pełnym uruchomieniem ogrzewania podłogowego należy zwiększać temperaturę co 24 h maksymalnie o 2 °C, aż do wartości eksploatacyjnej. Następnie zmniejszać ją według tej samej zasady, aż do wyłączenia ogrzewania.
Stopniowe ogrzewanie podkładu pod wykonaną warstwą (zwiększanie temperatury o max. 3 °C na dobę) można rozpocząć najwcześniej po pełnym związaniu podkładu.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

BHP

Ze względu na swoją postać – pył, produkt może mechanicznie podrażniać oczy i układ oddechowy. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przechowywanie

Przechowywać w zamkniętych oryginalnych i oznakowanych opakowaniach w suchych pomieszczeniach, najlepiej na paletach, nie wystawiać bezpośrednio na działanie promieni słonecznych; przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed wilgocią – produkt ulega nieodwracalnemu stwardnieniu pod wpływem wilgoci. Okres przydatności do użycia wyrobu wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Karta
charakterystyki

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj