ATLAS SMS 15

0
2158

ATLAS SMS 15

ATLAS SMS 15ATLAS SMS 15 szybkosprawna samopoziomująca masa szpachlowa (1-15 mm). Stanowi bardzo gładką powierzchnię – jest szczególnie zalecany jako warstwa wykończeniowa dla podkładów podłogowych wykonywanych pod wykładziny. Może być stosowany w pokojach, przedpokojach, holach, salonach, biurach, korytarzach, poczekalniach, kuchniach i łazienkach.

Najważniejsze cechy  ATLAS SMS 15

 • szybkosprawny, samopoziomujący
 • ruch pieszy po 4 godzinach
 • wysoka wytrzymałość na ściskanie i zginanie
 • pod parkiet, wykładziny, płytki, panele

Główne właściwości  ATLAS SMS 15

 • samopoziomujący, o doskonałej rozlewności
 • wyrównuje podłoża w zakresie grubości warstwy 1-15 mm
 • do stosowania w pomieszczeniach budownictwa ogólnego, mieszkaniowego
 • posiada niski skurcz liniowy
 • przystosowany jest do wykonywania ręcznego lub maszynowego

Główne parametry  ATLAS SMS 15

 • wytrzymałość na ściskanie: ≥ 25 N/mm2
 • wytrzymałość na zginanie: ≥ 7 N/mm2
 • wchodzenie na podkład: po 6 godzinach
 • przyklejanie płytek: po 24 godzinach
 • montaż parkietu: po 7 dniach

Przeznaczenie ATLAS SMS 15

Wyrównuje podłoża w zakresie 1-15 mm – zarówno gdy podłoże posiada jedynie miejscowe nierówności, jak i gdy w całości wykonane jest z niewielkim spadkiem.
Podnosi poziom podłogi w całym pomieszczeniu – np. gdy zachodzi koniecz-ność zrównania poziomów dwóch sąsiednich pomieszczeń.
Może być stosowany w pokojach, przedpokojach, holach, salonach, biurach, korytarzach, poczekalniach, kuchniach i łazienkach.
Zalecany do wyrównywania powierzchni istniejących podkładów grzewczych – w przypadku gdy nierówności podkładu uniemożliwiają wykonanie ostatecznej
okładziny i trzeba zastosować dodatkową, cienką warstwę materiału.
Po wykonaniu stanowi bardzko gładką powierzchnię – jest szczególnie zalecany jako warstwa wykończeniowa dla podkładów podłogowych wykonywanych pod wykładziny.

Właściwości ATLAS SMS 15

Posiada doskonałą rozlewność – pozwala uzyskać poziomą powierzchnię nawet w dużych pomieszczeniach, bez konieczności stosowania listew prowadzących i ściągania masy łatami.
Szybkowiążący – szybki przyrost wytrzymałości umożliwia ruch pieszy już po 4 godzinach od wykonania podkładu.
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 25 N/mm².
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 7 N/mm².
Posiada bardzo niski skurcz liniowy – minimalne zmiany liniowe podkładu w trakcie wiązania (≤ 0,6 mm/mb) ograniczają możliwość jego spękania i odspajania się od słabych podłoży (o niskiej spoistości).
Przystosowany jest do wykonywania ręcznego lub maszynowego – można go łatwo i szybko wykonać zarówno ręcznie jak i przy użyciu maszyn wyposażonych w pompy ślimakowe, dzięki czemu osiąga się dużą wydajność.

Dane techniczne ATLAS SMS 15

ATLAS SMS 15 produkowany jest w postaci suchej mieszanki, wykonanej na bazie cementu.

Gęstość nasypowa
(suchej mieszanki) ok. 1,2 kg/dm³
Proporcje mieszania woda/zaprawa 0,2-0,21 l / 1 kg 5,0-5,25 l / 25 kg
Min/max grubość podkładu 1 mm / 15 mm Minimalna grubość podkładu pod parkiet 3 mm
Maksymalna średnica kruszywa 0,5 mm Zmiany liniowe ≤ 0,06%
Odporność na siły ścinające (po 28 dniach) ≥ 1,0 MPa
Temperatura przygotowania masy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +25 °C
Czas zużycia (od wymieszania masy do zakończenia prac) ok. 40 minut*
Wchodzenie na podkład po 4-6 godzinach*
Wykonanie okładzin ceramicznych i kamiennych po 24 godzinach*
Wykonanie okładzin dywanowych, PVC, linoleum, parkietu. po ok. 7 dniach*

* Czasy rekomendowane dla warunków aplikacji w temperaturze ok. 20 °C i 55-60% wilgotności.

Wykonywanie podkładu

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być stabilne, nośne i powietrznosuche, a z uwagi na niebezpieczeństwo wypływania masy powinno mieć charakter wannowy.

Wymagania dla podłoży:

 • podkłady cementowe – wiek powyżej 28 dni,
 • beton – wiek powyżej 3 miesięcy.

Nierówności podłoża (zagłębienia i ubytki) wyrównać zaprawą ATLAS ZW 50 lub ATLAS ZW 330. Suche, naprawione podłoże należy odkurzyć, starannie zagruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub ATLAS UNI-GRUNT PLUS i pozostawić
do wyschnięcia.

Dylatacje

Podkład należy oddzielić od ścian PROFILEM DYLATACYJNYM ATLAS. Dylatacje należy wykonać również w progach pomieszczeń oraz wokół słupów nośnych. Istniejące dylatacje konstrukcyjne podłoża powinny być przeniesione na powierzchnię wykonanego podkładu.

Przygotowanie masy ATLAS SMS 15

Wykonanie maszynowe – należy stosować agregaty mieszająco-pompujące ze stałym przepływowym dozowaniem wody. Zaleca się używać pompy o wydajności 60 l/min. Materiał z worka wsypać do kosza zasypowego i ustawić stały poziom dozowanej wody, pozwalający osiągnąć prawidłową konsystencję. Przy ustalaniu konsystencji można posłużyć się naczyniem o pojemności 0,5 l lub 1,0 l. Przygotowana mieszanka, wylana z naczynia 0,5 l na wypoziomowane niechłonne podłoże (np. folia) powinna utworzyć „placek” o średnicy 35-40 cm (dla naczynia 1,0 l odpowiednio 50÷55).
Wykonanie ręczne – materiał z worka należy wsypać do pojemnika z odmierzoną ilością wody (proporcje podane są w Danych Technicznych) i mieszać aż do uzyskania jednolitej masy, najlepiej za pomocą mieszarki wolnoobrotowej z mieszadłem do zapraw. Po 5 minutach ponownie przemieszać. Masa zachowuje swoje właściwości przez około 40-50 minut. Właściwą konsystencję należy sprawdzić, rozlewając zaprawę z naczynia o pojemności 1 litra na równe, niechłonne podłoże (np. folia). Powinna ona utworzyć „placek” o średnicy ok. 50÷55 cm.

Wykonywanie podkładu

Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć w pomieszczeniach przyszłą grubość podkładu (na ścianach i w polu wykonywania). Możemy tego dokonać np. za pomocą poziomnicy i przenośnych reperów wysokościowych. Przygotowaną masę rozlewa się równomiernie do ustalonych wysokości, unikając przerw. Pole układania masy należy tak przygotować, by móc je wykonać i odpowietrzyć w czasie ok. 40 minut.

Przy ręcznym wylewaniu nadmiar masy należy zagarniać do siebie przy pomocy długiej metalowej pacy. Bezpośrednio po wykonaniu każdego pola należy materiał odpowietrzyć, stosując np. wałek z tworzywa sztucznego tzw. „kolczak”. Odpowietrzanie zaleca się przeprowadzić w 2 prostopadłych kierunkach zaraz po wylaniu masy.

Pielęgnacja

Świeżo wykonany podkład należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, bezpośrednim nasłonecznieniem, niską wilgotnością powietrza lub przeciągami. W celu zapewnienia dogodnych warunków wiązania zaprawy, w zależności od potrzeb, świeżo wykonaną powierzchnię należy zraszać wodą lub przykrywać folią. Odpowiednia pielęgnacja wydłuża proces schnięcia i prowadzi do wzrostu wytrzymałości produktu. Czas wysychania podkładu zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplno-wilgotnościowych panujących w otoczeniu. Wejście na podkład możliwe jest po około 4-6 godzinach, a pełne obciążanie po ok. 7 dniach.

Prace wykończeniowe

Prace okładzinowe, w zależności od warunków dojrzewania, wilgotności, rodzaju i przepuszczalności okładziny, można rozpocząć średnio po 24 godzinach w przypadku płytek. Parkiet, panele, powłoki epoksydowe i wykładziny PVC można układać po 7 dniach. Minimalna grubość podkładu ATLAS SMS 15 prze-znaczonego pod parkiet wynosi 3 mm. Powłoki epoksydowe nakładać zgodnie z wymogami ich producenta (np. w zakresie przygotowania podłoża, warunków otoczenia itp.), ale nie wcześniej niż po 7 dniach.
Przed rozpoczęciem prac okładzinowych, powierzchnię zagruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub ATLAS UNI-GRUNT PLUS.

Zużycie

Średnio zużywa się 20 kg zaprawy na 1 m² i na każde 10 mm grubości warstwy.

Opakowania

Worki foliowe 25 kg.
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg

Ważne informacje dodatkowe

Stosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania masy prowadzi do obniżenia

parametrów wytrzymałościowych podkładu i do separacji składników. Podczas prowadzenia prac należy kontrolować stopień wymieszania i konsystencję masy.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

BHP

Zawiera cement. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną
skóry. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy. W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe (jeżeli są i można je łatwo usunąć). Nadal płukać. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki

Przechowywanie

Przechowywać w zamkniętych oryginalnych i oznakowanych opakowaniach w suchych pomieszczeniach, najlepiej na paletach. Nie wystawiać bezpośrednio na działanie promieni słonecznych. Przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed wilgocią – produkt ulega nieodwracalnemu stwardnieniu pod wpływem wilgoci. Okres przydatności do użycia wyrobu wynosi 9 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002%.

Karta
charakterystyki

Deklaracja
właściwości

Świadectwo
higieny

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!