ATLAS LIGOCEL AW-540

0
1041

ATLAS LIGOCEL AW-540

ATLAS LIGOCEL AW-540ATLAS LIGOCEL AW-540 domieszka do betonu przyspieszająca wiązanie cementu. Przyspiesza hydratację cementu oraz pozwala na uzyskanie wysokich wytrzymałości wczesnych. Obniża temperaturę zamarzania zaczynu cementowego.

Najważniejsze cechy ATLAS LIGOCEL AW-540

 • przyspiesza hydratację cementu w okresie niskich temperatur
 • podnosi wytrzymałość wczesną i końcową betonu w okresie zimowym
 • skraca okres pielęgnacji w okresie zimowym

Zastosowanie ATLAS LIGOCEL AW-540

 • Produkcja betonu towarowego
 • Produkcja wyrobów prefabrykowanych
 • Produkcja batonu wibroprasowanego

Opis

Domieszka do betonu przyspieszająca wiązanie cementu przeznaczona do produkcji:

 • betonu w warunkach zimowych (przy ujemnych temperaturach powietrza przy zachowaniu warunkow dotyczących składu mieszanki i pielęgnacji w warunkach zimowych)
 • betonu o wymaganej wysokiej wytrzymałości wczesnej
 • elementów prefabrykowanych w warunkach obniżonych temperatur

Właściwości ATLAS LIGOCEL AW-540

 • Przyspiesza hydratację cementu oraz pozwala na uzyskanie wysokich wytrzymałości wczesnych
 • Obniża temperaturę zamarzania zaczynu cementowego
 • Dla uzyskania najlepszych efektów zaleca się dozowanie LIGOCEL AW-540 z domieszkami upłynniającymi serii FORTIS i DURUFLOW w celu obniżenia współczynnika wodno-cementowego
 • Nie powoduje korozji zbrojenia

Dozowanie

Zalecane: 0,2 – 2,5% masy cementu
Optymalne: 1,0 – 2,0% masy cementu
Dozowanie uzależnione jest m.in. od rodzaju spoiwa, temp. otoczenia, krzywej uziarnienia

Opakowania

Beczka 225 kg, 250 kg
Kontener 1200 kg

Dane techniczne ATLAS LIGOCEL AW-540

Baza Wodny roztwór azotanu wapnia
Postać Słomkowa ciecz
Gęstość 1,39 – 1,45 g/cm3
Wartość pH 5,0 – 7,0

 Trwałość

12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
Data produkcji i numer serii umieszczone są na opakowaniu.

Przechowywanie i transport

Produkt przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych pojemnikach w temperaturze od -15°C do +30°C. Chronić przed silnym nasłonecznieniem. Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać.

Instrukcja aplikacji

Domieszkę ATLAS LIGOCEL AW-540 należy dodawać łącznie z wodą zarobową. Przed betonowaniem należy wykonać zaroby próbne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Recepta betonu w warunkach zimowych powinna uwzględniać m.in. odpowiedni cement (zaleca się stosować cementy z grup klasy wytrzymałości min. 42,5R) oraz możliwie najniższy współ-czynnik wodno-cementowy. Obniżenie współczynnika w/c można uzyskać stosując domieszki upłynniające z grup FORTIS i DURUFLOW. Betonowanie w warunkach zimowych zaleca się wykonywać zgodnie z Poradnikiem nr 282/2011 „Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonej temperatury” wydanym przez ITB Warszawa oraz PN-EN 13670 „Wykonywanie konstrukcji z betonu”. Temperatura świeżego betonu nie powinna spaść poniżej +5°C aż do czasu uzyskania wytrzymałości gwarantują-cej odporność na zamarzanie wody (ok. 10 N/mm2). Beton po zaformowaniu powinien być właściwie pielęgnowany w celu osiągnięcia projektowanych parametrów.

Uwaga

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ekologii zawarte są w karcie charakterystyki oraz na etykiecie.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!