ATLAS LIGOCEL AW-540

0
997

ATLAS LIGOCEL AW-540

ATLAS LIGOCEL AW-540ATLAS LIGOCEL AW-540 domieszka do betonu przyspieszająca wiązanie cementu. Przyspiesza hydratację cementu oraz pozwala na uzyskanie wysokich wytrzymałości wczesnych. Obniża temperaturę zamarzania zaczynu cementowego.

Najważniejsze cechy ATLAS LIGOCEL AW-540

 • przyspiesza hydratację cementu w okresie niskich temperatur
 • podnosi wytrzymałość wczesną i końcową betonu w okresie zimowym
 • skraca okres pielęgnacji w okresie zimowym

Zastosowanie ATLAS LIGOCEL AW-540

 • Produkcja betonu towarowego
 • Produkcja wyrobów prefabrykowanych
 • Produkcja batonu wibroprasowanego

Opis

Domieszka do betonu przyspieszająca wiązanie cementu przeznaczona do produkcji:

 • betonu w warunkach zimowych (przy ujemnych temperaturach powietrza przy zachowaniu warunkow dotyczących składu mieszanki i pielęgnacji w warunkach zimowych)
 • betonu o wymaganej wysokiej wytrzymałości wczesnej
 • elementów prefabrykowanych w warunkach obniżonych temperatur

Właściwości ATLAS LIGOCEL AW-540

 • Przyspiesza hydratację cementu oraz pozwala na uzyskanie wysokich wytrzymałości wczesnych
 • Obniża temperaturę zamarzania zaczynu cementowego
 • Dla uzyskania najlepszych efektów zaleca się dozowanie LIGOCEL AW-540 z domieszkami upłynniającymi serii FORTIS i DURUFLOW w celu obniżenia współczynnika wodno-cementowego
 • Nie powoduje korozji zbrojenia

Dozowanie

Zalecane: 0,2 – 2,5% masy cementu
Optymalne: 1,0 – 2,0% masy cementu
Dozowanie uzależnione jest m.in. od rodzaju spoiwa, temp. otoczenia, krzywej uziarnienia

Opakowania

Beczka 225 kg, 250 kg
Kontener 1200 kg

Dane techniczne ATLAS LIGOCEL AW-540

Baza Wodny roztwór azotanu wapnia
Postać Słomkowa ciecz
Gęstość 1,39 – 1,45 g/cm3
Wartość pH 5,0 – 7,0

 Trwałość

12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
Data produkcji i numer serii umieszczone są na opakowaniu.

Przechowywanie i transport

Produkt przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych pojemnikach w temperaturze od -15°C do +30°C. Chronić przed silnym nasłonecznieniem. Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać.

Instrukcja aplikacji

Domieszkę ATLAS LIGOCEL AW-540 należy dodawać łącznie z wodą zarobową. Przed betonowaniem należy wykonać zaroby próbne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Recepta betonu w warunkach zimowych powinna uwzględniać m.in. odpowiedni cement (zaleca się stosować cementy z grup klasy wytrzymałości min. 42,5R) oraz możliwie najniższy współ-czynnik wodno-cementowy. Obniżenie współczynnika w/c można uzyskać stosując domieszki upłynniające z grup FORTIS i DURUFLOW. Betonowanie w warunkach zimowych zaleca się wykonywać zgodnie z Poradnikiem nr 282/2011 „Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonej temperatury” wydanym przez ITB Warszawa oraz PN-EN 13670 „Wykonywanie konstrukcji z betonu”. Temperatura świeżego betonu nie powinna spaść poniżej +5°C aż do czasu uzyskania wytrzymałości gwarantują-cej odporność na zamarzanie wody (ok. 10 N/mm2). Beton po zaformowaniu powinien być właściwie pielęgnowany w celu osiągnięcia projektowanych parametrów.

Uwaga

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ekologii zawarte są w karcie charakterystyki oraz na etykiecie.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj