ATLAS LIGORETARD OF-610

0
1398
ATLAS LIGORETARD OF-610

ATLAS LIGORETARD OF-610

ATLAS LIGORETARD OF-610ATLAS LIGORETARD OF-610 domieszka opóźniająca wiązanie cementu. Wydłuża czas urabialności mieszanki betonowej, nie wpływa negatywnie na szybkość twardnienia betonu  oraz zmniejsza szybkość wydzielania się ciepła hydratacji cementu, co zmniejsza ryzyko powstawania rys termicznych.

Najważniejsze cechy ATLAS LIGORETARD OF-610

 • opóźnia wiązanie cementu
 • pozwala na transport mieszanki >120 minut w okresie letnim
 • zmniejsza szybkość wydzielania ciepła hydratacji

Zastosowanie ATLAS LIGORETARD OF-610

 • Produkcja betonu towarowego
 • Produkcja betonu monolitycznego

Opis

Domieszka opóźniająca wiązanie cementu przeznaczona do produkcji:

 • betonu towarowego o znacznie wydłużonej urabialności
 • betonu towarowego w warunkach letnich
 • betonu transportowanego na duże odległości
 • betonu monolitycznego
 • betonu o wydłużonym czasie wiązania np. przy betonowaniu ciągłym

Właściwości ATLAS LIGORETARD OF-610

 • Wydłuża czas urabialności mieszanki betonowej
 • Opóźnia początek wiązania, nie wpływa negatywnie na szybkość twardnienia betonu
 • Zmniejsza szybkość wydzielania się ciepła hydratacji cementu, co zmniejsza ryzyko powstawania rys termicznych
 • Podnosi wytrzymałość końcową betonu
 • Nie powoduje napowietrzenia mieszanki betonowej
 • Może być stosowana z domieszkami upłynniającymi ATLAS DURUFLOW, FORTIS oraz uplastyczniającymi ATLAS PRIMO
 • Nie powoduje korozji zbrojenia

Dozowanie

Zalecane: 0,1 –2,0% masy cementu
Dozowanie domieszki zależy od oczekiwanego czasu opóźnienia, które musi zostać ustalone na podstawie prób.
Dozowanie uzależnione jest m.in. od rodzaju spoiwa, temp. otoczenia, krzywej uziarnienia.

Opakowania

Beczka 210 kg, 230 kg
Kontener IBC 1100 kg

Dane techniczne ATLAS LIGORETARD OF-610

Baza Wodny roztwór fosforanów Postać Przezroczysta ciecz
Gęstość 1,11 – 1,17 g/cm3
Wartość pH 9,0 – 11,0

Trwałość

12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
Data produkcji i numer serii umieszczone są na opakowaniu.

Przechowywanie i transport

Produkt transportować i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych pojemnikach w temp. od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem i silnym nasłonecznieniem. Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać.

Instrukcja aplikacji

Domieszkę ATLAS LIGORETARD OF-610 należy dodawać łącznie z wodą zarobową. Czas mieszania musi zapewnić ujednorodnienie mieszanki betonowej i powinien być określony w ramach prób wstępnych. Beton po zaformowaniu powinien być właściwie pielęgnowany w celu osiągnięcia projektowanych parametrów.

Uwaga

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ekologii zawarte są w karcie charakterystyki oraz na etykiecie.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj