ATLAS LIGOCEL AP-240

0
1393

ATLAS LIGOCEL AP-240

ATLAS LIGOCEL AP-240ATLAS LIGOCEL AP-240 bezchlorkowa domieszka do betonu przyspieszająca wiązanie, redukująca ilość wody/uplastyczniająca do stosowania w okresie niskich temperatur powietrza. Skutecznie upłynnia mieszankę betonową przy zachowaniu niskiego współczynnika wodno-cementowego. Przyspiesza hydratację cementu oraz pozwala na szybkie uzyskanie wytrzymałości wczesnych >10 N/mm2 (również w niskich temperaturach powietrza) co zapewnia wstępną odporność na zamarznięcie

Najważniejsze cechy ATLAS LIGOCEL AP-240

 • upłynnia mieszankę betonową
 • przyspiesza hydratację cementu w okresie niskich temperatur
 • podnosi wytrzymałość wczesną i końcową betonu
 • pozwala na skrócenie okresu pielęgnacji w okresie zimowym

Zastosowanie ATLAS LIGOCEL AP-240

 • Produkcja betonu towarowego
 • Produkcja wyrobów prefabrykowanych
 • Produkcja batonu wibroprasowanego

Opis

Bezchlorkowa domieszka do betonu przyspieszająca wiązanie, redukująca ilość wody/uplastyczniająca przeznaczona do produkcji

 • Betonu w warunkach zimowych (przy ujemnych temperaturach powietrza przy zachowaniu warunków dotyczących składu mieszanki i pielęgnacji w warunkach zimowych)
 • Betonu towarowego o klasach konsystencji plastycznej (S3) do ciekłej (S5) w niskich temperaturach powietrza
 • Betonu towarowego o klasach wytrzymałości ≥ C16/20 i wymaganej wysokiej wytrzymałości wczesnej
 • Elementów prefabrykowanych w warunkach obniżonych temperatur

Właściwości ATLAS LIGOCEL AP-240

 • Skutecznie upłynnia mieszankę betonową przy zachowaniu niskiego współczynnika wodno-cementowego
 • Przyspiesza hydratację cementu oraz pozwala na szybkie uzyskanie wytrzymałości wczesnych >10 N/mm2 (również w niskich temperaturach powietrza) co zapewnia wstępną odporność na zamarznięcie
 • Pozwala na skrócenie okresu pielęgnacji betonu, dzięki szybkiemu przyrostowi wytrzymałości wczesnych, w okresie niskich temperatur powietrza
 • Obniża temperaturę zamarzania zaczynu cementowego
 • Nie powoduje wzrostu napowietrzenia mieszanki betonowej
 • Nie zawiera chlorków
 • Nie powoduje korozji zbrojenia

Dozowanie

Zalecane: 0,5 – 2,0 % masy cementu
Optymalne: 0,8 – 1,5 % masy cementu
Dozowanie uzależnione jest m.in. od rodzaju spoiwa, temp. otoczenia, krzywej uziarnienia

Opakowania

Beczka 225 kg, 250 kg
Kontener IBC 1150 kg

Dane techniczne ATLAS LIGOCEL AP-240

Baza Roztwór azotanu wapnia i kopolimeru kwasu akrylowegoa
Postać Słomkowa ciecz
Gęstość 1,22 – 1,28 g/cm3
Wartość pH 2,5 – 4,5

Trwałość

12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
Data produkcji numer serii umieszczone są na opakowaniu.

Przechowywanie i transport

Produkt przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych pojemnikach w temperaturze od -10°C do +30°C. Chronić przed silnym nasłonecznieniem. Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać.

Instrukcja aplikacji

Domieszkę ATLAS LIGOCEL AP-240 należy dodawać łącznie z wodą zarobową. Przed betonowaniem należy wykonać zaroby próbne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Recepta betonu w warunkach zimowych powinna uwzględniać m.in. odpowiedni cement (zaleca się stosować cementy z grup klasy wytrzymałości min. 42,5R) oraz możliwie najniższy współczynnik wodno-cementowy. Betonowanie w warunkach zimowych zaleca się wykonywać zgodnie z Poradnikiem nr 282/2011 „Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonej temperatury” wydanym przez ITB Warszawa oraz PN-EN 13670 „Wykonywanie konstrukcji z betonu” (dobór odpowiedniego rodzaju cementu, niski współczynnik w/c, w razie potrzeby podgrzewane woda i kruszywo, nie zalodzone szalunki i zbrojenie, szalunki i powierzchnia betonu zaizolowane i osłonięte przed bezpośrednim wpływem mrozu, wiatru i opadów). Temperatura świeżego betonu nie powinna spaść poniżej +5°C aż do czasu uzyskania wytrzymałości gwarantującej odporność na zamarzanie wody (ok. 10 N/mm2). Beton po zaformowaniu powinien być właściwie pielęgnowany w celu osiągnięcia projektowanych parametrów.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj