ATLAS DURUFLOW PE-220

0
970

ATLAS DURUFLOW PE-220

ATLAS DURUFLOW PE-220ATLAS DURUFLOW PE-220 domieszka znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca do produkcji betonów towarowych o wydłużonej urabialności.

Najważniejsze cechy

 • upłynnia mieszankę betonową również w okresie wysokich temperatur
 • zapewnia urabialność mieszanki do 180 minut
 • podnosi wytrzymałość wczesną i końcową betonu
 • ułatwia produkcję betonu wodoszczelnego i mrozoodpornego

Zastosowanie ATLAS DURUFLOW PE-220 

 • Produkcja betonu towarowego
 • Produkcja betonu prefabrykowanego
 • Produkcja wyrobów wibroprasowanych
 • Produkcja betonu mostowego
 • Produkcja betonu architektonicznego

Opis

Domieszka do betonu znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca przeznaczona do produkcji:

 • betonów dla budownictwa inżynieryjnego o wymaganej wysokiej trwałości, niskiej nasiąkliwości oraz wysokiej ciekłości przy niskim współczynniku wodno-cementowym.
 • betonów towarowych o klasach konsystencji półciekłej (S4) do ciekłej (S5) i klasach wytrzymałości ≥ C20/25
 • elementów konstrukcyjnych z żelbetonu i betonu sprężonego
 • betonów samozagęszczalnych (SCC i ASCC) oraz betonów wysokowartościowych (BWW/HPC)
 • betonów towarowych w okresie wysokich temperatur powietrza, znaczne wydłużenie czasu urabialności można dodatkowo uzyskać w połączeniu z domieszkami uplastyczniającymi serii ATLAS PRIMO LM i ATLAS PRIMO LG lub opóźniającymi ATLAS LIGORETARD
 • betonów towarowych w warunkach obniżonych temperatur otoczenia
 • betonów architektonicznych

Właściwości ATLAS DURUFLOW PE-220 

 • Skutecznie upłynnia mieszankę betonową przy zachowaniu niskiego współczynnika wodno-cementowego
 • Nie zawiera środków opóźniających wiązanie cementu
 • Podnosi wytrzymałość wczesną i końcową betonu
 • Ułatwia zwilżenie ziaren cementu oraz dodatków mineralnych takich jak np. popiół lotny, co poprawia stopień hydratacji spoiwa
 • Poprawia estetykę betonu
 • Ułatwia pompowanie, rozprowadzanie i zagęszczanie mieszanki betonowej również w przypadku elementów cienkościennych i gęsto zbrojonych
 • Umożliwia optymalizację kosztów betonowania (krótszy czas zabudowania, mniejsze zużycie maszyn)
 • Dla uzyskania betonów odpornych na cykliczne zamrażanie/rozmrażanie (klasy ekspozycji XF) zaleca się stosowanie domieszki ATLAS DURUFLOW PE-220 w kombinacji z domieszkami napowietrzającymi serii ATLAS FORIAIR OS .
 • Może być stosowana z domieszkami opóźniającymi serii ATLAS LIGORETARD oraz domieszkami uplastyczniającymi ATLAS PRIMO
 • Nie powoduje korozji zbrojenia

Dozowanie

Zalecane: 0,2 – 2,0% masy cementu
Optymalne: 0,7 – 0,8% masy cementu
Dozowanie uzależnione jest m.in. od rodzaju spoiwa, temp. otoczenia, krzywej uziarnienia.

Opakowania

Beczka 200 kg, 220 kg
Kontener IBC 1000 kg

Dane techniczne ATLAS DURUFLOW PE-220 

Baza Wodny roztwór modyfikowanych eterów polikarboksylowych
Postać Słomkowa ciecz
Gęstość 1,02 – 1,06 g/cm3
Wartość pH 4,0 – 6,0

Trwałość

12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data produkcji i numer serii umieszczone są na opakowaniu.

Przechowywanie i transport

Produkt transportować i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych pojemnikach w temp. od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem i silnym nasłonecznieniem. Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać.

Instrukcja aplikacji

Domieszkę ATLAS DURUFLOW PE-220 należy dodawać łącznie z wodą zarobową. Czas mieszania musi zapewnić ujednorodnienie mieszanki betonowej i powinien być określony w ramach prób wstępnych. Beton po zaformowaniu powinien być właściwie pielęgnowany w celu osiągnięcia projektowanych parametrów.

Uwaga

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ekologii zawarte są w karcie charakterystyki oraz na etykiecie.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj