ATLAS DURUFLOW PE-120

0
1073

ATLAS DURUFLOW PE-120

ATLAS DURUFLOW PE-120ATLAS DURUFLOW PE-120 domieszka znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca do produkcji betonu towarowego o wydłużonej urabialności.

Najważniejsze cechy

 • zapewnia urabialność mieszanki do 120 minut
 • nie napowietrza mieszanki betonowej
 • podnosi wytrzymałość wczesną i końcową betonu
 • ułatwia produkcję betonu wodoszczelnego i mrozoodpornego

Zastosowanie

 • Produkcja betonu towarowego
 • Produkcja betonu prefabrykowanego
 • Produkcja wyrobów wibroprasowanych
 • Produkcja betonu mostowego
 • Produkcja betonu architektonicznego

Opis

Domieszka do betonu znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca przeznaczona do produkcji

 • betonu o wymaganym niskim współczynniku wodno-cementowym oraz wysokiej ciekłości
 • betonu towarowego o klasach konsystencji półciekłej (S4) do ciekłej (S5) i klasach wytrzymałości ≥ C20/25
 • betonu mostowego
 • betonu samozagęszczalnego (SCC) oraz betonu wysokowartościowego (BWW)
 • betonu prefabrykowanego o wymaganym szybkim wczesnym przyroście wytrzymałości
 • betonu towarowego w warunkach obniżonych temperatur otoczenia
 • betonu towarowego w okresie podwyższonych temperatur powietrza w połączeniu z domieszkami uplastyczniającymi serii ATLAS PRIMO LM i ATLAS PRIMO LG lub opóźniającymi ATLAS LIGORETARD
 • elementów małej architektury ogrodowej oraz elementów odlewanych
 • betonu architektonicznego

Właściwości

 • Skutecznie upłynnia mieszankę betonową przy zachowaniu niskiego współczynnika wodno-cementowego
 • Nie zawiera środków opóźniających wiązanie
 • Podnosi wytrzymałość wczesną i końcową betonu
 • Ułatwia zwilżenie ziaren cementu oraz dodatków mineralnych takich jak np. popiół lotny, co poprawia stopień hydratacji spoiwa
 • Poprawia estetykę betonu
 • Ułatwia produkcję betonu o wysokiej wodoszczelności oraz mrozoodporności
 • Obniża nasiąkliwość betonu
 • Ułatwia pompowanie, rozprowadzanie i zagęszczanie mieszanki betonowej
 • Umożliwia optymalizację kosztów betonowania (krótszy czas zabudowania, mniejsze zużycie maszyn)
 • Może być dozowana łącznie z domieszką stabilizującą ATLAS DURUFLOW VM-500 w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia „bleedingu”
 • Nie powoduje korozji zbrojenia

Dozowanie

Zalecane: 0,2 – 2,0% masy cementu
Optymalne: 0,7 – 0,8% masy cementu
Dozowanie uzależnione jest m.in. od rodzaju spoiwa, temp. otoczenia, krzywej uziarnienia.

Opakowania

Beczka 200 kg, 220 kg
Kontener IBC 1000 kg

Dane techniczne

Baza Wodny roztwór modyfikowanych eterów polikarboksylowych
Postać jasnożółta ciecz
Gęstość 1,02 – 1,06 g/cm3
Wartość pH 4,0 – 6,0

Trwałość

12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
Data produkcji i numer serii umieszczone są na opakowaniu.

Przechowywanie i transport

Produkt transportować i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych pojemnikach w temp. od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem i silnym nasłonecznieniem. Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać.

Instrukcja aplikacji

Domieszkę ATLAS DURUFLOW PE-120 należy dodawać łącznie z wodą zarobową. Czas mieszania musi zapewnić ujednorodnienie mieszanki betonowej i powinien być określony w ramach prób wstępnych. Beton po zaformowaniu powinien być właściwie pielęgnowany w celu osiągnięcia projektowanych parametrów.

Uwaga

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ekologii zawarte są w karcie charakterystyki oraz na etykiecie.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!