ATLAS FORTIS PL-829

0
1078

ATLAS FORTIS PL-829

ATLAS FORTIS PL-829ATLAS FORTIS PL-829 domieszka redukująca ilość wody/uplastyczniająca do produkcji betonu towarowego o wymaganej wydłużonej urabialności.

Najważniejsze cechy

 • wydłuża urabialność betonu w okresie wysokich temperatur powietrza
 • nie napowietrza mieszanki betonowej
 • podnosi wytrzymałość wczesną i końcową betonu
 • ułatwia produkcję betonu wodoszczelnego i mrozoodpornego

Zastosowanie ATLAS FORTIS PL-829

 • Produkcja betonu towarowego
 • Produkcja wyrobów prefabrykowanych
 • Produkcja betonu architektonicznego
 • Produkcja betonu mostowego

Opis

Domieszka do betonu redukująca ilość wody/uplastyczniająca przeznaczona do produkcji:

 • betonu towarowego o wymaganej wydłużonej urabialności również w okresie podwyższonych temperatur
 • betonu o wymaganym niskim współczynniku wodno-cementowym oraz wysokiej ciekłości
 • betonu towarowego o klasach konsystencji plastycznej (S3) do ciekłej (S5) i klasach wytrzymałości ≥ C12/15
 • betonu towarowego zawierającego dodatki typu II np. popiół lotny, mikrokrzemionka
 • betonu architektonicznego
 • betonu mostowego
 • betonu towarowego w warunkach podwyższonych temperatur otoczenia

Właściwości ATLAS FORTIS PL-829

 • Uplastycznia mieszankę betonową przy zachowaniu niskiego współczynnika wodno-cementowego
 • Podnosi wytrzymałość końcową betonu
 • Ułatwia zwilżenie ziaren cementu oraz dodatków mineralnych takich jak np. popiół lotny co poprawia stopień hydratacji spoiwa
 • Nie powoduje wzrostu napowietrzenia mieszanki betonowej
 • Ułatwia produkcję betonu o wysokiej wodoszczelności oraz mrozoodporności
 • Obniża nasiąkliwość betonu
 • Ułatwia pompowanie, rozprowadzanie i zagęszczanie mieszanki betonowej
 • Umożliwia optymalizację kosztów betonowania (krótszy czas zabudowania, mniejsze zużycie maszyn)
 • Nie powoduje korozji zbrojenia
 • Może być dozowana łącznie z domieszką stabilizującą ATLAS DURUFLOW VM-500 w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia „bleedingu”

Dozowanie ATLAS FORTIS PL-829

Zalecane 0,2 – 1,2 % masy cementu
Optymalne 0,7 – 0,8 % masy cementu
Dozowanie uzależnione jest m.in. od rodzaju spoiwa, temp. otoczenia, krzywej uziarnienia.

Opakowania

Beczka 210 kg, 230 kg
Kontener IBC 1100 kg

Dane techniczne ATLAS FORTIS PL-829

Baza Wodny roztwór modyfikowanych eterów polikarboksylowych, lignosulfonian
Postać Ciemnobrązowa ciecz
Gęstość 1,08 – 1,12 g/cm3
Wartość pH 4,0 – 6,0

Trwałość

12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data produkcji i numer serii umieszczone są na opakowaniu.

Przechowywanie i transport

Produkt transportować i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych pojemnikach w temp. od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem i silnym nasłonecznieniem.
Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać.

Instrukcja aplikacji

Domieszkę ATLAS FORTIS PL-829 należy dodawać łącznie z wodą zarobową.
Czas mieszania musi zapewnić ujednorodnienie mieszanki betonowej i powinien być określony w ramach prób wstępnych. Beton po zaformowaniu powinien być właściwie pielęgnowany w celu osiągnięcia projektowanych parametrów.

Uwaga

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ekologii zawarte są w karcie charakterystyki oraz na etykiecie.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj