ADESILEX P7

0
1443

ADESILEX P7 MAPEI

ADESILEX P7ADESILEX P7 MAPEI to klej cementowy o podwyższonych parametrach i zmniejszonym spływie, do wszystkich rodzajów płytek ceramicznych oraz kamienia naturalnego.

ZAKRES STOSOWANIA

Klej Adesilex P7 jest przeznaczony do cienkowarstwowego przyklejania płytek ceramicznych (glazury, terakoty, gresu, klinkieru, kamionki, płytek typu cotto, mozaiki ceramicznej) oraz płytek kamiennych i betonowych (pod warunkiem, że nie są wrażliwe na wilgoć) wewnątrz i na zewnątrz zarówno na powierzchniach pionowych, jak i poziomych. Adesilex P7 rekomendowany jest w szczególności do montażu okładzin małego i średniego formatu na podłożach narażonych na intensywną eksploatację (klatki schodowe, korytarze, powierzchnie handlowe itp.). Adesilex P7 nadaje się również do klejenia materiałów izolacyjnych takich jak płyty styropianowe, płyty z wełny mineralnej i szklanej, Eraclit®, płyty dźwiękochłonne, itp.

Przykłady zastosowań

Klejenie ww. materiałów na następujących podłożach:

 • tynkach cementowych i cementowo-wapiennych;
 • odpowiednio wysezonowanych podkładach (jastrychach) cementowych;
 • betonie (sezonowanym przez min. 3 miesiące, wilgotność poniżej 4%);
 • jednowarstwowych tynkach gipsowych oraz płytach gipsowo–kartonowych i gipsowo-włóknowych
 • podkładach anhydrytowych
 • balkonach, schodach i cokołach; podłogach ogrzewanych;
 • powłokach hydroizolacyjnych: Monolastic, Mapelastic, Mapelastic Turbo, Mapelastic Smart, Mapegum WPS;
 • istniejących posadzkach ceramicznych, lastrykowych i kamiennych wewnątrz budynków.
 • dobrze przylegających, starych powłokach malarskich wewnątrz budynków,
 • jednorodnych, równych i zaspoinowanych, wewnętrznych murach z cegły ceramicznej, bloczków silikatowych i betonu komórkowego.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Adesilex P7 to wodo- i mrozoodporny, szary klej cementowy, składający się z cementu, odpowiednio wyselekcjonowanych kruszyw, żywic syntetycznych i specjalnych dodatków, stworzony wg receptur opracowanych w laboratoriach badawczych MAPEI. Adesilex P7 po rozrobieniu z wodą posiada następujące cechy:

 • łatwy w przygotowaniu i aplikacji,
 • zmniejszony spływ umożliwiający montaż płytek od góry bez efektu osuwania się,
 • podwyższona przyczepność początkowa.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Podłoże, na którym będzie stosowany klej Adesilex P7 powinno być równe, mocne, stabilne, odpowiednio wysezonowane, wystarczająco suche, pozbawione pęknięć i wszystkich substancji mogących ograniczyć przyczepność oraz w razie konieczności zagruntowane (w zależności od rodzaju podłoża i stopnia jego chłonności) odpowiednim preparatem gruntującym.

Podłoża chłonne należy zagruntować preparatem Mapegrunt, Primer G lub Eco Prim T. Podłoża niechłonne lub o małej chłonności tj.: stare powłoki malarskie, istniejące posadzki ceramiczne, kamienne, lastrykowe itp., (o ile posiadają odpowiednią przyczepność do podłoża) należy zagruntować preparatem Eco Prim Grip lub Eco Prim T.

Tradycyjne podłoża cementowe tj.: tynki cementowe i cementowo wapienne, powinny być sezonowane  przez przynajmniej jeden tydzień na każdy centymetr grubości (wilgotność ≤4%) chyba że, zostały wykonane z użyciem szybkich zapraw MAPEI tj. np.: Planitop Fast 330 (układanie płytek ceramicznych już po ok. 4h). Całkowity czas sezonowania tradycyjnych podkładów cementowych powinien wynosić co najmniej 28 dni (wilgotność ≤ 4% lub ≤2% w przypadku podkładu z ogrzewaniem podłogowym),  chyba, że zostały wykonane z użyciem specjalnych szybkoschnących lub/i szybkowiążących spoiw i zapraw MAPEI takich jak: Topcem, Topcem Pronto  lub Mapecem  Pronto.

Podkłady anhydrytowe (wilgotność  ≤0,5% lub ≤0,3% w przypadku podkładu z ogrzewaniem podłogowym) i tynki gipsowe (wilgotność  ≤1%) powinny posiadać odpowiednią wytrzymałość a po przeszlifowaniu powinny zostać zagruntowane odpowiednim preparatem gruntującym tj.: Primer G lub Eco Prim T. Podkłady ogrzewane (cementowe i anhydrytowe) należy przed montażem okładziny  poddać procedurze wygrzewania. Podłoża betonowe powinny być sezonowane przez minimum 3 miesiące a ich wilgotność nie powinna być większa niż 4%

Przygotowanie kleju

Wymieszać zawartość 25 kg worka Adesilex P7 z 6,0 – 6,5 l czystej, zimnej wody do otrzymania jednolitej masy bez grudek; pozostawić na 5 minut i ponownie wymieszać. Otrzymany w ten sposób klej nadaje się do użytku przez około 6 godzin (w temp. + 23°C i wilgotności względnej powietrza 50%). Należy pamiętać, że temperatura powietrza i podłoża może skrócić lub wydłużyć czas wiązania kleju, jak również czas jego schnięcia otwartego oraz czas korygowalności. Adesilex P7 może być stosowany w zakresie temperatur od +5°C do +35°C.

Nanoszenie kleju

Aby uzyskać najlepszą przyczepność do podłoża, należy najpierw rozprowadzić na podłożu gładką stroną pacy cienką warstwę Adesilex P7 i natychmiast po tym rozprowadzić właściwą ilość kleju Adesilex P7. Klej powinien być nakładany przy użyciu prawidłowo dobranej pacy zębatej (właściwa wysokość zębów) oraz odpowiedniej metody klejenia, która pozwoli uzyskać wymagany stopień wypełnienia klejem powierzchni podpłytkowej. Dobór pacy jest uzależniony od formatu płytki i równości podłoża.

Montaż płytek

W przypadku zanieczyszczenia spodniej strony płytek, przed przystąpieniem do montażu należy je dokładnie oczyścić (nie moczyć!). Podczas układania, trzeba pamiętać o odpowiednim dociskaniu płytek do podłoża, w celu zagwarantowania odpowiedniego kontaktu płytki z klejem. W trakcie montażu płytek należy kontrolować czas schnięcia otwartego kleju, który wynosi w przypadku Adesilex P7 ok. 20 min. Jednorazowo należy nanieść tylko taką ilość kleju, która umożliwi ułożenie na niej płytek w ciągu czasu schnięcia otwartego (maksymalny czas liczony od momentu rozprowadzenia kleju do momentu wytworzenia się na jego powierzchni naskórka, uniemożliwiającego prawidłowe przyklejenie płytki).

W przypadku wytworzenia się naskórka należy ponownie rozprowadzić warstwę kleju. Niedopuszczalne jest zwilżanie wodą warstwy kleju z naskórkiem, ponieważ tworzy ona tzw. warstwę antyadhezyjną (ograniczającą przyczepność). Ewentualna korekta ułożonych płytek może być przeprowadzona w ciągu ok. 45 minut od ułożenia. Płytki ułożone przy użyciu kleju Adesilex P7 należy chronić przed działaniem wody przez 24 godziny oraz mrozu i silnego nasłonecznienia przez 5-7 dni od ułożenia.

Klejenie materiałów izolacyjnych

Przy klejeniu materiałów izolacyjnych, należy nanieść Adesilex P7, w ilości dostosowanej do nierówności podłoża i wagi montowanych paneli. Metoda montażu powinna być dostosowana do wymagań (klejenie punktowe, obwodowo– punktowe, całopowierzchniowe).

Spoinowanie

Spoinowanie płytek można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu kleju (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza), po ok. 24 godz. Spoinowanie należy wykonać przy użyciu cementowych lub epoksydowych spoin MAPEI np.: Ultracolor Plus lub Kerapoxy, dostępnych w szerokiej gamie kolorystycznej. Złącza dylatacyjne należy wypełnić odpowiednią silikonową lub poliuretanową masą uszczelniającą MAPEI, np. Mapesil AC, Mapesil LM lub Mapeflex PU45.

OBCIĄŻENIE LEKKIM RUCHEM PIESZYM

Posadzki można poddawać obciążeniu lekkim ruchem pieszym po ok. 24 godzinach.

PEŁNE OBCIĄŻENIE

Pełne obciążenie posadzki może nastąpić po ok. 14 dniach.

CZYSZCZENIE

Świeże zabrudzenia – przy użyciu czystej wody. Zabrudzenia utwardzone – mechanicznie lub z użyciem preparatu Keranet.

ZUŻYCIE

Montaż płytek 2-5 kg/m2

OPAKOWANIA

Adesilex P7 jest dostępny w kolorze szarym, w papierowych workach 25 kg.

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w suchym miejscu.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj