ADESILEX P10

0
1453

ADESILEX P10 MAPEI

ADESILEX P10ADESILEX P10 MAPEI  klej cementowy biały o wysokiej przyczepności i braku osuwania się pionowego, do okładzin z mozaiki szklanej, ceramicznej i marmurowej.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Klejenie na ścianach i posadzce, wewnątrz i na zewnątrz budynku: mozaiki szklanej, ceramicznej i marmurowej na papierze lub siatce.

Przykłady zastosowania 

 • Układanie mozaiki ceramicznej, szklanej i marmurowej na powierzchniach cementowych z możliwością układania od góry.
 • Układanie mozaiki na podłożu profilowanym, bez osuwania się płytek.
 • Układanie mozaiki w basenach na podłożu cementowym lub na podłożu zabezpieczonym hydroizolacją MAPELASTIC.
 • Układanie mozaiki na płycie kartonowo-gipsowej.
 • Układanie tylko wewnątrz budynków mozaiki na już istniejących pokryciach.
 • Układanie na tynku płytek ceramicznych o małym formacie w basenach lub na elewacjach (formaty nie większe niż 300 cm²).
 • Układanie okładzin ceramicznych na ogrzewaniu podłogowym.
 • Układanie płytek ceramicznych każdego typu i kamienia naturalnego, jeśli są stabilne i niewrażliwe na wilgoć.

DANE TECHNICZNE

ADESILEX P10 jest białą, drobnoziarnistą, suchą zaprawą złożoną z białego cementu, wyselekcjonowanych kruszyw, żywic syntetycznych i specjalnych dodatków według receptur opracowanych w laboratoriach badawczych MAPEI.
ADESILEX P10 rozprowadzony z odpowiednią ilością wody, przekształca się w zaprawę o następujących cechach:

 • kolor biały (podnosi wygląd i tony kolorowej mozaiki)
 • konsystencja pasty o łatwej przerabialności
 • wysoka przyczepność do wszelkiego rodzaju materiałów i powierzchni używanych w budownictwie
 • wysoka tiksotropia: ADESILEX P10 może być używany w pionie bez efektu osuwania się płytek, nawet o dużej wadze; możliwe jest układane od góry do dołu bez używania krzyżyków dystansowych
 • zdolność do wyrównywania niewielkich nierówności między podłożem a płytkami
 • szczególnie długi czas schnięcia otwartego i okresu korygowalności ułatwia układanie płytek

ZALECENIA

 • Na drewnie i konglomeratach drewnianych zaleca się stosować KERALASTIC
 • Na powierzchniach metalowych, z gumy, PVC lub linoleum zaleca się stosować KERALSTIC
 • Wymagana grubość warstwy kleju przy układaniu płytek ceramicznych powinna wynosić min. 5 mm.
 • Nie stosować na betonie poddawanym silnym, zróżnicowanym ruchom lub o okresie sezonowania krótszym niż 6 miesięcy.
 • Podłoże szczególnie wilgotne może przedłużyć czas schnięcia kleju.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża

Wszystkie podłoża, na które stosuje się ADESILEX P10 powinny odpowiednio wysezonowane, bez pęknięć i części luźnych, czyste, bez pozostałości olejów, farb, czy past. Podłoża cementowe lub zawierające cement powinny być suche wystarczająco mocne i odkurzone. Należy wcześniej zastosować PRIMER G lub MAPEPRIM SP, natomiast obszary narażone na wpływ silnej wilgoci należy wcześniej zagruntować środkiem PRIMER S.

Przygotowanie zaprawy

Wsypać ADESILEX P10 do pojemnika z czystą wodą w relacji: 8,5 l wody na 25 kg proszku. Wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Zostawić na 5-10 minut i ponownie wymieszać. Otrzymana w ten sposób masa ma przerabialność ok. 8 godzin. Nanoszenie zaprawy Aby zapewnić właściwą przyczepność do podłoża zaleca się nanoszenie przy użyciu gładkiej strony szpachli zębatej jednej jednolitej warstwy. W ten sposób można wykorzystać jak najlepiej długi czas schnięcia i czas na korekty. Następnie rozprowadzić zaprawę przy pomocy właściwej szpachli zębatej. Należy wybrać taką szpachlę aby pozwoliła ona na całkowite zwilżenie odwrotnej strony płytek. W celu uzyskania optymalnej przyczepności dla płytek o nieregularnej stronie wewnętrznej lub z ewentualnym profilowaniem spodu należy rozprowadzić ADESILEX P10 także na wewnętrznej stronie płytki (metoda podwójnego smarowania).

Układanie płytek

Nie jest konieczne zwilżanie płytek przed ich ułożeniem; tylko w przypadku bardzo zakurzonych płytek zaleca się ich uprzednie opłukanie poprzez zanurzenie ich w czystej wodzie. Płytki i mozaika mogą być układane od góry poprzez ich dokładne dociśnięcie w celu zapewnienia całkowitego kontaktu z klejem.

Czas schnięcia kleju w warunkach normalnych temperatur i wilgotności wynosi około 20-30 minut; niesprzyjające warunki atmosferyczne (silne nasłonecznienie, mocny wiatr, wysokie temperatury) mogą zmniejszyć ten czas nawet do kilku minut z uwagi na większą chłonność podłoża i szybkie odprowadzanie wilgoci. Dlatego też konieczne jest nieustanne kontrolowanie czy klej nie uformował warstwy skórka na powierzchni. Zwilżenie podłoża przed nałożeniem kleju pozwala przedłużyć czas schnięcia otwartego. W sytuacji gdy utworzyła się na powierzchni kleju warstwa naskórka, należy go odświeżyć przeciągając szpachlą zębatą. Nie jest wskazane nanoszenie kleju gdy wytworzył się naskórek, ponieważ woda zamiast go usuwać, tworzy warstwę antyklejącą.
Ewentualne korekty pokrycia powinny być dokonywane w ciągu 45- 60 minut od jego ułożenia.

Spoinowanie

Fugi między płytkami mogą być wypełnione po 4-8 godzinach na ścianach i po 24 godzinach na posadzce, za pomocą odpowiednich fug cementowych (ULTRACOLOR, KERACOLOR) lub epoksydowych (KERAPOXY) firmy MAPEI, dostępnych w gamie 26 kolorów wg karty „Fugi kolorowe 2000”.

Połączenia elastyczne powinny być uszczelnione przy pomocy odpowiednich środków uszczelniających MAPEI (MAPESIL AC, MAPESIL LM, MAPEFLEX PU21).

Dopuszczenie do używania Pokrycia ułożone przy użyciu ADESILEX P10 nie powinny być poddawane działaniu wody lub deszczu przez co najmniej 24 godziny i powinny być zabezpieczone przed silnym nasłonecznieniem i mrozem przez 5-7 dni od ułożenia.
Posadzki mogą być obciążenie ruchem pieszym po upływie około 24 godzin. Baseny i zbiorniki wodne mogą być napełnione po 21 dniach.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia i pojemniki myje się wodą kiedy ADESILEX P10 jest jeszcze świeży. Powierzchnie pokryć należy umyć wilgotną ścierką przed utwardzeniem się kleju.

ZUŻYCIE

Układanie ceramiki
Układanie mozaiki (szpachla nr 4): 2 kg/m²
Układanie płytek (szpachla nr 5 lub 6): 4 – 5 kg/m²

OPAKOWANIE ADESILEX P10

jest dostarczany w papierowych workach 25 kg.

MAGAZYNOWANIE ADESILEX P10

przechowywany w normalnych warunkach, w oryginalnych opakowaniach posiada okres przechowywania 12 miesięcy.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Produktu nie połykać!
Produkt reaguje z wodą alkaicznie. W czasie nosić odpowiednie rękawice ochronne.
W razie dostania się produktu do oczu, dokładnie przepłukać oczy wodą i udać się do lekarza. W przypadku połknięcia produktu natychmiast udać się do lekarza i pokazać mu opakowanie produktu.

Karta
charakterystyki

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!