ADESILEX LP MAPEI

0
2281

ADESILEX LP MAPEI

ADESILEX LPADESILEX LP MAPEI to wysokiej klasy polichloroprenowy klej kontaktowy w dyspersji rozpuszczalnika, do dwustronnnego nanoszenia. Klej o wydłużonym czasie pracy. Uniwersalny klej błyskawiczny.

ZAKRES STOSOWANIA

Uniwersalny klej błyskawiczny do klejenia:

 • gumowe wykładziny podłogowe i ścienne;
 • wykładziny podłogowe i ścienne z PVC;
 • linoleum;
 • korek;
 • chłonne i niechłonne sprężyste wykładziny podłogowe i ścienne na powierzchniach niechłonnych;
 • laminaty z tworzyw sztucznych na drewnie, metalu i cemencie.

Przykłady zastosowania

Do klejenia należy stosować klej Adesilex LP:

 • wykładziny podłogowe i ścienne z gumy i PCV, gdzie wymagane jest natychmiastowe ustawienie;
 • listwy przypodłogowe z gumy i PCV, listwy przypodłogowe i podstawy do wnęk;
 • wykładziny podłogowe i ścienne z linoleum syntetycznego z tyłu juty i corkboard, gdzie wymagane jest natychmiastowe ustawienie

Na podłoża:

 • cementowe ściany, podłogi i sufity;
 • drewno, płyta wiórowa, płyty cementowe azbestowe, gips, płyta gipsowo-kartonowa i blacha.

Do klejenia:

 • laminaty z tworzyw sztucznych na drewnie, metalu, cemencie itp .;
 • podstawy i listwy przykrywające z gumy, drewna, metalu lub cementu;
 • żelazo, lekkie stopy, skóra, tekstylia, drewno na drewnie i ogólnie na wszystkich normalnych powierzchniach.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Adesilex LP to dwustronny klej polichloroprenowy na bazie gumy w roztworze rozpuszczalnika.  Ma niską lepkość i natychmiast się ustawia. Po ostatecznym ustawieniu posiada wysoką siłę wiązania i elastyczność. Jego odporność na temperaturę i starzenie się jest doskonała.

DANE TECHNICZNE

Postać: lepki płyn.
Czas oczekiwania przed montażem: ok. 10-20 min.
Czas schnięcia otwartego: 5 godz.
Obciążenie ruchem pieszym: natychmiast.
Pełne obciążenie: natychmiast.
Nakładanie: pacą gładką lub zębatą.
Kolor: beżowy.
Przechowywanie: 24 mies.
Zużycie: 0,2-0,35 kg/m².
Opakowania: pojemniki 10, 5 i 1 kg

ZALECENIA

 • Nie należy używać do instalowania pianki lub innych materiałów, które nie są odporne na rozpuszczalniki zawarte w kleju (w razie wątpliwości najpierw przetestuj materiał).
 • Stosuj Ultrabond Aqua-Contact do klejenia polistyrenu lub pianki polistyrenowej, gdy wymagane jest natychmiastowe wiązanie.
 • Nie należy układać wykładzin, dopóki zawartość rozpuszczalnika w nie zostanie całkowicie odparowana.
 • Zainstaluj w wyznaczonym terminie.
 • Nie należy używać na wilgotnych podłożach lub podłożach narażonych na podciągającą wilgoć.
 • Nie należy używać na farbę.

ZALECENIA

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być równomiernie suche, płaskie, odporne na ściskanie i rozciągające, wolne od kurzu, luźnych cząstek, farby, wosku, olejów, rdzy, pozostałości gipsu lub innych materiałów, które mogą zakłócać klejenie i nie mogą zawierać spękanie. Sprawdzić wilgotność na całej grubości podłoża za pomocą higrometru elektrycznego lub węglikowego, pamiętając, że ten pierwszy podaje jedynie przybliżone wartości. Ważne jest, aby upewnić się, że nie ma wilgoci wznoszącej. Zawartość wilgoci musi być następująca: maksymalnie 2,5-3% dla podłoży cementowych i 0,5% dla substratów na bazie gipsu lub anhydrytu. Pływające jastrychy nad warstwami izolacji i jastrychami na gołym podłożu muszą być wylane na barierę paroszczelną, aby zapobiec powstawaniu wilgoci. Jeśli konieczne jest naprawienie pęknięć lub pęknięć w podłożu, utrwalenie jastrychu, utworzenie jastrychu szybkoschnącego lub wyrównanie nierówności podłoża, należy zapoznać się z katalogiem produktów MAPEI w celu przygotowania podłoża lub skonsultować się z działem technicznym.

Aklimatyzacja

Przed instalacją należy upewnić się, że wykładziny podłogowe i ścienne, klej i podłoże są aklimatyzowane do zalecanej temperatury. Kilka godzin przed instalacją wykładziny podłogowe lub wykładziny powinny zostać usunięte z ich opakowania i rozwinięte lub przynajmniej poluzowane, aby zaaklimatyzować je i zmniejszyły się naprężenia spowodowane przez opakowanie.

Rozprowadzanie kleju

Adesilex LP nakładać równomiernie za pomocą pacy zębatej o drobnych zębach (kielnia nr 1 MAPEI) zarówno na podłoże, jak i na tył podłogi lub pokrycia ścian. Bardzo chłonne podłoża mogą najpierw wymagać cienkiej warstwy podkładowej.

Instalowanie elementów

Postępuj zgodnie z instrukcją montażu producenta. Zainstaluj elementy klejone, gdy rozpuszczalnik całkowicie odparuje, 10-20 minut w temperaturze + 23 ° C (ale nie pozwól, aby upłynęło zbyt dużo czasu): odpowiednią ilość czasu można łatwo zmierzyć, czekając dopóki klej nie będzie lepki w dotyku, bez pozostawania na palcu (maksymalnie 3 godziny). Należy bardzo ostrożnie instalować podłogę lub okładzinę ścienną: błędów nie da się skorygować, ponieważ klej natychmiast łaczy. Naciśnij mocno za pomocą metalowej rolki lub drewnianej kielni (lub podobnej).

Czyszczenie

Na mokro Adesilex LP można usunąć z narzędzi i ubrań za pomocą rozcieńczalnika do klejów. Po wyschnięciu użyj Pulicol 2000 lub wyczyść mechanicznie.

ZUŻYCIE

Około 350 g / m² za pomocą pacy MAPEI nr 1.

OPAKOWANIA

Adesilex LP jest dostępny w beczkach 10 – 5 i 1 kg.

PRZECHOWYWANIE

Adesilex LP jest łatwopalny. Właściwe środki ostrożności muszą być podejmowane zgodnie z prawem. W normalnych warunkach Adesilex LP jest stabilny przez 12 miesięcy w oryginalnym zamkniętym opakowaniu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Klej  jest drażniący i łatwo palny. Jego opary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Trzymać z dala od źródeł zapłonu i używać wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą spłukać wodą i mydłem. W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktuj się z lekarzem. W przypadku wdychania, przewietrzyć miejsce pracy i skonsultować się z lekarzem.
Adesilex LP jest niebezpieczny dla organizmów wodnych – należy unikać uwalniania do środowiska. Aby uzyskać dalsze i kompletne informacje na temat bezpiecznego użytkowania naszego produktu, zapoznaj się z naszą najnowszą wersją karty charakterystyki.

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!