PLANITOP 540 MAPEI

0
547

PLANITOP 540 MAPEI

PLANITOP 540PLANITOP 540 MAPEI to cementowa zaprawa do wygładzania tynków zewnętrznych i wewnętrznych, do nakładania w warstwie o grubości do 3 mm.

ZAKRES STOSOWANIA

Doskonała, naturalna zaprawa do ścierania na nierówne elementy betonowe i „utwardzone” jednostki wykańczające we wnętrzach i na zewnątrz przed malowaniem.

Przykłady zastosowania

 • Gładkie wykończenie tradycyjnych tynków utwardzanych cementem lub wapnem.
 • Wyrównanie lekko szorstkich betonowych ścian przed malowaniem.
 • Wyrównanie połączeń między prefabrykowanymi prefalles.
 • Wyrównywanie gotowych mieszanek betonowych, takich jak panele, słupy i belki.
 • Wyrównanie nierównych jastrychów i wytopionych ścian przed montażem ceramicznych wykładzin podłogowych i ściennych.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Planitop 540 to jednoskładnikowa, wstępnie wymieszana, normalnie utwardzana, drobnoziarnista, wodoodporna zaprawa do skrawania dostępna w kolorze szarym lub białym, na bazie spoiw cementowych, wybranych sortowanych kruszyw, domieszek i syntetycznych polimerów proszkowych przygotowanych według specjalna formuła opracowana w laboratoriach badawczych MAPEI.

Dzięki specjalnemu składowi zaprawa otrzymana przez zmieszanie Planitop 540 z wodą jest łatwa do nałożenia za pomocą płaskiej metalowej szpachli i wykończona pływakiem z gąbki. Po utwardzeniu ma wysoką siłę wiązania. Planitop 540 można nakładać maksymalnie na 3 mm.

Większe grubości, ale nie więcej niż 6 mm, muszą być wykonane w co najmniej 2 warstwach. Pokrycia ceramiczne można nakładać po 4 dniach od zastosowania Planitop 540 przy użyciu kleju cementowego MAPEI.

Ze względu na gładkie wykończenie, kolorowe zaprawy są bardziej odpowiednie dla Planitop 540, takich jak Silexcolor Tonachino, Silancolor Tonachino lub Quarzolite Tonachino. Można również stosować inne rodzaje farb, takie jak farba Elastocolor, farba Silexcolor, farba Silancolor, koloryt, farba kwarcytowa lub dursilit. Ten ostatni produkt może być stosowany do ozdabiania wewnętrznych lub zewnętrznych powierzchni, o ile są one częściowo przykryte i chronione przed bezpośrednim kontaktem ze słońcem i deszczem. Przy dobrej pogodzie można nakładać kolorowe farby lub farby po 1 tygodniu od nałożenia Planitop 540.

Planitop 540 jest zgodny z zasadami określonymi w EN 1504-9 („Produkty i systemy do ochrony i naprawy konstrukcji betonowych: definicje, wymagania, kontrola jakości i ocena zgodności. Ogólne zasady stosowania produktów i systemów”) oraz minimalne wymagania Powłoka EN 1504-2 (C) zgodnie z zasadami MC i IR („Betonowe systemy ochrony powierzchni”) i jest sklasyfikowana jako GP („Zaprawa ogólnego stosowania do wewnętrznego / zewnętrznego tynkowania”), kategoria CS IV zgodnie z EN 998-1.

DANE TECHNICZNE

Maksymalna średnica kruszywa: 0,4 mm.
Proporcje mieszania: 100 części PLANITOP 540 z 24-26 częściami wody.
Maksymalny czas użytkowania: około 1 godz. (w +20°C).
Minimalna grubość warstwy: 1 mm.
Maksymalna grubość warstwy: 3 mm.
Nakładanie: pacą.
Kolor: szary i biały.
Przechowywanie: 12 mies.
Zużycie: 1,2 kg/m2 na 1 mm grubości.
Opakowania: worki 25 kg.

ZALECENIA

 • Nie należy stosować o wykańczania grubości większych niż 3 mm (należy stosować Mapegrout LM2K lub Planitop Smooth & Repair) Nie należy stosować Planitop 540 w temperaturach poniżej + 5 ° C lub powyżej + 35 ° C.
 • Nie dodawaj cementu, wapna, gipsu lub kruszyw do Planitop 540.
 • Nie należy używać bezpośrednio na powierzchniach gipsowych lub anhydrytowych. Zastosuj Primer G na renderach gypsumbased.
 • Nie należy nakładać  na brudne lub kruszące się powierzchnie.
 • Używaj Mapefinish lub Mapefinish HD do ochrony konstrukcji hydraulicznych lub powierzchni narażonych na ścieranie.
 • Nie należy nakładać na malowane powierzchnie lub powierzchnie pokryte powłokami z tworzywa sztucznego (należy użyć Planitop 200, Planitop 207 lub Planitop 210).
 • Nie należy używać Planitop 540 w wietrzne dni lub gdy powierzchnie są narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
 • Nie nakładaj na odwilżone powłoki (użyj zaprawy szumowinowej z serii Mape-Antique lub kolorowych wykończeń z linii Silexcolor i Silancolor).

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie muszą być idealnie czyste i zdrowe. Jeśli podłoże jest zabrudzone, zaleca się przemywanie powierzchni wodą w celu usunięcia pyłu, który mógłby zagrozić przyczepności.
Przed zastosowaniem Planitop 540 należy usunąć całą wolną wodę z powierzchni.
Jeśli po umyciu powierzchnia nadal jest zakurzona, należy zastosować podkład MAPEI (należy odwiedzić dział usług technicznych).

Przygotowanie masy wygładzającej

Wlać 6-6,5 litra wody do czystego pojemnika i mieszając powoli, dodać 25 kg torebki Planitop 540. Mieszaj przez kilka minut, upewniając się, że jakikolwiek niezmieszany proszek zostanie usunięty z dna i boków pojemnika podczas mieszania. Mieszać do uzyskania jednorodnej, całkowicie pozbawionej grudek mieszaniny. Mieszadło mechaniczne o niskiej prędkości jest stosowane w celu uniknięcia nadmiaru powietrza. W celu całkowitego zdyspergowania zawartych domieszek odstawić mieszaninę na około 3 minuty po jej przygotowaniu. Wymieszać krótko przed użyciem.
Unikaj ręcznego przygotowywania mieszanki.

Nanoszenie masy wygładzającej

Nałożyć masę o grubości maksymalnie 3 mm za pomocą płaskiej metalowej szpachli na powierzchni.
Porowate podłoża, takie jak tynki lub beton, należy uprzednio zwilżyć wodą.

Wykańczanie powierzchni

Wykończenie Planitop 540 można przeprowadzić za pomocą płaskiej pacy metalowej lub pacą gąbczastą kilka minut po jej nałożeniu.
Podczas gorącej lub wietrznej pogody, lub w szczególnie gorących miejscach, rozpylaj wodę na powierzchnię masy wygładzającej, gdy zaczyna się utwardzać (to znaczy, gdy można ją lekko wycisnąć bez pozostawiania odcisków palców) i przez następne kilka dni, gdy zaprawa całkowicie stwardnieje, aby uniknąć szybkiego wysychania i skurczu higrometrycznego, który może spowodować pęknięcia.

Środki ostrożności podczas stosowania i po zastosowaniu

Nie należy wykonywać żadnych szczególnych środków ostrożności w temperaturze około + 20 ° C. W wysokich i niskich temperaturach lub przy silnej wentylacji należy podjąć zwykłe środki ostrożności przy stosowaniu materiału cementowego.
Dla lepszego wykończenia i efektu ochronnego zaleca się stosowanie kolorowych wykończeń z linii Silexcolor, Silancolor, Elastocolor, Quarzolite, Colorite lub Dursilite. Ten ostatni produkt może być używany tylko do dekorowania wewnętrznych lub zewnętrznych powierzchni, jeśli są one częściowo przykryte i zabezpieczone.

Czyszczenie

Ze względu na wysoką wytrzymałość wiązania Planitop 540, zaleca się mycie narzędzi roboczych wodą przed stwardnieniem zaprawy.
Gdy Planitop 540 stwardnieje, narzędzia można czyścić tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE

Około 1,2 kg / m² na mm grubości.

OPAKOWANIA

Worki 25 kg

KOLORY

Szary lub biały.

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu i suchym miejscu osłoniętym. Produkt jest zgodny z warunkami określonymi w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH), pozycja 47.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Działa drażniąco, zawiera cement, który w kontakcie z potem lub innymi płynami ustrojowymi wywołuje drażniącą reakcję alkaliczną i reakcje alergiczne na osoby z predyspozycjami. Może powodować uszkodzenie oczu. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.
Zaleca się stosowanie rękawic i okularów ochronnych. Aby uzyskać dalsze i kompletne informacje na temat bezpiecznego korzystania z naszego produktu, zapoznaj się z najnowszą wersją naszej karty charakterystyki.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

biały Karta
charakterystyki

szary Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ