GREINPLAST EAE

0
668

GREINPLAST EAE

GREINPLAST EAEGREINPLAST EAE  Uszczelniacz akrylowy – elastyczny. Jednoskładnikowa, trwała i elastyczna masa uszczelniająca.

SKŁAD

Wysokoplastyczna, wodna dyspersja żywic akrylowych. Masa zawiera specjalnie wyselekcjonowane drobnoziarniste wypełniacze mineralne nadające tworzonej spoinie delikatną gładką powierzchni o podwyższonym stopniu białości.

ZASTOSOWANIE

Produkt elastyczny, o wysokiej przyczepności i dobrym przyleganiu do podłoży mineralnych takich jak: tynk, beton, ceramika, cegła płyty g-k itp. oraz drewna. Z tego względu GREINPLAST EAE idealnie nadaje się do wypełniania pęknięć, rys i szczelin w ścianach, sufitach, uszczelnienia ram okiennych, drzwiowych i parapetów, montażu i uszczelniania wokół materiałów wykończeniowych, takich jak kasetony, listwy itp. Po utwardzeniu masa jest odporna na wilgoć i wahania temperatur od -20°C do +70°C. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. W czasie nanoszenia masa nie jest odporna na wodę. Po ok. 24 h daje się malować.

PRZECHOWYWANIE

W oryginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach w temperaturze +5°C do +25°C do 12 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji i asortyment podane są na opakowaniu.

OPAKOWANIE

Opakowanie jednostkowe GREINPLAST EAE: Kartusz 290 ml
Opakowanie zbiorcze: Karton 12szt.

BEZPIECZEŃSTWO

S2 Chronić przed dziećmi.

DANE TECHNICZNE

Wiązanie: sieciowanie dyspersji
Gęstość: ~1,62 g/cm2 (20°C)
Czas utwardzania: 1 mm/ 24 h (20°C, 65% wilg. wzgl.)
Wydajność spoina: 4×4 mm – ok 17mb z kartusza 290ml
Odporność termiczna po utwardzeniu: -20 °C do +70 °C
Zdolność krycia rys: wysoka

NARZĘDZIA

Ręczny lub pneumatyczny pistolet do kartuszy.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA – OGÓLNE ZALECENIA

Podłoże musi być czyste, suche, odtłuszczone wolne od zanieczyszczeń takich jak kurz, stare szczeliwa, itp.

WYKONANIE

GREINPLAST EAE nakładać ręcznym lub pneumatycznym pistoletem. Przed użyciem obciąć końcówkę tuby powyżej gwintu, nakręcić aplikator i dociąć go na odpowiednią grubość spoiny. Umieścić kartusz w wyciskaczu i nanieść szczeliwo. Zalecany stosunek szerokości do głębokości spoiny to 1:1. W przypadku głębokich szczelin używać sznura dylatacyjnego o zamkniętych komórkach. W razie wątpliwości kontaktować się z działem technicznym. Należy unikać zabrudzenia brzegów spoiny. W celu zabezpieczenia brzegów spoiny i uzyskania jej prostej linii, osłonić okolice fugi taśmą maskującą, którą należy usunąć natychmiast po obróbce fugi. Fugi wygładzać roztworem mydła przed utworzeniem się naskórka. Czyszczenie zabrudzeń wodą bezpośrednio po użyciu.

  • ZALECENIA I UWAGI
  • Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac i wysychania powinna wynosić od +5°C do +30°C.
  • Optymalna temperatura podczas aplikacji to +20°C.
  • Pod wpływem niekorzystnych warunków temperaturowo-wilgotnościowych podawane czasy obróbki mogą ulegać zmianie.
  • Powierzchnie narażone na zabrudzenia zabezpieczyć.

Informacje zawarte na opakowaniu mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jego jakość. W przypadku połączenia z wyrobami innych producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ