ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA ATLAS EXTRA

0
1826

ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCĄ ATLAS EXTRA

ZAPRAWA WYRÓWNUJACA ATLAS EXTRAZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA ATLAS EXTRA do wyrównywania podłoża pod inne okładziny, uzupełniania ubytków i uszkodzonych fragmentów podłoża. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Najważniejsze cechy  ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCĄ ATLAS EXTRA

 • lokalne naprawy podłoży mineralnych
 • wysoka przyczepność
 • pod płytki, gładzie, tynki

Główne właściwości ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCĄ ATLAS EXTRA

 • łatwa do profilowania
 • krótki czas schnięcia – dalsze prace, w tym przyklejanie płytek możliwe już po ok. 5 godzinach
 • wysoka przyczepność do podłoża
 • optymalnie dobrana wytrzymałość zaprawy
 • długi czas gotowości do pracy – 4 h
 • gotowa do użycia – wymaga jedynie wymieszania z wodą,
 • łatwa do profilowania,
 • uniwersalna grubość stosowania od 2 do 15 mm,
 • krótki czas schnięcia – dalsze prace, w tym przyklejanie płytek możliwe już po
  ok. 5 godzinach,
 • wysoka przyczepność do podłoża,
 • optymalnie dobrana wytrzymałość zaprawy,
 • kontrolowany skurcz liniowy,
 • mrozo- i wodoodporna.

Główne parametry ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCĄ ATLAS EXTRA

 • grubość warstwy 2 do 15 mm
 • zużycie: 1,6 kg/1 m2/1 mm

Przeznaczenie

 • do wyrównywania podłoża pod inne okładziny,
 • do uzupełniania ubytków i odtwarzania uszkodzonych fragmentów podłoża,
 • na ściany, sufity i podłogi – do miejscowych napraw powierzchni,
 • pod płytki ceramiczne, tynki, posadzki, gładzie,
 • zalecana na podłoża nieotynkowane (z cegły i pustaków ceramicznych, bloczków betonowych, gazobetonowych i wapienno-piaskowych), otynkowane (tynki cementowe i cementowo-wapienne), posadzki i podkłady podłogowe,
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Podłoże

• stabilne – odpowiednio mocne i wytrzymałe,
• suche – wysezonowane, o ustabilizowanej wilgotności i wymiarach, nie może
być zmrożone,
• oczyszczone – należy usunąć warstwy mogące osłabić przyczepność zaprawy,
• zagruntowane – w zależności od sytuacji zastosować jeden z preparatów, ATLAS:
– ATLAS UNI-GRUNT – wszystkie podłoża chłonne np. cementowe, gazo-
beton
– ATLAS GRUNTO-PLAST – podłoża niechłonne i o obniżonej chłonności,
np. beton zacierany, ceramika ścienna.

Użycie

Wsypać do czystej wody (3,25-4,0 l wody na 25 kg suchej mieszanki), wymieszać mechanicznie do uzyskania jednolitej masy. Do mieszania można użyć wier-tarki z mieszadłem i elastycznego pojemnika. Zaprawę wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin. Do nakładania zaprawy użyć kielni, stalowej pacy lub szpachelki, do zatarcia powierzchni – pacy styropianowej lub drewnianej. Zaprawę nakłada się ręcznie, dopasowując jej ułożenie do kształtu i wielkości uzupełnianego fragmentu podłoża. Nie należy przekraczać zalecanej grubości warstwy materiału, w razie konieczności zaprawę nakładać warstwowo zachowując odpowiednią przerwę technologiczną. Po odpowiednim stwardnieniu zaprawy powierzchnię można wygładzić pacą stalową, ewentualnie zatrzeć. Uwaga! Jeśli na tynk będą przyklejane płytki, powierzchnię pozostawić zatartą na ostro. Dalsze prace, np. przyklejanie płytek, można rozpocząć już po ok. 5 godzinach (przy grubości użytej zaprawy do 10 mm). W trakcie wiązania zaprawę chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami.

Uwagi

 • należy przestrzegać proporcji mieszania – inna ilość wody niż zalecana w instrukcji może powodować zmniejszenie wytrzymałości zaprawy,
 • do wyrównywania całych powierzchni ścian lub sufitów zaleca się stosowanie ZAPRAWY TYNKARSKIEJ EXTRA,
 •  do wyrównywania całych powierzchni posadzek zaleca się stosowanie POSADZKI CEMENTOWEJ EXTRA,
 •  narzędzia myć czystą wodą bezpośrednio po użyciu.
 • Temperatura stosowania Od +5 ºC do +25 ºC.
  Min./max. grubość warstwy 2 mm/15 mm.

Opakowania 

Worki papierowe: 25 kg.

Przechowywanie i transport

Okres przechowywania (w podanych warunkach) wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach), w temperaturze od +5°C do +25°C. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002%.

Uwaga

Produkt drażniący – zawiera cement. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Ze względu na swoją postać – pył – preparat może mechanicznie podrażniać oczy i układ oddechowy. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Postępować zgodnie z Karta Charakterystyki.

Deklaracja
właściwości

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj