ATLAS TEN-10

0
1561

ATLAS TEN-10

ATLAS TEN-10ATLAS TEN-10 szybko twardniejąca zaprawa cementowa. Przeznaczona do napraw elementów betonowych i żelbetowych – koryguje zarówno lokalne nierówności, jak i całe powierzchnie balkonów, tarasów, słupów, podciągów, schodów, ramp itp. Służy do wypełniania ubytków oraz pęknięć w podłożach mineralnych – tynkach, wylewkach itp. Tworzy warstwę posadzkową o bardzo wysokiej wytrzymałości na ściskanie i ścieranie.

Najważniejsze cechy ATLAS TEN-10

  • wchodzenie na podkład po 3 h
  • grubość warstwy: 5 – 30 mm
  • szybki przyrost wytrzymałości
  • wytrzymałość na ściskanie: min 40 N/mm2

Główne właściwości ATLAS TEN-10

  • szybki przyrost wytrzymałości
  • ograniczony skurcz
  • wchodzenie na wylewkę po 3 h
  • silnie przylega do sufitów

Główne parametry ATLAS TEN-10

  • grubość warstwy: 5 – 30 mm
  • wytrzymałość na ściskanie: min 40 N/mm2

Dane techniczne ATLAS TEN-10

ATLAS TEN-10 produkowany jest w postaci suchej mieszanki najwyższej jakości spoiwa cementowego, wypełniaczy kwarcowych i dodatków uszlachetniających.

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,5 kg/dm³
Proporcje mieszania woda/sucha mieszanka 0,12 ÷ 0,15 l/1 kg 3,0 ÷ 3,75 l/25 kg
Proporcje warstwy kontaktowej 1 kg suchej masy + 0,1 l wody + 0,2 kg EMULSJI ELASTYCZNEJ ATLAS
Min./max. grubość wylewki 5 mm/30 mm
Max. średnica kruszywa 3,0 mm
Przyczepność do betonu min. 0,5 MPa
Temperatura przygotowania masy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +30 °C
Czas gotowości do pracy ok. 40 minut
Możliwość wejścia po ok. 3 godzinach
Przyklejanie płytek po ok. 24 godzinach

Naprawianie powierzchni

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być suche i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy naprawczej, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby. Luźne elementy oraz fragmenty podłoża o słabej wytrzymałości należy usunąć mechanicznie, np. skuć. Powierzchnia podłoża powinna być szorstka i porowata. Istniejące rysy i spękania należy mechanicznie poszerzyć do min 5 mm szerokości. Gładkie podłoża należy zgroszkować w celu uzyskania chropowatej powierzchni. Bezpośrednio przed wykonaniem właściwej warstwy zaprawy podłoże należy każdorazowo zwilżyć wodą i nanieść na nie warstwę kontaktową, uzyskaną przez rozrobienie: 10 kg ATLAS TEN-10 + 1,0 litr wody + 2 kg EMULSJI ELASTYCZNEJ ATLAS. Taka ilość wystarcza na pokrycie ok. 10 m².

Dylatacje

W przypadku wykonywania posadzki lub podkładu podłogowego ściany i inne elementy występujące w polu wykonywanych prac powinny być oddzielone (zdylatowane) od wylewki, np. PROFILAMI DYLATACYJNYMI ATLAS lub cienkimi paskami ze styropianu. Należy dodatkowo zaznaczyć na ścianach miejsca prze-biegu istniejących w podłożu dylatacji, aby przenieść je później na warstwę podkładu.

Przygotowanie masy ATLAS TEN-10

Materiał z worka należy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w Danych Technicznych) i mieszać wiertarką z mieszadłem aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Masa nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu i należy ją wykorzystać w ciągu 40 minut.

Nakładanie warstwy kontaktowej

Warstwę kontaktową należy nanieść na przygotowane i zwilżone wodą podłoże. Masa powinna być sporządzona wg proporcji podanych w Danych Technicznych. Ma ona konsystencję płynną i można nanosić ją pędzlem. Należy ją silnie wcierać w podłoże. Gdy warstwa kontaktowa wyschnie przed nałożeniem głównej warstwy naprawczej, wymagane jest powtórne jej wykonanie.

Nakładanie masy

Na wilgotnej jeszcze warstwie kontaktowej należy wykonać właściwą warstwę zaprawy ATLAS TEN-10, używając do tego celu pacy stalowej i dbając o dokładne wypełnienie (na wcisk) istniejących rys i spękań. Kolejne partie zaprawy należy łączyć ze sobą przed rozpoczęciem wiązania materiału. W zależności od panujących warunków cieplno-wilgotnościowych zaprawa zaczyna wiązać już po ok. 1 godzinie W tym czasie wstępnie związaną powierzchnię można w zależności od wymagań, wygładzić lub zatrzeć. W przypadku zastosowania ATLASA TEN-10 do wykonywania posadzek lub podkładów podłogowych, prace należy prowadzić zgodnie z technologią robót podłogowych pamiętając o szybszym czasie wiązania stosowanej zaprawy i wykonaniu odpowiednich dylatacji. Użytkowanie posadzki – wchodzenie na nią można rozpocząć już po ok. 3 godzinach od wykonania.

Zużycie ATLAS TEN-10

Średnio zużywa się ok. 20 kg suchej masy na 1m² i na każdy 1 cm grubości.

Ważne informacje dodatkowe

Proporcje dodawanej wody należy dobrać doświadczalnie, kierując się pożądaną konsystencją zaprawy, rodzajem podłoża i warunkami atmosferycznymi. Stosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania masy prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych posadzki lub podkładu.
Wykonywaną powierzchnię chronić w trakcie prac i bezpośrednio po ich zakończeniu przed opadami atmosferycznymi i zbyt intensywnym wysychaniem
(w razie potrzeby należy ją zwilżać wodą lub przykrywać folią).
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.

BHP

Zawiera cement. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa
drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu. Sto-sować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy. W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami) natychmiast usunąć (zdjąć) całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (prysznicem). W przypadku podrażnienia skóry lub wysypki zasięgnąć porady lekarza (zgłosić się pod jego opiekę). W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe (jeżeli są i można je łatwo usunąć). Nadal płukać. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przechowywanie

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymagania-mi wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002%.

Opakowania

Worki papierowe: 25 kg

Świadectwo
higieny

Deklaracja
właściwości

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!