ZAPRAWA DO ODLEWÓW SZTUKATORSKICH ZBM-05

0
1089

ZAPRAWA DO ODLEWÓW SZTUKATORSKICH ZBM-05

ZAPRAWA DO ODLEWÓW SZTUKATORSKICH ZBM-05ZAPRAWA DO ODLEWÓW SZTUKATORSKICH ZBM-05 do wykonywania detali architektonicznych metodą odlewania w formach sztukatorskich. Materiał opracowany specjalnie dla potrzeb konserwacji obiektów zabytkowych – charakteryzuje się optymalnie dobranymi parametrami wytrzymałościowymi i fizyko-chemicznymi.

Najważniejsze cechy ZAPRAWA DO ODLEWÓW SZTUKATORSKICH ZBM-05

 • zaprawa odlewnicza drobnoziarnista
 • do wykonywania odlewów detali architektonicznych oraz wypełniania form sztukatorskich
 • bogata kolorystyka – 112 gotowych receptur
 • możliwość barwienia w masie na inne kolory, również na podstawie próbek oryginalnego materiału
 • stos kruszywowy 0 – 0,5 mm

Główne właściwości ZAPRAWA DO ODLEWÓW SZTUKATORSKICH ZBM-05

 • drobne uziarnienie – kruszywo do 0,5 mm
 • możliwość barwienia zaprawy w masie

Główne parametry ZAPRAWA DO ODLEWÓW SZTUKATORSKICH ZBM-05

 • zużycie ok. 1,6 kg zaprawy na 1 dm3

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI ZAPRAWA DO ODLEWÓW SZTUKATORSKICH ZBM-05

 • do wykonywania odlewów detali architektonicznych oraz wypełniania form sztukatorskich
 • gotowe elementy mogą być montowane wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • mineralna – na bazie spoiwa hydraulicznego
 • drobnoziarnista – zawiera kruszywo do 0,5 mm
 • bogata kolorystyka – 112 gotowych receptur, możliwość barwienia zaprawy w masie na inne kolory, w zależności od indywidualnych potrzeb – na podstawie próbek oryginalnego materiału
 • łatwa w użyciu – konsystencja i parametry robocze zaprawy umożliwiają szybkie i dokładne wypełnianie form
 • po stwardnieniu charakteryzuje się niską nasiąkliwością, wysokimi właściwościami mechanicznymi oraz bardzo dobrą mrozoodpornością
 • materiał opracowany specjalnie dla potrzeb konserwacji obiektów zabytkowych – charakteryzuje się optymalnie dobranymi parametrami wytrzymałościowymi i fizyko-chemicznymi
 • wodoodporna
 • mrozoodporna

SPOSÓB UŻYCIA ZAPRAWA DO ODLEWÓW SZTUKATORSKICH ZBM-05

Suchą mieszankę wsypać do odmierzonej ilości czystej wody (zalecane proporcje 4,5 l na 25 kg), a następnie mechanicznie wymieszać do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i wydzielającej się cieczy. Stosować mieszadło wolnoobrotowe, aby zbytnio nie napowietrzyć masy.

Zaprawa nadaje się do stosowania po ok. 5 minutach i po ponownym przemieszaniu. Przygotowaną zaprawą ostrożnie i wolno wypełnia się uprzednio przygotowane i odpowiednio zabezpieczone środkami antyadhezyjnymi formy. Zaleca się stosowanie stołów wibracyjnych. Rozformowanie gotowych elementów można przeprowadzić nie wcześniej niż po upływie około 24-48 godzin, w zależności od wielkości odlewu. Czas rozformowywania w znacznej mierze zależy od temperatury otoczenia i może się wydłużyć podczas prac w niskich temperaturach.

W zależności od potrzeb oraz założonego efektu estetycznego odlewy można malować RENOWACYJNĄ FARBĄ SILIKATOWĄ S-02, RENOWACYJNĄ FARBĄ SILIKONOWĄ N-02 lub LASERUNKOWĄ FARBĄ MINERALNĄ L. Jako profilaktyczną ochronę przed czynnikami atmosferycznymi można, poza malowaniem, zastosować również hydrofobizację całej powierzchni za pomocą preparatu ATLAS ZŁOTY WIEK SH.

UWAGA

 • Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
 • Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.
 • Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
 • Produkt drażniący, zawiera cement. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

DANE TECHNICZNE ZAPRAWA DO ODLEWÓW SZTUKATORSKICH ZBM-05

ZAPRAWA DO ODLEWÓW SZTUKATORSKICH ZBM-05 jest fabrycznie przygotowaną, suchą mieszanką produkowaną na bazie najwyższej jakości spoiwa hydraulicznego, wypełniaczy oraz dodatków uszlachetniających. Do barwienia masy stosowane są odporne na alkalia i promieniowanie UV pigmenty nieorganiczne.

PROPORCJE MIESZANIA WODA / SUCHA MIESZANKA 4,5 L / 25 KG
Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 2 godziny
Czas otwarty pracy ok. 20 minut
Zużycie ok. 1,6 kg zaprawy na 1 dm3
Nasiąkliwość całkowita do 8 %
Temperatura przygotowania zaprawy, podłoża i otoczenia w trakcie prac od + 5 °C do + 30 °C
Max. średnica kruszywa 0,5 mm
Dostępne opakowania worki papierowe 25 kg
Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj