ZAPRAWA DO ODLEWÓW SZTUKATORSKICH F-01

0
1235

ZAPRAWA DO ODLEWÓW SZTUKATORSKICH F-01

ZAPRAWA DO ODLEWÓW SZTUKATORSKICH F-01ZAPRAWA DO ODLEWÓW SZTUKATORSKICH F-01 do wykonywania elementów konstrukcyjnych (tralek, balustrad, wsporników) oraz dekoracyjnego detalu architektonicznego. Zaprawa mineralna, przygotowana na bazie spoiw hydraulicznych, łączy korzystne parametry robocze i łatwość wykonania jednorodnych odlewów. Odznacza się charakterystyczną dla mas gipsowych wysoką wytrzymałością i zaletami, które daje zastosowanie spoiw hydraulicznych.

Najważniejsze cechy ZAPRAWA DO ODLEWÓW SZTUKATORSKICH F-01

 • do wykonywania jednorodnych odlewów (w formach otwartych) oraz wypełniania form sztukatorskich
 • posiada wysoką wytrzymałością
 • zawiera spoiwo cementowe
 • zaprawa drobnoziarnista (kruszywo do 0,5 mm) – stanowi doskonałą imitację mas gipsowych

Główne właściwości ZAPRAWA DO ODLEWÓW SZTUKATORSKICH F-01

  Zaprawa jest dostępna w kolorze szarym.

Główne parametry ZAPRAWA DO ODLEWÓW SZTUKATORSKICH F-01

 • zużycie ok. 2 kg na 1 dm3

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI ZAPRAWA DO ODLEWÓW SZTUKATORSKICH F-01

 • do wykonywania odlewów (w formach otwartych) oraz wypełniania form sztukatorskich
 • do wykonywania elementów konstrukcyjnych (tralek, balustrad, wsporników) oraz dekoracyjnego detalu architektonicznego
 • mineralna – na bazie spoiwa hydraulicznego
 • łączy korzystne parametry robocze i łatwość wykonania jednorodnych odlewów, charakterystyczną dla mas gipsowych, z wysoką wytrzymałością i Zaletami, które daje zastosowanie spoiwa cementowego
 • dostępna w kolorze białym
 • drobnoziarnista (kruszywo do 0,5 mm) – może stanowić doskonałą imitację mas gipsowych
 • charakteryzuje się niską nasiąkliwością i bardzo niskim skurczem
 • materiał opracowany specjalnie dla potrzeb konserwacji obiektów zabytkowych – charakteryzuje się optymalnie dobranymi parametrami wytrzymałościowymi i fizyko-chemicznymi
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • wodoodporna
 • mrozoodporna

SPOSÓB UŻYCIA

Suchą mieszankę wsypać do odmierzonej ilości czystej wody (zalecane proporcje 5,0-5,5 l na 25 kg), a następnie mechanicznie wymieszać do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i wydzielającej się cieczy. Stosować mieszadło wolnoobrotowe, aby zbytnio nie napowietrzyć masy. Zaprawa nadaje się do stosowania po ok. 5 minutach i po ponownym przemieszaniu. Przygotowaną zaprawą ostrożnie i wolno wypełnia się uprzednio przygotowane i odpowiednio zabezpieczone środkami antyadhezyjnymi formy. Rozformowanie gotowych elementów można przeprowadzić nie wcześniej niż po około 24 godzinach.

UWAGA

 • Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
 • Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.
 • Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
 • Produkt drażniący, zawiera cement. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

DANE TECHNICZNE ZAPRAWA DO ODLEWÓW SZTUKATORSKICH F-01

ZAPRAWA DO ODLEWÓW SZTUKATORSKICH F-01 jest fabrycznie przygotowaną, suchą mieszanką produkowaną na bazie najwyższej jakości spoiwa hydraulicznego oraz wypełniaczy kwarcowych z dodatkiem substancji upłynniających, poprawiających przyczepność i odporność na warunki atmosferyczne.

PROPORCJE MIESZANIA WODA / SUCHA MIESZANKA 5,0-5,5 L / 25 KG
Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 1 godziny
Wytrzymałość na ściskanie ok. 25 N/mm2
Wytrzymałość na zginanie ok. 6 N/mm2
Skurcz 0,22 mm/mb
Nasiąkliwość całkowita ok. 2 %
Porowatość ok. 5 %
Zużycie ok. 2 kg zaprawy na 1 dm3
Temperatura przygotowania zaprawy i otoczenia w trakcie prac od + 5 °C do + 25 °C
Dostępne opakowania worki papierowe 25 kg
Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj