ZAPRAWA MURARSKA M10 ATLAS

0
1074

ZAPRAWA MURARSKA M10 ATLAS

ZAPRAWA MURARSKA M10 ATLASZAPRAWA MURARSKA M10 ATLAS polecana jest do murowania na tradycyjne, grube spoiny. Umożliwia korygowanie niedokładności wymiarowych elementów ściennych.  Pozwala na wznoszenie kondygnacji nadziemnych, ścian piwnic i fundamentów – w elementach zbrojonych i niezbrojnych, podlegających wymaganiom konstrukcyjnym.

Najważniejsze cechy ZAPRAWA MURARSKA M10 ATLAS

  • łączy elementy w stabilny trwały mur
  • do elementów ceramicznych, betonowych, silikatowych
  • do grubych spoin 6 – 40 mm
  • wysoka plastyczność

Główne właściwości ZAPRAWA MURARSKA M10 ATLAS

  • bardzo dobra urabialność
  • wysoka plastyczność i przyczepność
  • wydłużony czas gotowości do pracy – ok. 4 godziny

Główne parametry ZAPRAWA MURARSKA M10 ATLAS

  • grubość warstwy: 6 – 40 mm
  • wytrzymałość na ściskanie – ≥10,0 N/mm2

Dane techniczne  ZAPRAWA MURARSKA M10 ATLAS

ZAPRAWA MURARSKA M10 ATLAS produkowana jest w postaci suchej mieszanki najwyższej jakości spoiwa cementowego, wypełniaczy kwarcowych i dodatków uszlachetniających.

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,5 kg/dm³
Proporcje mieszania woda/sucha mieszanka 0,12÷0,14 l/1 kg 3,0÷3,5 l/25 kg
Min./max. grubość zaprawy 6 mm/40 mm
Temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +30 °C
Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 4 godziny

Murowanie

Przygotowanie elementów murowanych

Cegły, pustaki czy bloczki powinny być czyste, wolne od kurzu i suche. W czasie składowania należy chronić je przed deszczem i zbytnim nagrzewaniem.

Warunki pogodowe

Przed rozpoczęciem prac należy uwzględnić zarówno warunki atmosferyczne, w których prowadzone są roboty, jak i warunki, w których przebiegać będzie proces wiązania i wysychania zaprawy.

Przygotowanie zaprawy ZAPRAWA MURARSKA M10 ATLAS

Materiał z worka należy wsypać do czystego naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w Danych Technicznych) i mieszać wiertarką z mieszadłem (lub w betoniarce), aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Zaprawa nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu i należy ją wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin.

Murowanie

Sposób użycia zaprawy powinien być zgodny z technologią wykonywania robót murarskich z zastosowaniem zapraw cementowych. Zaprawę należy nakładać kielnią równomiernie na poziomą płaszczyznę wcześniej wykonanej warstwy. Zarówno spoiny poziome, jak i pionowe, powinny być dokładnie wypełnione zaprawą (chyba, że technologia stosowania danego typu elementów przewiduje inny sposób łączenia, np. pióro i wpust). W ścianach przewidzianych do tynkowania należy pozostawić niewypełnioną spoinę (na głębokość 5÷10 mm) przy zewnętrznych licach. Grubość spoiny powinna być równomierna dla całej warstwy i powinna wynosić od 6 do 40 mm.

Ważne informacje dodatkowe

Proporcje dodawanej wody należy skorygować doświadczalnie, kierując się pożądaną konsystencją zaprawy, rodzajem podłoża i warunkami atmosferycznymi. Stosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania masy prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych tynku.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej już zaprawy zmywa się preparatem ATLAS SZOP.

BHP

Zawiera cement. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. W przypadku kontaktu ze skórą lub z włosami, natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (np. pod prysznicem). W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki. zasięgnąć porady lekarza i zgłosić się pod jego opiekę. W przypadku dostania się do oczu, ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe (jeżeli są i można je łatwo usunąć). Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przechowywanie ZAPRAWA MURARSKA M10 ATLAS

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej m BHP asie wyrobu ≤ 0,0002 %.

Opakowania

Worki papierowe: 25 kg

Deklaracja
właściwości

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj