ATLAS REKORD SZARY

0
1303

ATLAS REKORD SZARY

ATLAS REKORD SZARYATLAS REKORD SZARY szara, cementowa zaprawa szpachlowa. Poprawia jakość zniszczonych tynków cementowych i cementowo-wapiennych oraz podłoży betonowych. Służy do szpachlowania ścian, słupów, podciągów wykonanych w konstrukcji żelbetowej. Może stanowić trzecią, wygładzającą warstwę dla tynków nowo nakładanych. Umożliwia wygładzanie strukturalnych tynków cienkowarstwowych. Zalecany do pomieszczeń wilgotnych, takich jak kuchnie, pralnie, łazienki, baseny.

Najważniejsze cechy ATLAS REKORD SZARY

  • do szpachlowania ścian i sufitów
  • wzmocniona mikrowłóknami
  • do pomieszczeń wilgotnych
  • grubość warstwy do 10 mm

Główne właściwości ATLAS REKORD SZARY

  • odporny na mikropęknięcia
  • zawiera środki hydrofobowe

Główne parametry ATLAS REKORD SZARY

  • wytrzymałość na ściskanie 3,5 ÷ 7,5 N/mm2
  • zużycie ok. 1,5 kg / 1 m2 / 1 mm grubości

Dane techniczne ATLAS REKORD SZARY

ATLAS REKORD SZARY produkowany jest w postaci suchej mieszanki białego cementu, dodatków uszlachetniających i wypełniaczy kwarcowych o maksymalnej wielkości ziarna 0,2 mm.

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,25 kg/dm³
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,3 kg/dm³
Gęstość w stanie suchym (po związaniu) ok. 1,3 kg/dm³
Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka 0,28-0,32 l / 1 kg 7,0-8,0 l / 25 kg
Min. / max grubość tynku 1 mm / 10 mm
Temperatura przygotowania zaprawy podłoża i otoczenia w trakcie prac od + 5 °C do + 25 °C
Czas dojrzewania ok. 5 minut
Czas gotowości do pracy ok. 2 godziny
Czas otwarty pracy ok. 25 minut

Szpachlowanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Słabo związane części powierzchni należy odkuć, zaś części luźne usunąć przy pomocy szczotki stalowej. Przed szpachlowaniem podłoża powinno być wstępnie intensywnie zwilżone, a w trakcie nakładania matowo-wilgotne. Jeżeli istnieje potrzeba redukcji chłonności podłoża, zaleca się stosowanie emulsji ATLAS UNI-GRUNT.

Przygotowanie zaprawy ATLAS REKORD SZARY

Materiał z worka należy wsypać do czystego naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w Danych Technicznych) i mieszać mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem do zapraw (lub w betoniarce), aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobioną zaprawę należy odstawić na 5 minut i ponownie wymieszać. Zaprawa nadaje się do użycia zaraz po powtórnym wymieszaniu i należy ją wykorzystać w ciągu ok. 2 godzin.

Szpachlowanie

Zaleca się, aby przed wykonaniem gładzi wypełnić w podłożu duże ubytki. Zaprawę należy równomiernie nakładać i wygładzać gładką pacą stalową. Gdy zaprawa zaczyna wiązać, należy ją spryskać wodą i w razie potrzeby ponownie wygładzić pacą stalową. Czas otwarty pracy masy (pomiędzy nałożeniem zaprawy a ostatecznym wygładzeniem) zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy.

Pielęgnacja

Wewnątrz pomieszczeń, podczas wysychania, należy unikać przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Powierzchnie zewnętrzne chronić przed zbyt szybkim wysychaniem i opadami atmosferycznymi (w trakcie nakładania i bezpośrednio po nim). Zaleca się pielęgnację powierzchni – spryskiwanie wodą przez 1-3 dni w zależności od warunków.

Malowanie

Warstwa szpachli nie wymaga malowania. Uzyskaną fakturę można malować dowolnymi farbami elewacyjnymi (np. ATLAS ARKOL S, ATLAS ARKOL N, FASTEL-NOVA, ATLAS SALTA i ATLAS ARKOL E). W celu poprawienia parametrów użytkowych powierzchni (ograniczenie brudzenia i wydłużenie trwałości) można zastosować preparat do hydrofobizacji powierzchni ATLAS SILSTOP (wymagana jest próba w celu sprawdzenia równomierności pokrywania powierzchni).
Rozpoczęcie prac malarskich możliwe jest po upływie 2÷6 tygodni od zakończenia tynkowania (zależnie od rodzaju i koloru farby). Malowanie farbą silikatową ATLAS ARKOL S lub farbami silikonowymi ATLAS FASTEL-NOVA lub ATLAS SALTA można rozpocząć tuż po wyschnięciu tynku, nie wcześniej jednak niż po upływie 48 godzin (ARKOL S) lub 5 dni (FASTEL-NOVA i SALTA). Nakładanie izolacji przeciwwodnych typu ATLAS WODER można prowadzić już po 2 dniach.

Zużycie ATLAS REKORD SZARY

Średnio zużywa się 1,5 kg zaprawy na 1 m2 powierzchni, przy grubości warstwy 1 mm.

Ważne informacje dodatkowe

Proporcje dodawanej wody można skorygować doświadczalnie (w ramach przedziału określonego w Danych Technicznych) kierując się pożądaną konsystencją zaprawy, rodzajem podłoża i warunkami atmosferycznymi. Stosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania masy prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych szpachli.
Unikać nakładania przy silnym nasłonecznieniu.
Powierzchnie wokół miejsca pracy należy chronić przed zanieczyszczeniem.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.

BHP

Produkt drażniący – zawiera cement. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę. Ze względu na swoją postać – pył, produkt może mechanicznie podrażniać oczy i układ oddechowy. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przechowywanie

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %.

Opakowania

Worki papierowe 25 kg,
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg.

Deklaracja
właściwości

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj