ZAPRAWA DO FUGOWANIA

0
1906

ZAPRAWA DO FUGOWANIA ATLAS SZEROKA 4-16 mm

ZAPRAWA DO FUGOWANIAZAPRAWA DO FUGOWANIA ATLAS SZEROKA służy do spoinowania wszelkiego typu okładzin z płytek w miejscach, wilgotnych i suchych, zwłaszcza na zewnątrz budynków. Zalecana do okładzin z dużych płytek na cokołach, ogrodzeniach, małej architekturze, ciągach komunikacyjnych.

Najważniejsze cechy ZAPRAWA DO FUGOWANIA ATLAS SZEROKA

 • grubość spoiny: 4- 16 mm
 • do płytek ceramicznych, gresowych i z kamienia
 • na cokoły, ogrodzenia, ciągi komunikacyjne
 • wysoce odporna na zarysowania i spękania

Główne właściwości ZAPRAWA DO FUGOWANIA ATLAS SZEROKA

 •  wysoka odporność mechaniczna na częste mycie, szorowanie i ścieranie
 • duża przyczepność do brzegów płytek
 • zawiera grube kruszywo – powierzchnia spoiny ma naturalny wygląd komponujący się z płytkami cementowymi i kamiennymi

Główne parametry ZAPRAWA DO FUGOWANIA ATLAS SZEROKA

 • grubość spoiny: 4 – 16 mm
 • temperatura stosowania: od +5 °C do + 25 °C
 • czas gotowości do pracy: ok. 2 h
 • pełne obciążenie: po ok. 24 h

Przeznaczenie ZAPRAWA DO FUGOWANIA ATLAS SZEROKA

Służy do spoinowania wszelkiego typu okładzin z płytek w miejscach mokrych, wilgotnych i suchych – zwłaszcza na zewnątrz budynków, ale również w łazienkach, kuchniach, korytarzach, na schodach.

Zalecana jest do okładzin z dużych płytek – na cokołach, ogrodzeniach, małej architekturze, ciągach komunikacyjnych itp.

Umożliwia spoinowanie konstrukcji murowanych – z cegieł, bloczków, luks-ferów.
Możliwe jest uelastycznienie fugi i rozszerzenie zakresu jej stosowania – po dodaniu EMULSJI ELASTYCZNEJ ATLAS możliwe jest spoinowanie okładzin na balkonach, tarasach, elewacjach, na ściennym lub podłogowym systemie ogrzewania.

Stanowi element systemu wykańczania okładzin z płytek – wraz z odpowiadającymi jej kolorystycznie silikonami, flizówkami i pozostałymi zaprawami do spoinowania ATLAS. Rodzaj spoinowanych elementów – średniego i dużego formatu; ceramiczne (glazura, terakota, gres, cegły, pustaki), cementowe, betonowe, kamienne oraz luksfery.

Rodzaj podłoża pod płytkami – tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, mury nieotynkowane, wylewki cementowe i anhydrytowe.

Właściwości ZAPRAWA DO FUGOWANIA ATLAS SZEROKA

Posiada system MYKO BARIERA – zaprawa stwarza niesprzyjające warunki dla rozwoju grzybów i pleśni ze względu na niską nasiąkliwość i odczyn kwaśno-zasadowy.
Posiada zwiększoną przyczepność do brzegów płytek – silnie przylega do krawędzi płytek nawet przy dużych odkształceniach okładziny; w trakcie wiązania fugi nie powstają rysy skurczowe.
Zawiera grube kruszywo – powierzchnia spoiny ma naturalny wygląd kompo-nujący się z płytkami cementowymi, kamiennymi itp.
Posiada wysoką odporność mechaniczną – na spękania, zarysowania, ścieranie. Charakteryzuje się niską absorpcją wody.
7 kolorów – biały, beżowy, ceglasty, ciemnobrązowy, szary, ciemnoszary, grafit – zgodnych z kolorystyką fug, silikonów i flizówek ATLAS.

Spoinowanie okładzin

Przygotowanie podłoża

Przed przystąpieniem do fugowania, spoiny należy starannie oczyścić z kurzu oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Szczeliny między płytkami powinny być jednakowej głębokości, dlatego w trakcie układania płytek trzeba na bieżąco usu-wać z nich nadmiar zaprawy klejącej. Spoinowanie okładziny można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy klejącej użytej do jej przyklejenia, nie wcześniej niż po 24 godzinach. W przypadku zastosowania kleju ATLAS MIG 2 lub ATLAS PLUS EXPRESS, spoinowanie płytek można rozpocząć już po upływie 4 godzin. Bezpośrednio przed przystąpieniem do fugowania powierzchnię płytek należy oczyścić wilgotną gąbką, a także lekko zwilżyć same spoiny w celu ograniczenia i wyrównania chłonności.

Przygotowanie zaprawy

Materiał z opakowania wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w Danych Technicznych) i mieszać aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tę można wykonać ręcznie bądź mechanicznie. Masa nadaje się do użycia po upływie ok. 5 minut i po powtórnym wymieszaniu. Stosując dodatek EMULSJI ELASTYCZNEJ, zaprawę należy wsypać do wodnego roztworu emulsji w proporcji: 10 kg mieszanki na roztwór z 1 kg emulsji i 1,7 l wody. Dalsze czyn-ności, jak w poprzednim przypadku. W każdym przypadku przygotowaną fugę należy wykorzystać w ciągu ok. 2 godzin.

Spoinowanie

Masę należy wprowadzać głęboko i szczelnie w spoiny za pomocą gumowej pacy. Pacę trzeba prowadzić w kierunku ukośnym do krawędzi płytek, trzymając ją pod kątem ok. 45° w stosunku do powierzchni okładziny.

Czyszczenie i pielęgnacja

Do czyszczenia okładziny można przystąpić po 10-20 minutach. Należy używać wilgotnych, twardych gąbek o większych porach. Co najmniej przez 3 pierwsze dni wiążąca zaprawa nie może być narażona na opady atmosferyczne, niskie temperatury (poniżej +5 °C) i dużą wilgotność powietrza. Fugę należy chronić przed zbyt intensywnym wysychaniem. Aby zachować optymalne warunki wiązania zaprawy, należy przez kilka pierwszych dni utrzymywać świeże spoiny lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub przemywanie powierzchni czystą wodą. Rzeczywisty kolor fugi ustala się po wyschnięciu, po ok. 2-3 dniach.

Użytkowanie okładziny

Ruch pieszy możliwy jest po ok. 24 godzinach od fugowania. W celu ograniczenia nasiąkliwości fugi i zwiększenia jej odporności na zabrudzenia zaleca się (po jej wyschnięciu, tj. po ok. 2 tygodniach) zastosowanie środka ochronnego ATLAS DELFIN.

Ważne informacje dodatkowe

 • Przed fugowaniem całej okładziny, należy wykonać próbne spoinowanie na niewielkim jej fragmencie (najlepiej na odpadzie płytki) oraz przeprowadzić kontrolne czyszczenie, w celu wykluczenia przebarwienia fug.
 • Aby uniknąć ewentualnych różnic w kolorze, zaleca się, aby na jednej powierzchni stosować wyłącznie fugę o tej samej dacie produkcji i numerze partii.
 • Silikony i fugi produkowane są na bazie różnych rodzajów spoiw, dlatego różnią się gładkością i stopniem połysku. Te czynniki w sposób naturalny kształtują odcień koloru dla każdego rodzaju wyrobu.
 • Użycie niewłaściwej ilości wody do przygotowania zaprawy może prowadzić do pogorszenia jej parametrów i powstania przebarwień.
 • Różnice w głębokości spoin lub zbyt wczesne zmywanie okładziny mogą po-wodować powstanie na powierzchni fugi efektu nierównomiernego odcienia koloru.
 • W spoinach znajdujących się w miejscach szczególnych okładziny (narożniki zewnętrzne i wewnętrzne, dylatacje) należy stosować listwy wykończeniowe, np. FLIZÓWKI ATLAS, lub wypełnienie materiałami trwale elastycznymi, np. silikonem ATLAS SILTON S.
 • Narzędzia czyścić czystą wodą bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej już zaprawy należy zmywać środkiem ATLAS SZOP.
 • Zawiera cement. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu. Sto-sować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy. W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami) natychmiast usunąć (zdjąć) całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (prysznicem). W przypadku podrażnienia skóry lub wysypki zasięgnąć porady lekarza (zgłosić się pod jego opiekę). W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe (jeżeli są i można je łatwo usunąć). Nadal płukać. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.
 • Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych, orygi-nalnych opakowaniach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanym wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002%.

Opakowania

Torby papierowe: 5 kg, worki papierowe: 25 kg
Paleta: 1000 kg w torbach 5 kg, 1050 kg w workach 25 kg

Świadectwo
higieny

Deklaracja
zgodności

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj