ATLAS FUGA WĄSKA

0
1630

ATLAS FUGA WĄSKA

ATLAS FUGA WĄSKAATLAS FUGA WĄSKA to zaprawa do spoinowania o wyjątkowej recepturze, zawierającej odpowiednio przygotowane mieszanki cementów. Powstała z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach, ceniących estetykę, funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz trwałość rozwiązań. Najszersza na rynku paleta kolorystyczna, zgodna z aktualnymi trendami, pozwala dopasować fugę do indywidualnych upodobań i charakteru wnętrza.

Najważniejsze cechATLAS FUGA WĄSKA

 • elastyczna i odporna na uszkodzenia
 • gładka i łatwa w utrzymaniu czystości
 • do kuchni, łazienek, na schody, balkony i ogrzewanie podłogowe
 • odporna na rozwój bakterii i grzybów

Główne właściwości ATLAS FUGA WĄSKA

 • wysoka odporność mechaniczna – nawet na średnie i wysokie obciążenia eksploatacyjne, w tym intensywne użytkowanie powierzchni okładzin, częste mycie, szorowanie i ścieranie
 • bardzo niska absorpcja wody, dzięki czemu fuga jest odporna na wnikanie wilgoci i zabrudzeń
 • gładka powierzchnia – możliwa do uzyskania dzięki zawartości bardzo drobnego kruszywa

Główne parametry  ATLAS FUGA WĄSKA

 • grubość spoiny: 1 – 7 mm
 • temperatura stosowania: od +5 °C do + 25 °C
 • czas gotowości do pracy: ok. 2 h
 • ruch pieszy: po ok. 24 h
 • pełne obciążenie po ok. 24 h

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE

ATLAS FUGA WĄSKA powstała z myślą o najbardziej wymagających inwestorach, ceniących estetykę, funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz trwałość rozwiązań.

ATLAS FUGA WĄSKA_koloryDzięki innowacyjnej recepturze zawierającej odpowiednio wyselekcjonowane komponenty fuga ATLAS FUGA WĄSKA zapewnia:

 • bezpieczeństwo zastosowania, dzięki eliminacji powstawania mikrorys i spękańprzebarwień i wykwitów w trakcie aplikacji oraz podczas długotrwałego użytkowania,
 • higienę i bezpieczeństwo użytkowania opartą na hybrydowym działaniu substancji bioczynnych oraz jonów srebra – fuga zabezpiecza przed rozwojem grzybów pleśniowych, alg i bakterii,
 • wysoką odporność na promieniowanie UV, dzięki zastosowaniu specjalnych, ściśle wyselekcjonowanych pigmentów nieorganicznych, dodatkowo chronionych przed degradacją za pomocą hydrofobowego polimeru, co sprawia, że fugi zachowują trwałe i intensywne kolory na lata,
 • wysoką odporność na mycie, szorowanie i ścieranie oraz środki czyszczące co sprawia, że utrzymanie fug w czystości jest łatwe przez cały okres eksploatacji.

Właściwości

GWARANCJA KOLORU – trwałe i intensywne kolory na lata – pigmenty o wysokiej odporności na UV dodatkowo są chronione przez specjalne dodatki,

EFEKT PERLENIA – zastosowanie strukturalnych i powłokowych hydrofobizato-rów zabezpiecza powierzchnię przed wnikaniem brudu i powstawaniem prze-barwień na etapie eksploatacji,

MYKO BARIERA – dodatek substancji bioczynnych zabezpiecza fugę przed rozwojem grzybów, pleśni i glonów,

BIO BARIERA AG+ – dodatek jonów srebra posiada właściwości antybakteryjne,

Bardzo wysoka odporność mechaniczna – nawet na średnie i wysokie obciążenia eksploatacyjne, w tym intensywne użytkowanie powierzchni okładzin, częste szorowanie i ścieranie. Ścieralność spoiny 8-krotnie niższa od wymagań normowych (PN-EN 13888) dla spoin o kategorii podwyższonej – A.

Bardzo niska absorpcja wody – nasiąkliwość jest 3-krotnie niższa po 30 minutach oraz prawie 4-krotnie niższa po 240 minutach od wymagań normowych (PN-EN 13888) dla spoin o kategorii podwyższonej – W,

Zakres zastosowań – do wszelkich okładzin na dowolnym podłożu, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Polecana jest zarówno do pomieszczeń suchych, wil-gotnych i mokrych, na ogrzewanie podłogowe, podłoża odkształcalne, elewacje budynków, itp.

Zwiększona przyczepność do brzegów płytek – silna adhezja do obrzeży róż-nych rodzajów płytek, nawet w przypadku występowania dużych obciążeń eksploatacyjnych lub odkształceń termicznych okładziny;

Gładka powierzchnia

Rekomendowana do spoinowania okładzin w zbiornikach wody pitnej, przemy-śle spożywczym, obiektach ochrony zdrowia, żłobkach, przedszkolach, itp. Posiada odporność na oddziaływanie temperatury w zakresie: od -30 °C do +80 °C.

Spoinowanie okładzin

Przygotowanie podłoża

Szczeliny między płytkami należy starannie oczyścić. Powinny być one jedna-kowej głębokości – w trakcie układania płytek trzeba na bieżąco usuwać z nich nadmiar kleju. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu kleju, nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płytek. Stosując klej ATLAS MIG 2 lub ATLAS PLUS EXPRESS, spoinowanie można rozpocząć już po upływie 4 godzin. Bezpośrednio przed przystąpieniem do fugowania powierzchnię płytek należy oczyścić wilgotną gąbką, a także lekko zwilżyć same spoiny w celu ograniczenia i wyrównania chłonności podłoża.

Przygotowanie zaprawy

Materiał z opakowania wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w Danych Technicznych) i mieszać, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tę można wykonać ręcznie, bądź mechanicznie. Masa nadaje się do użycia po upływie ok. 5 minut i po powtórnym wymieszaniu. Należy wykorzystać ją w ciągu ok. 2 godzin.

Spoinowanie

Masę należy wprowadzać głęboko i szczelnie w spoiny, za pomocą gumowej pacy. Pacę trzeba prowadzić w kierunku ukośnym do krawędzi płytek, trzymając ją pod kątem około 45° w stosunku do powierzchni okładziny.

Czyszczenie i pielęgnacja

Do czyszczenia okładziny można przystąpić po 10 – 30 minutach. Należy używać wilgotnych, twardych gąbek, o większych porach. Co najmniej przez 3 pierwsze dni wiążąca zaprawa nie może być narażona na opady atmosferyczne, niskie temperatury (poniżej +5 °C) i dużą wilgotność powietrza. Fugę należy chronić przed zbyt intensywnym wysychaniem. Aby zachować optymalne warunki wiązania zaprawy należy przez kilka pierwszych dni utrzymywać świeże spoiny lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub przemywanie powierzchni czystą wodą. Rzeczywisty kolor fugi ustala się po wyschnięciu, po około 2-3 dniach.

Użytkowanie okładziny

Ruch pieszy możliwy jest po ok. 24 godzinach od fugowania. Jako dodatkowe zabezpieczenie przez zabrudzeniami zaleca się (po całkowitym wyschnięciu fugi, tj. po ok. 2 tygodniach) zastosowanie środka ochronnego ATLAS DELFIN.

Opakowania

Torby foliowe: 2 kg, 5 kg
Kartony papierowe: 10 x 2 kg lub 4 x 5 kg
Paleta: 36 kartonów – 720 kg

Ważne informacje dodatkowe

Przed fugowaniem całej okładziny, należy wykonać próbne spoinowanie na niewielkim jej fragmencie (najlepiej na odpadzie płytki) oraz przeprowadzić kontrolne czyszczenie, w celu wykluczenia przebarwienia płytek.

Aby uniknąć ewentualnych różnic w kolorze, zaleca się na jednej powierzchni stosować wyłącznie fugę o tej samej dacie produkcji i numerze partii.

Silikony i fugi produkowane są na bazie różnych rodzajów spoiw, dlatego różnią się gładkością i stopniem połysku. Te czynniki w sposób naturalny wpływają na odcień koloru dla każdego rodzaju wyrobu.

Użycie niewłaściwej ilości wody do przygotowania zaprawy może prowadzić do pogorszenia jej parametrów i powstania przebarwień.

Różnice w głębokości spoin lub zbyt wczesne zmywanie okładziny mogą po-wodować powstanie na powierzchni fugi efektu nierównomiernego odcienia koloru.

W spoinach znajdujących się w miejscach szczególnych okładziny (narożniki zewnętrzne i wewnętrzne, dylatacje) należy stosować listwy wykończeniowe, np. FLIZÓWKI ATLAS, lub wypełnienie materiałami trwale elastycznymi, np. silikonem ATLAS SILTON S.
Narzędzia czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej już zaprawy należy zmywać środkiem ATLAS SZOP.

Zbiorniki na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, po wysezonowaniu wyrobu należy opłukać wodą.

Przedstawiony na froncie opakowania kolor należy traktować jedynie jako poglądowy. Ze względu na odmienność technologii stosowanych w poligrafii i budownictwie ewentualne różnice w odcieniach pomiędzy kolorem konkretnego wyrobu a jego symulacją przedstawioną na opakowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do wykonawcy opracowania, jak i firmy ATLAS. Odcień danego koloru zależy od jednorodności jego faktury, warunków stosowania, parametrów podłoża oraz otoczenia i warunków oświetlenia. Rzeczywisty odcień koloru może w pewnym stopniu odbiegać od przedstawionego na etykiecie. Na jednej powierzchni stosować wyłącznie wyrób o tej samej dacie produkcji i numerze partii.

BHP

Zawiera cement, 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy. W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami) natychmiast usunąć (zdjąć) całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (prysznicem). W przypadku podrażnienia skóry lub wysypki zasięgnąć porady lekarza (zgłosić się pod jego opiekę). W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe (jeżeli są i można je łatwo usunąć). Nadal płukać. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przechowywanie

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z po-danym wymaganiami wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002%.

Atest
higieny

Deklaracja
zgodności

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Świadectwo
higieny

Pozwolenie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj