VIBROMIX S MAPEI

0
882

VIBROMIX S MAPEI

VIBROMIX SVIBROMIX S MAPEI to plastyfikator hydrofobizujący, zmniejszający nasiąkliwość, do betonu wibroprasowanego Wysoce efektywny plastyfikator hydrofobizujący, zmniejszający nasiąkliwość, do betonu wibroprasowanego oraz prefabrykatów z betonu wykonywanych metodą ślizgową, o konsystencji „wilgotnej”.

ZAKRES STOSOWANIA

Dzięki wyjątkowej formule, Vibromix S zwiększa stopień kapilarnej wodoszczelności, uniemożliwiając wnikanie wody i tworzenie się wykwitów. Vibromix S zasadniczo nie zmienia reologii świeżego betonu i może być wprowadzony do cyklu produkcyjnego bez specjalnych środków ostrożności.

Przykłady zastosowania

  • do produkcji betonowych elementów wibroprasowanych, np. płyt elewacyjnych, kostki brukowej, krawężników, studzienek etc. charakteryzujących się wysokim stopniem wodoszczelności kapilarnej;
  • do produkcji kolorowych elementów betonowych, aby uniemożliwić pojawienie się wykwitów.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Vibromix S jest domieszką na bazie czynnych polimerów w roztworze wodnym, będącą w stanie zapobiec tworzeniu się wykwitów, zapewniając wysoki stopień wodoszczelności elementu betonowego dzięki działaniu hydrofobizującemu.

Vibromix S nie ma wpływu na zagęszczanie betonu, w razie potrzeby, może być stosowany w połączeniu z plastyfikatorami Vibromix.

DANE TECHNICZNE

Zastosowanie: do produkcji elementów wibroprasowanych: krawężników, kostki brukowej charakteryzujących się wysokim stopniem wodoszczelności kapilarnej; do produkcji kolorowych elementów betonowych, aby uniemożliwić pojawienie się wykwitów.
Dozowanie: 0,2-1,2 l na każde 100 kg cementu.
Opakowania: beczka 200 l, kontenery 1000 l.

ZGODNOŚĆ Z INNYMI DOMIESZKAMI

Vibromix S jest kompatybilny z innymi domieszkami do produkcji wysokiej jakości betonu, a w szczególności:

  • nie zawierające chlorków przyspieszacze twardnienia z gamy domieszek Mapefast stosowane w celu osiągnięcia bardzo wysokiej wczesnej wytrzymałości mechanicznej po krótkim czasie sezonowania, nawet w niskiej temperaturze;
  • Mapeplast SF na bazie mikrokrzemionki, do produkcji betonu najwyższej jakości pod względem wytrzymałości mechanicznej, szczelności, trwałości

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Dodać Vibromix S do betoniarki po wymieszaniu w niej wszystkich innych składników (cement, kruszywo, woda i ewentualne pigmenty tlenkowe). Mieszać aż do otrzymania jednorodnej masy

ZUŻYCIE

Dozowanie objętościowe: od 0,2 do 1,2 litra na 100 kg cementu.
Dozowanie w innych proporcjach, niż te sugerowane, muszą być wcześniej sprawdzone w próbach betonu ponadto skonsultowane z doradcami technicznymi linii domieszek MAPEI.

OPAKOWANIA

Vibromix S jest dostępny w zbiornikach 200 litrów i 1000 litrów oraz luzem przy większych ilościach.

PRZECHOWYWANIE

Produkt można przechowywać przez 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach, chronić przed mrozem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi klasyfikacji mieszanin. Zaleca się używać rękawice i okulary ochronne i podjęcie zwykłych środków ostrożności wymaganych przy obchodzeniu się z produktami chemicznymi. Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania znajduje się w aktualnej wersji karty charakterystyki.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ