ULTRABOND TURF 2 STARS MAPEI

0
1354

ULTRABOND TURF 2 STARS MAPEI

ULTRABOND TURF 2 STARSULTRABOND TURF 2 STARS MAPEI to dwuskładnikowy, szybkowiążący, bezrozpuszczalnikowy i bezwodny klej poliuretanowy o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych, do mocowania krawędzi rolek syntetycznej trawy.

ZAKRES STOSOWANIA

Klejenie taśm łączących arkusze trawy syntetycznej (np. Ultrabond Turf Tape 100), wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Ultrabond Turf 2 Stars jest dwuskładnikowym klejem poliuretanowym bez zawartości wody i rozpuszczalników. Składnik A ma konsystencję gęstej pasty, natomiast składnik B to płynny utwardzacz. Proporcje mieszania dwóch składników wynoszą: 90:10 (9:1). Po dokładnym wymieszaniu tych komponentów uzyskuje się pastę o jednolitym kolorze, łatwą do nakładania przy użyciu szpachelki zębatej i charakteryzującą się doskonałą przyczepnością do taśmy i arkuszy trawy syntetycznej. Klej jest szczególnie zalecany do stosowania przez osoby uczulone na produkty epoksydowe lub epoksydowo-poliuretanowe. Ultrabond Turf 2 Stars sprawdza się w miesiącach zimowych lepiej niż produkty epoksydowo-poliuretanowe, które zwykle w niskich temperaturach mają dłuższy czas wiązania. Ze względu na specjalny skład umożliwiający szybkie utwardzanie, ma przewagę nad innymi typowymi klejami do sztucznej trawy. Po bezskurczowym utwardzeniu (około 24 h w temperaturze pokojowej), zachodzącym bardzo szybko w wyniku reakcji chemicznej, Ultrabond Turf 2 Stars tworzy mocną warstwę o doskonałej przyczepności do każdego materiału. Zastosowany wraz z taśmą łączącą Ultrabond Turf Tape 100 umożliwia wykonanie systemu zgodnego z wymaganiami FIFA.

DANE TECHNICZNE

Postać: składnik A: gęsta pasta; składnik B: płynna.
Zapalność: nie.
Proporcje mieszania: składnik A:składnik B = 90:10.
Maksymalny czas użytkowania: 30 min.
Temperatura stosowania: od 0°C do +35°C.
Czas schnięcia otwartego: 40-45 min.
Obciążenie ruchem pieszym: po 12-24 godz.
Nakładanie: pacą zębatą.
EMICODE: EC1PLUS R – bardzo niska emisja VOC.
Kolor: składnik A: zielony/czerwony/biały; składnik B: brązowy.
Przechowywanie: 12 mies.
Zużycie: 0,4-0,5 kg na 1 m pasa łączącego o szerokości 40 mm (10 kg wyrobu na 20-25 m długości).
Opakowania: pojemniki 15 kg.

ZALECENIA

  • Nie aplikować kleju Ultrabond Turf 2 Stars w temperaturach poniżej 0°C. W przypadku stosowania w wysokich temperaturach (powyżej +35°C) czas zachowania właściwości roboczych kleju może ulec znacznemu skróceniu. Przed wymieszaniem komponentów przechowywać składnik B w temperaturze powyżej +5°C.
  • Mieszać tylko całe opakowania; w przypadku stosowania składników w mniejszej ilości wymagane jest zachowanie dużej dokładności podczas ich ważenia.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Podłoża muszą być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi wykonywania nawierzchni z trawy
syntetycznej, stosownie do sposobu ich użytkowania oraz zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Aklimatyzacja

Kilka godzin przed rozpoczęciem układania trawy syntetycznej, należy ją rozwinąć i swobodnie rozciągnąć w celu umożliwienia redukcji naprężeń wewnętrznych, powstałych podczas składowania w rolkach.

Przygotowanie kleju

Dwa składniki Ultrabond Turf 2 Stars są pakowane w pojemniki z tworzywa sztucznego, zawierające odpowiednią ilość produktu, zgodną z proporcjami mieszania:
– składnik A: 90 części wagowych;
– składnik B: 10 części wagowych.

Wszelkie zmiany tych proporcji zakłócają prawidłowe wiązanie produktu. Mieszanie należy wykonywać za pomocą wolnoobrotowego mieszadła mechanicznego, aż do momentu uzyskania jednolitego koloru masy. Czas wiązania i maksymalny okres użytkowania produktu w puszce są ściśle uzależnione od temperatury w jakiej jest on stosowany. W temperaturze poniżej 0°C reakcja wiązania przebiega zbyt wolno, dlatego nie zaleca się stosowania produktu w takich warunkach.
Aplikacja Ultrabond Turf 2 Stars nanosić na taśmę łączącą Ultrabond Tape 100, przy pomocy szpachelki zębatej MAPEI numer 3 lub 4.

Nakładać klej równomiernie, wzdłuż całej powierzchni taśmy łączącej. Czas schnięcia otwartego produktu wynosi około 40-45 minut w normalnych warunkach temperaturowych (+23°C).

MONTAŻ

Podczas układania arkuszy trawy syntetycznej należy postępować zgodnie ze wskazówkami ich producenta. Arkusze należy nakładać na taśmę łączącą pokrytą świeżym klejem Ultrabond Turf 2 Stars w czasie nie dłuższym niż 40-45 minut od momentu naniesienia kleju (w temperaturze +23°C) aby zapewnić dobre połączenie. Jeśli to konieczne, obciążyć arkusze wzdłuż miejsca łączenia, aby uniknąć powstania nierówności powierzchni.

PEŁNE OBCIĄŻENIE

Trawa syntetyczna ułożona zgodnie z zasadami opisanymi powyżej może zostać poddana pełnemu obciążeniu po ok. 7 dniach od instalacji.

ZUŻYCIE

Około 0,4-0,5 kg na 1 metr bieżący taśmy łączącej o szerokości 40 cm (5 kg produktu na 10 metrów bieżących).

KOLOR

Ultrabond Turf 2 Stars jest dostępny w kolorze zielonym lub czerwonym na specjalne zamówienie.

OPAKOWANIA

15 kg zestaw w plastikowym wiaderku. Ultrabond Turf 2 Stars jest również dostępny w metalowym wiaderku, zestaw 15 kg.

PRZECHOWYWANIE

Ultrabond Turf 2 Stars może być przechowywany przez 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach i w suchym miejscu. Ultrabond Turf 2 Stars należy chronić przed mrozem zarówno podczas transportu, jak i podczas magazynowania, w związku z tym należy unikać dłuższej ekspozycji produktu na temperatury poniżej +5°C

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Składnik A Ultrabond Turf 2 Stars nie jest niebezpieczny zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi klasyfikacji mieszanin. Składnik B kleju Ultrabond Turf 2 Stars działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i na skórę, jest szkodliwy przy wdychaniu i może spowodować nieodwracalne szkody. Podejrzewa się, że powoduje raka dlatego należy zabezpieczyć się i podczas stosowania produktu zapewnić dobrą wentylację i ochrony dróg oddechowych. Ponadto w przypadku częstego kontaktu ze skórą może powodować reakcje alergiczne u osób uczulonych na izocyjaniany. Podczas przygotowywania i nakładania produktu należy unikać kontaktu kleju ze skórą i z oczami. W trakcie stosowania należy nosić odzież ochronną, rękawice, okulary ochronne i zapewnić ochrony dróg oddechowych. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą , należy przemyć je obficie wodą. Jeżeli wystąpią niepokojące objawy skontaktować się z lekarzem. Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania produktu znajduje się w aktualnej wersji karty charakterystyki.