ULTRABOND ECO 185 MAPEI

0
1202

ULTRABOND ECO 185 MAPEI 

ULTRABOND ECO 185ULTRABOND ECO 185 MAPEI to klej w dyspersji wodnej przeznaczony do montażu tekstylnych pokryć podłogowych i okładzin ściennych, o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych i o wysokiej przyczepności początkowej.

ZAKRES STOSOWANIA

Klejenie wewnątrz pomieszczeń wykładzin dywanowych tufrowanych oraz tkanych, wykładzin igłowanych i winylowych z tekstylnym spodem filcowym.

Przykłady zastosowania

Ultrabond Eco 185 może być stosowany do montażu:

  • Wykładzin dywanowych ze spodem: z juty naturalnej, juty polipropylenowej (Action Back®), tuftowanym i lateksowym.
  • Wykładzin igłowanych ze spodem naturalnym, lateksowym lub lateksem spienionym.
  • Tekstylnych wykładzin ściennych igłowanych oraz dywanowych wykładzin ściennych
  • na wszystkich tradycyjnych, chłonnych, stabilnych wilgociowo podłożach stosowanych w budownictwie.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Ultrabond Eco 185 jest bezrozpuszczalnikowym, jednowarstwowym klejem na bazie syntetycznych polimerów w dyspersji wodnej, o konsystencji gotowej do użycia pasty w kolorze jasnobeżowym. Jest niepalny. Emisja lotnych związków organicznych (VOC) jest bliska zeru (EMICODE EC1), w związku z czym jest bezpieczny dla wykonawcy oraz użytkowników pomieszczeń, w których został zastosowany.

Jest łatwy do nanoszenia i charakteryzuje się wysoką przyczepnością początkową. Czas schnięcia otwartego wynosi około 30 minut w temperaturze +23°C i 50 % wilgotności względnej. Przyczepność, jaką  osiąga po stwardnieniu sprawia, że jest idealny do montażu wykładzin, które będą obciążone intensywnym ruchem pieszym i krzesłami na kółkach.

DANE TECHNICZNE

Postać: kremowa pasta.
Czas oczekiwania przed montażem: 0-10 min.
Czas schnięcia otwartego: maksymalnie 30 min.
Obciążenie ruchem pieszym: po około 2-3 godz.
Pełne obciążenie: po 24 godz.
Nakładanie: pacą zębatą.
EMICODE: EC1 – bardzo niska emisja VOC.
Kolor: jasnobeżowy.
Przechowywanie: 24 mies. Chronić przed mrozem.
Zużycie: 0,3-0,45 kg/m².
Opakowania: pojemniki 16 kg.

ZALECENIA

  • Nie należy stosować do montażu wykładzin PVC lub wykładzin ze spodem z pianki PVC.
  • Nie należy używać w temperaturach poniżej +15°C lub powyżej +35°C w czasie instalacji.
  • Nie należy stosować na wilgotnych podkładach lub podkładach narażonych na podciąganie wilgoci.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Podłoża powinny być suche, chłonne, równe, mocne, wytrzymałe mechanicznie, bez pęknięć, wolne od pyłu, luźnych części, smarów, oleju, farb, wosku, rdzy, śladów gipsu i kleju lub innych substancji, które mogłyby zmniejszyć przyczepność. Należy sprawdzić poziom wilgotności na całej grubości podłoża, używając karbidowego lub elektronicznego higrometru, pamiętając że ten drugi podaje jedynie wartości orientacyjne. Należy wykluczyć również możliwość podciągania wilgoci przez podłoże. Maksymalny poziom wilgotności powinien wynosić 3% dla podłoży cementowych, 0,5% dla podłoży gipsowych lub anhydrytowych. Podkłady pływające ułożone na lekkich podkładach betonowych lub na warstwie izolacji, oraz podłoża wykonywane bezpośrednio na podsypce powinny zostać zabezpieczone przed podciąganiem wilgoci z podłoża poprzez zastosowanie folii paroszczelnej. W przypadku konieczności wypoziomowania nierównych podłoży oraz wzmocnienia i naprawy pęknięć należy zastosować odpowiednie produkty znajdujące się w ofercie MAPEI lub skontaktować się z Działem Technicznym.

Aklimatyzacja

Przed instalacją, należy się upewnić, że wykładzina oraz podłoże zaaklimatyzowały się do zalecanych temperatur. Wykładzina na podłogę lub ścianę powinna być wyjęta z opakowania kilka godzin przed montażem i swobodnie ułożona lub przynajmniej rozluźniona, tak aby umożliwić aklimatyzację i redukcję naprężeń spowodowanych przez przechowywanie. Należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi metod montażu.

Nanoszenie kleju

Ultrabond Eco 185 należy nanosić na podłoże szpachelką zębatą w ilości wystarczającej do pełnego pokrycia spodniej strony wykładziny. Klej należy rozprowadzać tylko na takiej powierzchni, na jakiej jest możliwe położenie wykładziny w ciągu 30 minut.
Montaż wykładziny Należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta wykładziny dotyczącymi instalacji. Czas oczekiwania Ultrabond Eco 185 waha się w zależności od chłonności podłoża i warunków otoczenia (temperatura i wilgotność) od 0 do 10 minut. Montaż wykładziny powinien nastąpić w czasie schnięcia otwartego Ultrabondu Eco 185 (ok. 30 min) Czas schnięcia otwartego jest to maksymalny czas liczony od momentu rozprowadzenia kleju do momentu wytworzenia się na jego powierzchni warstwy naskórka, uniemożliwiającego prawidłowe przyklejenie wykładziny. Wykładziny nieporowate lub wykładziny, w których pomimo aklimatyzacji nadal występują naprężenia należy kleić pod koniec czasu oczekiwania. Dzięki temu uzyskuje się optymalną przyczepność wykładziny do podłoża. Natychmiast po instalacji wykładziny jej powierzchnię należy docisnąć drewnianą pacą lub wałkiem dociskowym, poruszając się od środka w kierunku krawędzi, aby zapewnić dokładny kontakt z podłożem i wyeliminować pęcherze powietrza.

CZYSZCZENIE

Dopóki jest świeży, może zostać usunięty z zabrudzonych powierzchni, narzędzi i ubrań za pomocą wody. Po jego wyschnięciu należy użyć alkoholu lub produktu Pulicol 2000.

ZUŻYCIE

Zużycie zmienia się w zależności od porowatości i gładkości podłoża oraz rodzaju spodniej strony montowanej wykładziny, oraz od rodzaju używanej szpachelki: od 0,3 do 0,45 kg/m2.

OPAKOWANIA

Jest dostępny w 16 kg plastikowych wiadrach.

PRZECHOWYWANIE

Może być przechowywany przez 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach i w suchym miejscu. Należy unikać długotrwałego narażenia na mróz.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi klasyfikacji mieszanin. Zalecane jest używanie rękawic i okularów ochronnych oraz zachowanie środków ostrożności zwykle stosowanych przy obchodzeniu się z produktami chemicznymi. Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania znajduje się aktualnej wersji karty charakterystyki.

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

Atest
higieny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj