TYNK RENOWACYJNY PODKŁADOWY TRP

0
1245

TYNK RENOWACYJNY PODKŁADOWY TRP

TYNK RENOWACYJNY PODKŁADOWY TRPTYNK RENOWACYJNY PODKŁADOWY TRP do wykonywania podkładowych tynków renowacyjnych na podłoża o średnim i wysokim stopniu zasolenia.

Najważniejsze cechy  TYNK RENOWACYJNY PODKŁADOWY TRP

 • do wykonywania podkładowych tynków renowacyjnych
 • posiada bardzo wysoki stopnień porowatości
 • na podłoża o średnim i wysokim stopniu zasolenia
 • stanowi warstwę wyrównującą
 • stos kruszywowy: 0 – 1,2 mm

Główne właściwości  TYNK RENOWACYJNY PODKŁADOWY TRP

 • do stosowania w przypadku średniego lub wysokiego stopnia zasolenia
 • charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem porowatości

Główne parametry TYNK RENOWACYJNY PODKŁADOWY TRP

 • zużycie ok. 12-14 kg na 1 m2
 • grubość warstwy 10-20 mm

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI TYNK RENOWACYJNY PODKŁADOWY TRP

 • do wykonywania podkładowych tynków renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych powierzchniach
 • zalecany w obiektach zabytkowych, na fundamentach, ścianach piwnic i kondygnacji nadziemnych
 • opracowany zgodnie z wytycznymi instrukcji WTA
 • zalecany na podłożach o wysokim stopniu zasolenia
 • stanowi warstwę wyrównującą – umożliwia uzyskanie równomiernej grubości tynku renowacyjnego ATLAS ZŁOTY WIEK TR; jest również pierwszą warstwą pochłaniającą i magazynującą sole z materiału podłoża
 • charakteryzuje się bardzo wysokim stopieniem porowatości, dzięki czemu ma wysoką zdolność do magazynowania krystalizujących soli
 • duża ilość i objętość porów w związanej zaprawie zapewniają doskonałą paroprzepuszczalność warstwy, umożliwiając swobodne odparowywanie wilgoci
 • i szybkie wysychanie podłoża
 • odporny na działanie soli rozpuszczalnych w wodzie
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • do nakładania ręcznego lub maszynowego
 • wodoodporny
 • mrozoodporny

DOBÓR UKŁADU WARSTW

Przed przystąpieniem do prac związanych z aplikacją systemu tynków renowacyjnych zalecane jest określenie stopnia zasolenia podłoża, który decyduje o układzie i grubości poszczególnych warstw.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Wilgotne i zasolone tynki należy usunąć do wysokości około 80 cm powyżej najwyższej widocznej linii zasolenia i/lub zawilgocenia. Zaprawę murarską ze spoin wykuć na głębokość około 20 mm. Następnie odsłoniętą powierzchnię ściany oczyścić z kurzu, wykwitów solnych, resztek zaprawy i słabo przylegających fragmentów muru. Uwaga! Powstały gruz należy na bieżąco usuwać z placu budowy. Kolejną czynnością jest zwilżenie podłoża wodą i wykonanie warstwy szczepnej z obrzutki renowacyjnej ATLAS ZŁOTY WIEK TRO, narzuconej ażurową warstwą o grubości ok. 5 mm i pokrywającej do 50% powierzchni podłoża. Po jej stwardnieniu, po około 24 godzinach, można przystąpić do nakładania właściwej warstwy podkładowego tynku renowacyjnego ATLAS ZŁOTY WIEK TRP.

SPOSÓB UŻYCIA TYNK RENOWACYJNY PODKŁADOWY TRP

Zaprawę przygotowuje się do użycia poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody oraz mechaniczne wymieszanie do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i wydzielającej się cieczy. Zalecane proporcje to 4,25 – 4,75 litra wody na 25 kg suchej mieszanki. Tynk można również przygotowywać za pomocą agregatów tynkarskich. Tynk nanosi się równomierną warstwą, ręcznie lub mechanicznie, na odpowiednio stwardniałą warstwę obrzutki. Nadmiar materiału ściągać za pomocą łaty. Należy zadbać o zachowanie równomiernej grubości warstwy tynku, minimum 10 mm na całej powierzchni. Tynku nie zacierać, po wstępnym związaniu jego powierzchnię przeciągnąć szczotką z twardym włosiem lub ostrą miotłą w kierunku poziomym – ma to na celu uzyskanie jak najbardziej szorstkiej powierzchni, zapewniającej optymalną przyczepność dla kolejnej warstwy, czyli tynku renowacyjnego ATLAS ZŁOTY WIEK TR. W czasie wysychania tynków wewnętrznych należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń. Tynki zewnętrzne chronić przed zbyt szybkim wysychaniem.

UWAGA

 • Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
 • Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.
 • Okres przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
 • Produkt drażniący, zawiera cement. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

DANE TECHNICZNE TYNK RENOWACYJNY PODKŁADOWY TRP

TYNK RENOWACYJNY PODKŁADOWY TRP jest fabrycznie przygotowaną, suchą mieszanką produkowaną na bazie najwyższej jakości spoiwa cementowego, wypełniaczy kwarcowych oraz dodatków uszlachetniających. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr ITB-0471/Z. Posiada Certyfikat WTA.

PROPORCJE MIESZANIA WODA / SUCHA MIESZANKA 4,25 – 4,75 L / 25 KG
Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 2 godziny
Porowatość > 45 %
Min. grubość warstwy
10 mm
Max. grubość warstwy
20 mm
Zużycie ok. 12 kg zaprawy na 1 m2 przy grubości warstwy 10 mm
Temperatura przygotowania zaprawy, podłoża i otoczenia w trakcie prac od + 5 °C do + 30 °C
Dostępne opakowania worki papierowe 25 kg
Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %

Karta
charakterystyki

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj