SZPACHLA RENOWACYJNA DROBNOZIARNISTA TS

0
1589

SZPACHLA RENOWACYJNA DROBNOZIARNISTA TS

SZPACHLA RENOWACYJNA DROBNOZIARNISTA TSSZPACHLA RENOWACYJNA DROBNOZIARNISTA TS do wykonywania ostatecznej, finalnej warstwy wykończeniowej na surowych powierzchniach z cegły ceramicznej i wapienno piaskowej, kamienia naturalnego, betonu, tynku cementowego  na powierzchniach ścian i sufitów.

Najważniejsze cechy SZPACHLA RENOWACYJNA DROBNOZIARNISTA TS

 • do wykonywania wypraw tynkarskich na powierzchniach z cegły, kamienia naturalnego, betonu, tynku cementowo-wapiennego oraz tynku renowacyjnego
 • pozwala uzyskać bardzo gładką powierzchnię
 • wysoka odporność na mikropęknięcia
 • zawiera specjalne mikrowłókna wzmacniające strukturę materiału
 • bardzo drobne uziarnienie (kruszywo do 0,2 mm)

Główne właściwości SZPACHLA RENOWACYJNA DROBNOZIARNISTA TS

 • kruszywo do 0,2 mm
 • zawiera wapno nadające wyprawie elastyczność i zwiększające odporność na wystąpienie spękań

Główne parametry SZPACHLA RENOWACYJNA DROBNOZIARNISTA TS

 • grubość warstwy 1-10 mm
 • zużycie ok. 1,5 kg zaprawy na 1 m2 na każdy 1 mm grubości

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI SZPACHLA RENOWACYJNA DROBNOZIARNISTA TS

 • do wykonywania ostatecznej warstwy wykończeniowej na powierzchniach ścian i sufitów.
 • bardzo drobne uziarnienie (kruszywo do 0,2 mm) – pozwala uzyskać bardzo gładką powierzchnię
 • zalecany do wykonywania wypraw tynkarskich na surowych powierzchniach z cegły ceramicznej i wapienno piaskowej, kamienia naturalnego, betonu, tynku cementowego
 • i cementowo-wapiennego oraz tynku renowacyjnego
 • na bazie wysokiej jakości białego cementu portlandzkiego
 • zawiera wapno – naturalne spoiwo, od wieków używane przy produkcji materiałów budowlanych. Zawartość wapna decyduje o elastyczności i odporności warstwy na spękania
 • wysoka odporność na mikropęknięcia – dzięki zawartości specjalnych mikrowłókien, dodatkowo wzmacniających strukturę materiału
 • szeroki zakres stosowania – szpachla łatwo się nakłada zarówno w warstwie o grubości
 • 1 mm jak i 10 mm
 • biały kolor wyprawy – pozwala na łatwe i ekonomiczne pokrycie powierzchni farbą.
 • materiał opracowany specjalnie dla potrzeb konserwacji obiektów zabytkowych – charakteryzuje się optymalnie dobranymi parametrami wytrzymałościowymi i fizyko-chemicznymi
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • wodoodporna
 • mrozoodporna

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany indywidualnie dla danego obiektu, w zależności od wytrzymałości i stanu zachowania materiału podłoża oraz jego wartości historycznej. Podłoże powinno być mocne, oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów, resztek powłok malarskich. Słabo związane fragmenty powierzchni należy odkuć, a części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki drucianej. Bezpośrednio przed nałożeniem tynku podłoże zwilżyć wodą.

SPOSÓB UŻYCIA SZPACHLA RENOWACYJNA DROBNOZIARNISTA TS

Suchą mieszankę wsypać do odmierzonej ilości czystej wody (zalecane proporcje 7,0-8,0 l na 25 kg), a następnie mechanicznie wymieszać do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i wydzielającej się cieczy. Zaprawa nadaje się do stosowania po ok. 5 minutach i po ponownym przemieszaniu. Zaprawę nanosi się równomierną warstwą, za pomocą stalowej pacy nierdzewnej, mocno dociskanej do podłoża. Szpachlowaną powierzchnię można wykończyć poprzez szlifowanie lub lekkie zacieranie pacą filcówką. Powierzchnię chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, zarówno podczas nakładania jak i wiązania materiału.

UWAGA

 • Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
 • Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.
 • Okres przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
 • Produkt drażniący, zawiera cement. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

DANE TECHNICZNE SZPACHLA RENOWACYJNA DROBNOZIARNISTA TS

ATLAS ZŁOTY WIEK TS jest fabrycznie przygotowaną, suchą mieszanką produkowaną na bazie najwyższej jakości spoiwa hydraulicznego, wypełniaczy kwarcowych oraz dodatków uszlachetniających.

PROPORCJE MIESZANIA WODA / SUCHA MIESZANKA
7,0-8,0 L / 25 KG
Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 2 godziny
Czas otwarty pracy ok. 25 minut
Zużycie ok. 15 kg zaprawy na 1 m2 przy grubości warstwy 10 mm
Temperatura przygotowania zaprawy, podłoża i otoczenia w trakcie prac od + 5 °C do + 25 °C
Min. / max. grubość warstwy
1 mm / 10 mm
Dostępne opakowania worki papierowe 25 kg
Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %

Karta
charakterystyki

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!