TYNK RENOWACYJNY TR

0
1240

TYNK RENOWACYJNY TR

TYNK RENOWACYJNY TRTYNK RENOWACYJNY TR do wykonywania nawierzchniowych wypraw tynkarskich w systemie tynków renowacyjnych Atlas ZŁOTY WIEK

Najważniejsze cechy TYNK RENOWACYJNY TR

 • zapewnia doskonałą paroprz uszczalność tynku
 • umożliwia swobodne odparowywanie wilgoci i szybkie wysychanie podłoża
 • tynk uniwersalny – może być stosowany bezpośrednio na podłoże
 • na podłoża o niskim lub średnim stopniu zasolenia
 • stos kruszywowy 0 – 1,2 mm

Główne właściwości TYNK RENOWACYJNY TR

 • do stosowania w przypadku niskiego, średniego i wysokiego stopnia zasolenia
 • wysoki stopień porowatości
 • paroprzepuszczalny

Główne parametry TYNK RENOWACYJNY TR

 • zużycie ok. 12 kg na 1 m2
 • grubość warstwy 10-20 mm

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI TYNK RENOWACYJNY TR

 • do wykonywania tynków renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych powierzchniach z cegły lub kamienia naturalnego
 • zalecany w obiektach zabytkowych, na fundamentach, ścianach piwnic i kondygnacji nadziemnych
 • opracowany zgodnie z wytycznymi instrukcji WTA 2-9-04
 • element systemu tynków renowacyjnych ATLAS ZŁOTY WIEK. System składa się z trzech optymalnie zestawionych, pod względem parametrów fizyko-chemicznych, tynków, których użycie zapewnia właściwą współpracę kolejno nakładanych warstw oraz gwarantuje trwałość i skuteczność prac renowacyjnych
 • uniwersalny – może być stosowany bezpośrednio na podłoże, w przypadku niskiego lub średniego stopnia zasolenia lub na wykonaną uprzednio warstwę z Tynku Podkładowego TRP, w przypadku wysokiego stopnia zasolenia podłoża
 • stanowi warstwę nawierzchniową – przeznaczoną pod ostateczne wykończenie w postaci tynku lub malowania
 • charakteryzuje się wysokim stopieniem porowatości, dzięki czemu ma zdolność do magazynowania krystalizujących soli
 • duża ilość i objętość porów w związanej zaprawie zapewnia doskonałą
 • aroprzepuszczalność warstwy tynku, umożliwiając swobodne odparowywanie wilgoci
  i szybkie wysychanie podłoża
 • zawiera dodatki hydrofobowe – obniżające nasiąkliwość powierzchniową tynku, dzięki temu powierzchnia zabezpieczona jest przed działaniem opadów atmosferycznych i wnikaniem wody z zewnątrz
 • do nakładania ręcznego lub maszynowego
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • wodoodporny
 • mrozoodporny

DOBÓR UKŁADU WARSTW

Przed przystąpieniem do prac związanych z aplikacją systemu tynków renowacyjnych zalecane jest określenie stopnia zasolenia podłoża, który decyduje o układzie i grubości

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Wilgotne i zasolone tynki należy usunąć do wysokości około 80 cm powyżej najwyższej widocznej linii zasolenia i/lub zawilgocenia. Zaprawę murarską ze spoin wykuć na głębokość około 20 mm. Następnie odsłoniętą powierzchnię ściany oczyścić z kurzu, wykwitów solnych, resztek zaprawy i słabo przylegających fragmentów muru. Uwaga! Powstały gruz należy na bieżąco usuwać z placu budowy. Kolejną czynnością jest zwilżenie podłoża wodą i wykonanie warstwy sczepnej z Obrzutki Renowacyjnej TRO, narzuconej ażurową warstwą o grubości ok. 5 mm i pokrywającej do 50% powierzchni podłoża. Po jej stwardnieniu, po około 24 godzinach, można przystąpić do nakładania właściwej warstwy Podkładowego Tynku Renowacyjnego TRP.

SPOSÓB UŻYCIA TYNK RENOWACYJNY TR

Zaprawę przygotowuje się do użycia poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody oraz mechaniczne wymieszanie do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i wydzielającej się cieczy. Zalecane proporcje to 4,25 – 4,75 litra wody na 25 kg suchej mieszanki. Tynk można również przygotowywać i nakładać za pomocą agregatów tynkarskich. Tynk nanosi się równomierną warstwą, ręcznie lub mechanicznie, na odpowiednio stwardniałą warstwę obrzutki lub tynku podkładowego. Nadmiar materiału ściągać za pomocą łaty. Należy zadbać o zachowanie grubości warstwy minimum 10 mm, która zagwarantuje skuteczność tynku renowacyjnego. Maksymalna grubość jednej warstwy: 40 mm. Tynk należy lekko zacierać, ale bez filcowania powierzchni. W zależności od przewidzianego efektu estetycznego powierzchnię tynku można wykończyć odpowiednio dobraną konserwatorską zaprawą wierzchnią lub malować Renowacyjną Farbą Silikatową S-02 lub Renowacyjną Farbą Silikonową N-02. Materiały stosowane do wykończenia powierzchni nie mogą pogarszać paroprzepuszczalności tynku renowacyjnego. W czasie wysychania tynków wewnętrznych należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń. Tynki zewnętrzne chronić przed zbyt szybkim wysychaniem.

UWAGI

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.

Okres przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach,
w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).

Mieszanina drażniąca, zawiera cement. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

DANE TECHNICZNE

ATLAS ZŁOTY WIEK TRP jest fabrycznie przygotowaną, suchą mieszanką produkowaną na bazie najwyższej jakości spoiwa cementowego, wypełniaczy kwarcowych oraz dodatków uszlachetniających. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr ITB-0471/Z. Posiada Certyfikat WTA.

PROPORCJE MIESZANIA WODA / SUCHA MIESZANKA 4,25 – 4,75 L / 25 KG
Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 2 godziny
Zużycie ok. 12 kg zaprawy na 1 m2 przy grubości warstwy 10 mm
Min. grubość warstwy zaprawy 10 mm
Max. grubość nakładanych warstw 20 mm
Temperatura przygotowania zaprawy, podłoża i otoczenia w trakcie prac  od + 5 °C do + 30 °C
Dostępne opakowania worki papierowe 25 kg
Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %

Karta
charakterystyki

Deklaracja
właściwości

Certyfikat

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj