TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY TCW

0
1878

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY TCW

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY TCW do wykonywania tradycyjnych, mocnych wypraw tynkarskich na surowych powierzchniach z cegły ceramicznej i wapienno-piaskowej, kamienia naturalnego, betonu, płyt wiórowo-cementowych, tynku cementowego i cementowo-wapiennego.

Najważniejsze cechy TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY TCW

 • do wykonywania wypraw tynkarskich na powierzchniach z cegły, kamienia naturalnego, betonu, płyt wiórowo-cementowych, tynku cementowo-wapiennego
 • tynk elastyczny
 • duża odporność na powstawanie rys i spękań
 • zawiera wapno
 • stos kruszywowy: 0 – 2 mm

Główne właściwości TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY TCW

 • kruszywo do 0,5 mm
 • zawiera wapno nadające wyprawie elastyczność i zwiększające odporność na wystąpienie spękań

Główne parametry TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY TCW

 • grubość warstwy 5-30 mm
 • zużycie ok. 17 kg zaprawy na 1 m2

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY TCW

 • zalecany do wykonywania wypraw tynkarskich na surowych powierzchniach z cegły ceramicznej i wapienno piaskowej, kamienia naturalnego, betonu, płyt wiórowo-cementowych, tynku cementowego i cementowo-wapiennego
 • na ściany i sufity, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • do nakładania ręcznego
 • jako warstwa nawierzchniowa lub – po zatarciu na ostro – jako tynk podkładowy pod inne okładziny (kategoria tynku od 0 do III)
 • na bazie cementu – uzyskana powierzchnia jest mocna, odporna na czynniki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne
 • zawiera wapno nadające wyprawie tynkarskiej większą elastyczność i zapewniające większą odporność na powstawanie rys i spękań
 • paroprzepuszczalny – umożliwia swobodny transport pary wodnej i oddawanie wilgoci przez materiał, na którym został zastosowany
 • łatwy do nakładania i zacierania – dzięki zawartości wapna, zaprawa jest bardzo plastyczna
 • i ma bardzo korzystne parametry robocze
 • materiał opracowany specjalnie dla potrzeb konserwacji obiektów zabytkowych – charakteryzuje się optymalnie dobranymi parametrami wytrzymałościowymi i fizyko-chemicznymi
 • wodoodporny
 • mrozoodporny

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany indywidualnie dla danego obiektu, w zależności od wytrzymałości i stanu zachowania materiału podłoża oraz jego wartości historycznej. Podłoże powinno być mocne, oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów, resztek powłok malarskich. Słabo związane fragmenty powierzchni należy odkuć, a części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki drucianej. Bezpośrednio przed nałożeniem tynku podłoże zwilżyć wodą.

SPOSÓB UŻYCIA TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY TCW

Suchą mieszankę wsypać do odmierzonej ilości czystej wody (zalecane proporcje 7,5-8,0 l na 25 kg), a następnie mechanicznie wymieszać do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i wydzielającej się cieczy. Tynk nanosić dwuwarstwowo – jako obrzutkę i narzut wierzchni. Zaprawę narzucać ręcznie, za pomocą kielni, równomierną warstwą, powierzchnię wyrównać łatą „H” i pozostawić do wstępnego związania. Moment przystąpienia do zacierania określić doświadczalnie tak, aby nie nastąpiło zbytnie przesuszenie powierzchni tynku. Stosować narzędzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wykończenia i przeznaczenia tynku. Powierzchnię tynku chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, w razie potrzeby można ją zwilżyć wodą.

UWAGA

 • Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
 • Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.
 • Okres przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
 • Produkt drażniący, zawiera cement. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

DANE TECHNICZNE TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY TCW

ATLAS ZŁOTY WIEK TCW jest fabrycznie przygotowaną, suchą mieszanką produkowaną na bazie najwyższej jakości spoiwa mineralnego (wapna i cementu), wypełniaczy kwarcowych oraz dodatków uszlachetniających.

PROPORCJE MIESZANIA WODA / SUCHA MIESZANKA
7,5-8,0 L / 25 KG
Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 2 godziny
Zużycie ok. 17 kg zaprawy na 1 m2 przy grubości warstwy 10 mm
Temperatura przygotowania zaprawy, podłoża i otoczenia w trakcie prac od + 5 °C do + 30 °C
Max. średnica kruszywa
0,5 mm
Min. / max. grubość tynku
5 mm / 30 mm
Dostępne opakowania worki papierowe 25 kg
Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %

Karta
charakterystyki

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj