TYNK WAPIENNO-CEMENTOWY TWC

0
1272

TYNK WAPIENNO-CEMENTOWY TWC

TYNK WAPIENNO-CEMENTOWY TWCTYNK WAPIENNO-CEMENTOWY TWC zalecany do wykonywania wypraw tynkarskich na powierzchniach pokrytych starymi tynkami wapiennymi i wapienno-cementowymi. Może być również stosowany na surowych powierzchniach z cegły lub kamienia naturalnego.

Najważniejsze cechy TYNK WAPIENNO-CEMENTOWY TWC 

 • do wykonywania wypraw tynkarskich na powierzchniach pokrytych starymi tynkami wapiennymi i wapienno-cementowymi
 • do stosowania na surowych podłożach mineralnych – na powierzchniach z cegły lub kamienia naturalnego
 • odporny na spękania i o wysokiej elastyczności
 • zawiera wapno
 • stos kruszywowy: 0 – 1 mm

Główne właściwości TYNK WAPIENNO-CEMENTOWY TWC

 • kruszywo do 0,5 mm
 • na bazie wapna, naturalnego spoiwa od wieków używanego do celów budowlanych
 • wzmocniony dodatkiem cementu portlandzkiego

Główne parametry TYNK WAPIENNO-CEMENTOWY TWC

 • grubość warstwy 5-30 mm
 • zużycie ok. 17 kg zaprawy na 1 m2

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI TYNK WAPIENNO-CEMENTOWY TWC

 • zalecany do wykonywania wypraw tynkarskich na powierzchniach pokrytych starymi tynkami wapiennymi i wapienno-cementowymi. Może być również stosowany na surowych powierzchniach z cegły lub kamienia naturalnego
 • do nakładania ręcznego
 • na ściany i sufity, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • jako warstwa nawierzchniowa lub – po zatarciu na ostro – jako tynk podkładowy pod inne okładziny (kategoria tynku od 0 do III)
 • na bazie wapna, naturalnego spoiwa, od wieków używanego przy produkcji tynków. Zawartość wapna decyduje o elastyczności i odporności tynku na spękania
 • zawiera cement, zwiększający odporność gotowego tynku na czynniki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne
 • wysoka paroprzepuszczalność – bardzo istotny parametr w przypadku starych, wilgotnych podłoży, tynk umożliwia swobodny transport pary wodnej i oddawanie wilgoci przez materiał, na którym został zastosowany
 • łatwy do nakładania i zacierania – dzięki zawartości wapna zaprawa jest plastyczna i ma bardzo korzystne parametry robocze
 • jasnoszary kolor wyprawy tynkarskiej – pozwala na łatwe i ekonomiczne pokrycie powierzchni farbą
 • materiał opracowany specjalnie dla potrzeb konserwacji obiektów zabytkowych – charakteryzuje się optymalnie dobranymi parametrami wytrzymałościowymi i fizyko-chemicznymi
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • wodoodporny
 • mrozoodporny

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany indywidualnie dla danego obiektu, w zależności od wytrzymałości i stanu zachowania materiału podłoża oraz jego wartości historycznej. Podłoże powinno być mocne, oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów, resztek powłok malarskich. Słabo związane fragmenty powierzchni należy odkuć, a części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki drucianej. Bezpośrednio przed nałożeniem tynku podłoże zwilżyć wodą.

SPOSÓB UŻYCIA TYNK WAPIENNO-CEMENTOWY TWC 

Suchą mieszankę wsypać do odmierzonej ilości czystej wody (zalecane proporcje 7,5-8,0 l na 25 kg), a następnie mechanicznie wymieszać do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i wydzielającej się cieczy. Tynk nanosić dwuwarstwowo – jako obrzutkę i narzut wierzchni. Zaprawę narzucać ręcznie, za pomocą kielni, równomierną warstwą, powierzchnię wyrównać łatą „H” i pozostawić do wstępnego związania. Moment przystąpienia do zacierania określić doświadczalnie tak, aby nie nastąpiło zbytnie przesuszenie powierzchni tynku. Stosować narzędzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wykończenia i przeznaczenia tynku. Powierzchnię tynku chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, w razie potrzeby można ją zwilżyć wodą.

UWAGA

 • Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
 • Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.
 • Okres przydatności do użycia tynku wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
 • Produkt drażniący, zawiera cement. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

DANE TECHNICZNE TYNK WAPIENNO-CEMENTOWY TWC 

ATLAS ZŁOTY WIEK TWC jest fabrycznie przygotowaną, suchą mieszanką produkowaną na bazie najwyższej jakości spoiwa mineralnego (wapna i cementu), wypełniaczy kwarcowych oraz dodatków uszlachetniających.

PROPORCJE MIESZANIA WODA / SUCHA MIESZANKA
7,5-8,0 L / 25 KG
Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 2 godziny
Zużycie
ok. 17 kg zaprawy na 1 m2 przy grubości warstwy 10 mm
Temperatura przygotowania zaprawy, podłoża i otoczenia w trakcie prac od + 5 °C do + 30 °C
Max. średnica kruszywa 0,5 mm
Min. / max grubość tynku
5 mm / 30 mm
Dostępne opakowania worki papierowe 25 kg
Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %

Karta
charakterystyki

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!